Sporløs

Billedresultat for spørgsmålstegn

Denne side er bestemt til fotos, hvor der er tvivl om, hvad de forestiller, hvornår er de fra osv.
Fotos modtages med tak til indsættelse her. For kontakt se fanen “om os“. Vi kommer gerne og fotograferer fotoet, så du ikke skal afgive det til os. Det ordnes på din bopæl i et snuptag. Eller besøg os på arkivet i Kolind en onsdag kl. 14-15, hvor vi tilsvarende kan hjælpe.

Svar på fotos i sporløs bedes venligst sendt til web-master eller lokalarkivets mail (se fanen “om os“). Rigtigt svar indsættes naturligvis på sitet.

2021

12. sep.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Fodbold et eller andet sted, men med kendte Ryomgård personer (?). Hvem? og hvor lå den fodboldbane?

12.sep.
OPKLARING på foto nedenfor af 08.sep:
Fotoet er fra købmandsforretningen på hjørnet af Skolegade og Vestergade, nu beboelse. Fotoet er fra engang i 1950’erne, mens indehaveren var købmand Carl Sørensen. I et hjørne af forretningen solgte han maling, og her indrettede han af og til et hyggehjørne med udskænkning af kaffe. Personerne kendes ikke – ej heller anledningen, om der var nogen (?)

08.sep
NYT FOTO TIL OPKLARING

Dette foto er fra en forretning i en af vor egns 4 hovedbyer, men hvilken?
Det skulle ikke være ældre end nogle måske kan genkende det, så vi kan få nogle flere deltaljer.
Om henvendelse til os, se fanen “om os“.
Løsning bringes om en måneds tid.

07. sep.
OPKLARING af foto nedenfor af 20. juli

Fotoet er fra Nimtofte, Ryomgårdvej 2, som familien Brock købte ca. 1968 og hvorfra Fru Karen Brock drev damefrisørsalon i en årrække.
Fotoet er vistnok fra 1930’erne og tilhørte dengang ”Uhrmager” Chr. Sørensen, der boede der med hustru og sønnen Peter. Urmager Sørensen forhandlede og reparerede ure og var meget dygtig i sit fag. Han købte en Ford T i 1926, som han omgærdede med stor påpasselighed og ejede til 1966. Den nye ejer hed Knud Erik Guldager og han ejer den i øvrigt stadig (2015), hvor han endda tilkendegiver, at den også efter hans død forbliver i familien.

Af købekontrakten fra 1926 fremgår købesummen kr. 2.790 + nr. plader kr. 23. Sælger var Ford-forhandleren i Grenaa – Grenaa Maskinfabrik.

T.h. et foto fra 1967, hvor K.E. Guldager besøgte Chr. Sørensen og fremviste ham Ford’en i ny-restaureret stand og med original nr.-plade.

Væsentligste kilde til ovenstående, – og hvor der med udbytte kan læses meget mere om emnet – er denne hjemmeside: Henriks og min ford t by Knud Erik Guldager – issuu. Læs også om emnet i bladet “Vintage Nyt” fra maj 2021.

20 juli
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra og hvornår?

18. juli
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 29. juni
Fotoet er fra Pindstrup, hvor Brugsen ses i forgrunden (Storegade 40) og bagved ses Bakkegården (Storegade 42). T.h. skimtes Missionshuset med det lille tårn. Pindstup Brugs er over 100 år gammel (startede 1912). Da den store brand hærgede Pindstrup d. 12. juli 1921 – netop i dette område, blev Brugsen skånet, formodentlig fordi bygningen havde bliktag. Efter branden blev bygningen dog alligevel nedrevet i 1923 og erstattedes med en nyopført bygning sammesteds (fotoet). Bakkegården bagved fik en anden skæbne, idet ilden her fik fat, og gården nedbrændte til grunden. Det er således den “nye” bygning, der ses på fotoet. Øverst i billedet ses 5 boliger på Toftevej, de 3 øverste, no. 11, 9 og 7, og de to på modsatte side er no. 10 og 8. De blev opført mellem 1952 -59.
Fotoet er med stor sandsynlighed fra 1959. Tak til Sandra.

29 juni
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor og hvornår er dette foto nedenfor fra?
Venligst svar til os på vor mail lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk eller direkte til webmaster: jenseriks@gmail.com

29. juni
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 16. apr.

Fotoet er fra Ryomgård Hotel. Hotellet ligger udenfor billedet til højre, og vi ser ind i hotelhaven. De små huse ligner kolonihavehuse, og brugtes naturligvis til hotellets gæster. Her kunne man om sommeren drikke kaffe, men mindre forsamlinger var der også plads til. Årstallet kender vi ikke, men skyder på 1920érne.

16. Apr.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra? Vi kan give den hjælp, at det er fra en af de 4 hovedbyer i vort område – endda i dets centrum.

Oplysninger til os om tid og sted modtages gerne på vor mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk

13. apr.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 27. feb.
Fotoet er taget fra Forsamlingshuset i Koed, måske 1930. Vi ser ned ad Skalhøjvej ned mod smedjen til venstre i billedet (Skalhøjvej 2).
Th. ad Tornhøjvej skimtes Tornhøjvej 2 -i folkemunde kaldet Ravnereden, i dag ”Bakkely”. Der hørte kun lidt havejord med til selve huset Bakkely, idet ”bydammen” strakte sig herfra over mod ”Korsgaard (Tornhøjvej 1). Men noget landbrugsjord var der dog, blot udenfor byen mod vest. På et tidspunkt boede smedemester Kristian Jacobsen i den gamle smedje, men købte så Bakkely, idet han ville drive landbrug på dens jorder udenfor byen. Det har formodentlig været omkring år 1900. I 1908 flytter han så ud til sine jorder, hvor han bygger en landbrugsejendom, som han kaldte Koed Vestergaard (Ballevej 4). I 1937 overtager sønnen Niels Jacobsen, og i 1971 dennes søn Jakob Jakobsen.

Styrelsen for dataforsyning og effektivisering, kort ca. 1930


I Koed lå også et fattighus, der ikke ses på sporløs-fotoet, men på kortet ovenfor er det nævnt. Det lå klods op ad Ledvogterhuset, hvor Ballevej udmunder i Tornhøjvej og Skalhøjvej. Dengang var landevejen mellem Ryomgård og Koed ikke den nuværende nord for Jernbanelinjen, men lå syd om banelinjen ad Ballevej. Der er næppe mange, der husker Fattighuset, der formodentlig blev nedrevet i årene kort efter socialreformen i 1933.

Kilde delvist fra ”Dengang og nu – rundt om Kolind II” af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen samt Jakob Jakobsen, Koed Vestergård.

27. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING igen spørger vi om, hvor dette foto er fra, og om muligt et ca-årstal. Måske telefon/el-ledningerne her kan være en hjælp (?). Det er naturligvis fra vort område.

Sporløs marts 2021

27. feb.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 19.jan.
Fotoet er af den nybyggede ejendom Marienhoffvej 20 i Ryomgård. Huset byggedes i 1964 og fotoet må formodes at være fra kort efter opførelsen, måske 1966.
Fotoet er knipset fra naboejendommen af Arne Bruun, søn af ejeren her, Anton Bruun, Marienhoffvej 22.

19. jan.
NYT FOTO TIL OPKLARING igen spørger vi om nogen kan fortælle os, hvor dette foto nedenfor er fra. Kontakt os venligt, hvis du har et svar herpå, – og gerne også årstal.

18. jan
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 17. dec.

Fotoet er fra Mårupvej i Kolind, hvor et nutidigt foto ses t.v.
Huset i forgrunden t.h. er nr. 6. Årstal på fotoet nedenfor kender vi ikke, men et godt bud er ca. 1930. Ved du bedre, så kontakt os endeligt og vi vil flux rette.

2020

17. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING – hvor er det fra? – og gerne et årstal også. Kontakt os venligst – se fanen om os – med information herom.

HVOR ER DETTE FOTO FRA – OG GERNE CA.-ÅRSTAL

17. dec.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 01. dec.
Fotoet forestiller en collage af Nimtofte Mølle med Møllegården, dvs. vi er i tvivl om det er den nuværende Møllegård t.h. Den passer ikke rigtig ind i det nutidige billede af Møllegården. Så hvis nogen ved, om det er en tidligere nu nedrevet bygning, vil vi gerne vide det. Måske det også kan hjælpe os med at tidsfæste, for vi ved ikke, hvornår Møllen så sådan ud. Collagen kan beses på vort arkiv (onsdage kl. 14-16), og i øvrigt kan Møllens historie læses under fanen Nimtofte, hvor Knud Jensen har fortalt den.
D. 27 dec. har vi modtaget nyt, som er indsat under fanen arkivhylden

01. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING – Hvad er det? Vi har denne collage på Midtdjurs Lokalarkiv, og vi ved faktisk godt, hvad det er, – gør vore læsere? Gerne svar til os pr. mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk

27. nov.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 08. nov.
Der har været pæn opmærksomhed på fotoet og Madholdet fra Ryomgård med Poul Erik Pasciak i spidsen, har oplyst dette: Fotoet er taget ved Søndergade i Kolind og manden i sadlen er Otto Salminen. Motorcyklen er en DKW RT 250 H. ca. 1955. Fra anden side foreslåes, at motorcyklen måske er en Østrigs Puch. Dette sidste er således ikke helt afklaret, men tak for svar. Da vi har fået yderligere oplysninger om Otto Salminen har vi valgt at bringe dem særskilt på fanen Arkiv-hylden. (Indsættes 28. nov.)

08.nov.
NYT FOTO TIL OPKLARING
Hvem er denne mand på den flotte motorcykel.
Vi hører gerne hans navn og hvor vi er i vort område samt motorcyklens mærke.

Laurits Jensen, Bakkegården, Pindstrup

OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 18. okt.
Fotoet er af den unge Laurits Jensen fra Bakkegården i Pindstrup, se sporløs fra 18. aug 2020. Han blev sognerådsformand i 1928 i daværende Marie Magdalene – Koed Sogneråd. Fotoet er fra hans periode som sognerådsformand.
Det var han indtil 1937, hvor han i forbindelse med nyvalg kuppedes af skolebestyrer Erik Munch. Denne var nemlig venstremand som Laurits, men stemte ikke på ham som formand, – fordi socialdemokraterne pegede på Erik Munch. Og da Erik Munch så pegede på sig selv, blev han den nye sognerådsformand. Laurits tog det som en mand, og de to forblev venner resten af livet, se eksempelvis Erik Munchs brev til Laurits på dennes 70 års fødselsdag under fanen Ryomgård/Den ny by/1930’erne og lidt af 40’erne.

18. okt.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvem er det?
Han er naturligvis fra vort område
og var – dengang, om end noget ældre
end på fotoet her – ofte i avisen.

18. okt.
OPKLARING – af foto nedenfor fra 26. sep.
Fotoet er fra den lille husmandskoloni Sundby. Vi har tidligere skrevet om Sundby (se fanen Omegn/Dengang-og-nu-rundt-om-Kolind-2.pdf), men to artikler har meldt sig og bringes senere, hvori sporløs-billedet vil indgå.

26. sep.
NYT FOTO TIL OPKLARING

HVOR ER DET?

26. sep.
OPKLARING – af foto nedenfor fra 04. sep.
Fotoet forestiller stuehuset til gården Frederikslund midt imellem Ryomgård og Nimtofte. På ældre fotos er det navnlig haven, der afslører, at årstallet må være mellem 1900 og ca. 1920. Det kan være ejeren Rud. Laursen, der ved sin erhvervelse af gården i 1918 (eller nogle få år senere) har ændret haveanlægget til et anlæg med stier og flagstang. Rud. Laursen ejede i øvrigt gården i lidt over 50 år (1918-1968).

04. sep. 2020
NYT FOTO TIL OPKLARING
Hvad er det? Også gerne et årstal. Det er naturligvis – som altid – her fra egnen. Skriv eller ring til os herom (se fanen OM).

20. aug
OPKLARING – af foto nedenfor fra 01. aug
Fotoet viser ejerne i 1920 af ”Bakkegården” i Pindstrup (Storegade 42). Forældreparret er Kristiane Marie, f. Madsen (Auning), og hendes mand Laurits Chr. Jensen, senere sognerådsformand i Marie Magdalene – Koed Sogn. De to drenge til venstre er Jens Arne og Martin (eller måske omvendt). Nr. 3 er Poul Søgaard Jensen, der senere blev landmand i Kirkegade i Auning. Hans gård er nedrevet nu, men hans jorder udstykkedes i mange parceller fra hovedgaden i Auning til krydset Kirkegade–Nørregade. Nr. 4 – den lille pige – er Ellen Margrethe f. 1917.

Året efter – 1921 – brændte Pindstrup. I bogen ”Pindstrup – skabt på træ og tørv” omtales branden og dens hærgen på blandt andet ”Bakkegården”, og der i bogen vises s. 58 et tegnet kort med en cirkel, der skulle angive hvor branden især hærgede (se nedenfor). Men cirklen er forkert anbragt, – den bydel fandtes stort set ikke i 1921! Cirklen bør flyttes ca. 3,5 cm mod vest, altså mod Auning-siden. Dog bemærkes, at den firlængede ejendom, som dir. Stausholm senere erhvervede i krydset ved Ringsøvej var så heldig at slippe, trods den er indenfor, hvor cirklen rettelig burde være. Bakkegården ses ved nr. 3.

01. aug
ET NYT FOTO TIL OPKLARING

er indsat nedenfor. Vi afslører straks, at det er fra Pindstrup, men spørger: hvor i Pindstrup? Bygningerne brændtre sammen med store dele af byen i 1921, men er genopført på samme sted, på samme fundament og ligner i øvrigt “sig selv”, trods forandringer. Har du et bud på, hvilken gård det er i Pindstrup, så kontakt os, eller send eventuelt blot adressen til os.

SPORLØS AUGUST 2020


25. juli
OPKLARING – af foto nedenfor fra 7. juni
Fotoet er fra Nimtofte, Stationsvej fra Torvet/hotellet og hen mod mejeriet. I venstre side med spidsgavlen ses nr. 3. Overfor ses nr. 8 – det store hvide hus med den høje trappe op, og bindingsværkshuset forinden skulle være, hvor Erik Simonsen (eller hans familie) senere byggede et nyt hus med forretning. Da både opsætning af “telefontrådene” og asfaltering fandt sted formodentligt i 1920’erne, må fotoet dateres til dette årti, – nærmere kan vi vist ikke komme det. Skriv endelig til os, hvis du kan hjælpe.
Et nyt foto til opklaring indsættes ca. 1. aug.

7. juni
ET NYT FOTO TIL OPKLARING

er indsat nedenfor. Kontakt os gerne, hvis du kan fortælle, hvor det er fra og nogenlunde tidspunkt. Løsningen forsøger vi sidst i juli.

7. juni
OPKLARING – af foto nedenfor fra 5. maj
Ved forstørrelse af fotoet ses, at der på skiltet står: “Tandlæge” og så et navn nedenunder, som vi ikke kan tyde. Så der er altså kun tale om en delvis opklaring.

5. maj
NYT FOTO TIL OPKLARING

De fleste kan godt kende det vi kalder Frisørmester Adelsbølls ejendom i Jernbanegade, Ryomgård. Og det er da heller ikke spørgsmålet, derimod vil vi gerne vide, hvad der står på det lille hvide skilt, der hænger på hjørnet lidt oppe tæt på gavlen mellem de to etager.

OPKLARING – af foto nedenfor fra 5. maj
Ryomgård ses fra østsiden ind mod byen. Pile er påsat til nærmere stedfæstelse. Opkørsel til Møllen på Møllebakken fandtes mellem Vestergade 16 og 20. Ved siden af pilen til genforenings-stenen ses vistnok en flagstang. Det indhegnede areal/have i forgrunden, hvorfra fotoet er taget, må være et sted på sydsiden af Skovvejen, måske tæt ved parkeringsarealet ovenfor Engparken, således at arealet nedenfor “haven” formodentlig er det senere spejderområde med spejderhytte osv. Årstal mangler men et udmærket gæt er 1925.
Forstørrelse af billedet eksempelvis- ved at højreklikke og “åben billedet på ny fane” (dukker op øverst i skærmbilledet). Eller blot ctrl+ plus-knappen.

5. maj
Nyt foto til opklaring:

Fotoet er tidligere bragt på vor gamle site (Ryomgård historiske blade). Teksten dengang fortalte, at det var Ryomgård set fra Skovbakken, således at vejen, der ses, skulle være Nimtoftevej. Men det er forkert. Rette svar bringes om ca. 14 dage.

1. maj.
OPKLARING af foto nedenfor fra 10. apr.:
Foreløbig er fotoet uopklaret, men vi arbejder faktisk stadig på at få det opklaret. I bekræftende fald vender vi tilbage med nyt herom.
25. nov. Vi har med tak fået indleveret følgende om fotoet nedenfor: Det er fra Bredgade i Kolind. Huset på den modsatte side med den høje karnap er malermester Andersens hus, senere Ruths Blomster. Hestevognen holder udenfor isenkræmmeren. Formodentlig er det hotelejer Drasbeks datter Anna og hendes mand, der ejer hestevognen. På vognen ses bl.a. disse personer, idet rækkefølge ikke kendes: Anders Gustav Jensen, købmand, Holstebro, Anna Drasbek Jensen, husmoder, Skanderborg, Anna Marie Jensen, U barn, Odder, Kresta Augusta Valborg Jensen, U barn, Kolind, Bolette Johanne Petersen, tjenestetyende, Århus.

10. apr.
Nyt foto til opklaring
Vi vil gerne have bekræftet, om fotoet er fra Kolind, som vognens bagsmæk naturligvis lader formode og da, hvor i Kolind? Et årstal vil også være godt og kendes nogle af de 10 personer vil det være helt i top.

5. apr.
OPKLARING af foto nedenfor fra 9. mar.:

Sporløs-fotoet er fra Ryomgårdvej 9, Nimtofte – t.h. et nutidigt foto.
Fotoet til sporløs er taget fra et maleri, som Arkivet har fået af fhv. Bagermester Kurt Simonsen, Nimtofte, bror til fhv. hotelejer Simon Simonsen. Deres oldeforældre har boet i huset, postbud Niels Simonsen og hustru. Deres søn (altså fornævnte to brødres bedstefar) hed Simon Sjørup Simonsen. Både han og hans bror, Christian, var postbude, Simon herudover også en overgang bibliotekar. Marinus Simonsen var også en bror, der bl.a. havde en træskohandel. Sidstnævnte fik bl.a. to sønner, Erik, der overtog sin fars træsko-udsalg samt Svend, der blev gartner. Gartneriet lå, hvor der tidligere havde været kartoffelmelsfabrik. Gartneriet ejedes af Svends bror, Erik. I Ryomgårdvej 9 var der forskellige forretninger, også en overgang træskohandel, men i hvert fald brevsamlingssted.

På sporløs-fotoet ses – lidt utydeligt – noget rødt ved siden af døren. Det er et skilt som foto t.v. der netop fortæller, at det er et brevsamlings-sted. Det flyttedes til Stationen et sted mellem 1911-1920, og derefter – da banen blev nedlagt i 1956 – til Torvet. Maleriet af huset er fra ca. 1900. Dagvognen fra Skofferhuset

(Skoffergårde)/Tøstrup med kusk(e), passagerer og gods holdt dog ikke ind her, men ved Hotellet, hvortil breve og pakker så bragtes op. Dagvognens heste blev trukket ind i Kro-stalden (foto t.h.), hvor de blev byttet eller blot fik et hvil. Passagerer og kuske kunne blive opvartet på kroen inden turen gik videre.
På siden Ryomgård/den ny by/perioden 1902-25 er der mere om post-dagvognen, inkl. et foto.

9. mar.
Nyt foto til opklaring
Hvad er det? Huset nedenfor er hentet fra et maleri og forestiller et af husene tæt på centrum i en af vore 4 hovedbyer. Det består stadig omend i lettere ombygget stand. Hvor er det henne og hvad mon huset har været brugt til – udover beboelse ? Det fremgår faktisk af huset, hvis man kigger rigtigt efter!

8. mar.
OPKLARING af foto nedenfor fra 26.feb.:
Fotoet er som sagt fra Vestergade i Ryomgård. Bygningen efter den røde pil har nr. 35 og Realskolen skimtes øverst th. På det nøgne jordstykke t.v. for pilen blev Ryomgård Sparekasse senere bygget. Fotoet er fra 1954 (eller fra 1951), og på pladsen med den røde pil har været benzinstander, én lidt inde, mens den ude ved vejen måske er en oliestander til knallerter. Standeren ude ved vejen kan også være en reklamesøjle.
Huser bag pladsen er Nygade 14 og bag det – næsten skjult – skimtes en smule af en (rød) garage. Her holdt byens Kranvogn til. Stationslederen ca. 1953 ( måske tidligere) – 1956 hed Kurzmann, som privat boede lidt oppe ved krydset Marienhoffvej – Park Alle (Park Alle 1). Det var Falck, der stod bag Stationen. Den åbnedes i 1933 under navnet “Autohjælpestationen i Ryomgaard” og rådede over en enkelt kranvogn. Den blev nedlagt i 1956 – flyttet til Tirstrup, senere Rønde.
(Fra erindringsbogen “Falck s Redningskorps i Danmark” udgivet i 2006 i anledning af Falcks 100.års jubilæum).

26. feb.
Nyt foto til opklaring

Hvad er det? De fleste kan jo nok se, at det er fra Vestergade i Ryomgård, men med rød pil er angivet en plads: hvad er det?, – har der været noget specielt her? Ring eller skriv til os herom, se om.

Sporløs 26.feb. 2020

26. feb.
OPKLARING af foto nedenfor fra 08.feb.:

Fotoet er fra Koed – ukendt årstal – hvor forsamlingshuset i midten helt t.h. måske er det bedste kendingsmærke. Den store hvide bygning i midten af billedet er vistnok skolen. Fotoet er knipset på Skalhøjvej, tæt ved krydset med Tårnhøjvej, og vendt noget mod nordøst, hvorfor kirketårnet ikke er med, – det skulle ligge netop udenfor billedet i venstre side.

08. feb.
Hvor er dette foto fra og hvornår? Det er naturligvis fra vort område og i midten af fotoet kan ses en manipulering med fotoet, idet byens navn er fjernet. Det oplyser vi om en måneds tid, men prøv nu at gætte, hvor vi er.

Sporløs 8. feb 2020

08. feb.
OPKLARING af foto nedenfor fra 23. jan:
Fotoet er fra 1930 og fra Koed. Vejen ligefrem er Tårnhøjvej, der fører hen til Skalhøjvej. Tv. bag træerne befinder den gamle skole sig og bag kameraet er kirken.

23. jan
Nyt foto til opklaring

Hvad er det? Hvor er billedet fra? Har du et bud, kontakt os da med dit forslag, se fanen “Om“, for at kontakte os. Opklaring om en måneds tid.

23. jan
OPKLARING af foto nedenfor fra 17. dec:
Fotoet er fra det såkaldte “Vogterhus”, Tornhøjvej 5 i Koed. der også for tiden bruges som

“header-foto” på vor forside. Vi bringer det derfor kun i lille format her.
Ifølge FDF kalenderen 2019, hvorfra fotoet er hentet, var vogterhuset et fælleshus for Koed-bønderne. Her boede deres hyrde, nær “bymarken”, for det var her dyrene gik, når de ikke var på overdrevet.

2019

17. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Fotoet nedenfor er også fra er som sædvsnligt fra vort område i gamle Midtdjurs. Og huset eksisterer stadigt, men ombygget. Hjælp os med opklarinf. Kontakt os herom – se fanen “om“.

17. dec.
OPKLARING af foto nedenfor af 29 nov.

Fotoet er fra Nimtofte hvor med rødt er indtegnet den forlængst hedengangne Nimtofte Kartoffelmelsfabrik. Den etableredes ca. 1918, og solgtes via tvangsauktion i 1922 til ufyldestgjorte panthavere bl.a. J.P. Kahr m.fl. for 3.000 kr.
Med grønt er indtagnet Nimtofte Station, hvortil der er etableret en lille forbindelsesvej fra Kartoffelmelsfabrikken. Fotoet er fra ca. 1920.

29. nov
NYT FOTO TIL OPKLARING:

Hvor er vi henne med fotoet nedenfor. Lidt hjælp: vi er i en af de fire hovedbyer i den gamle Midtdjurs Kommune. Og hvad er det, der er indrammet med hhv. rødt og grønt. Forslag venligst til web-redaktøren eller arkivets mail: midtdjurslokalarkiv@outlook.dk

29. NOV
OPKLARING
af foto nedenfor fra 22. okt 2019:
Fotoet er fra Koed, hvor den lidt tilbagetrukne bygning t.h. er Skalhøjvej 7. Årstal er ukendt, men et gæt er 1930’erne.

22.okt
NYT FOTO TIL OPKLARING.

Hvad er dette, – og gerne et cirka-årstal. Har du et forslag hører vi meget gerne fra dig, bedst at kontakte web-redaktøren, se ovenfor.

Hvorfra?

21. okt.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR indsat d. 27. sept.:

Fotoet er fra den gamle gård, Klemstrupgården, Klemstrupvej 7, Ryomgård. Oprindeligt hørte den under Holbækgård, senere under Skaføgård, og i dag under Fjeld. Dens sidste beboer var skovarbejder Tage Jensen og hans familie, der fraflyttede ved pensionering.

27.sep
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad er det for et hus nedenfor, og har det eventuelt nogen historie? Ved du noget, så send os et par ord. Vi bringer løsningen om en måneds tid. Om kontakt til os, se under fanen OM.

Hvad er det ?

27. sep
OPKLARING af foto nedenfor af 27. aug:

Fotoet er fra Pindstrup, men hvornår og hvor i Pindstrup er uvist. På hegnspælene til venstre ses det kendte DSB-hegn, så det er jo nær Jermbanen. Måske er det stationen, der ses lidt tilbage i billedet? Er det i så fald fra øst, må huset i forgrunden med manden midt i døren på 1. sal være revet ned. Kan nogen hjælpe hører vi gerne nærmere.

27. aug
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra og gerne også årstal. Det er naturligvis fra vort område og svaret bringes om en måneds tid.

OPKLARING
af foto nedenfor fra 25. juni:
På fotoet ses vognmand Laurits Hansen med sin nye Chevrolet lastbil, årg. 1931. I forbindelse med opstart at sin fragtrute Ryomgård – Århus i 1920, havde han erhvervet en 1 tons Ford T lastvogn, der nu i 1931 erstattedes af denne flotte Chevrolet. Læs mere om Laurits under fanen Arkiv-hylden.

25. jun.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvem er denne herre?
Og gerne årstal også.
På bilen læses over frontruden:
Ryomgård-Bilen.
Ring eller skriv til lokalarkivet eller dets web-master, hvis du har et bud.
Svar bringes her på siden midt i august.


OPKLARING

af foto fra 30. maj.
Ryomgård Station fra 1930’erne, dog tvivl om det skulle være fra 1940’erne, men nærmere kan vi ikke komme det uden hjælp. Tårnet i baggrunden er Vindmøllen, der trak vand til vandtårnet, så lokomotiverne kunne få slukket tørsten.

30. maj.
Nyt foto til opklaring
,
– dvs. fotoet nedenfor kan alle vist se er Ryomgård Station. Men spørgsmålet er hvilket årstal, samt hvad det er for et “tårn”, der ses t.v. i billedet ved siden af Vandtårnet.

Ryomgaard St.

22. maj.
OPKLARING af foto nedenfor fra 20. apr:
Fotoet er fra Nimtofte 1920, og fotografen har formodentlig klatret lidt op i mejeriets skorsten. Vejen i forgrunden er Stationsvejen og det første hus til venstre er nr. 17, mens det første hus til højre med den hvide gavl er nr. 42. Under den grønne pil ses stationen og under den røde pil Nimtofte Kartoffelmelsfabrik (eksisterede 1918-1922, Birkevej 5, – i dag helt væk). Fotoet “lyver” lidt, for de to bygninger forekommer på fotoet lidt væk fra hinanden, men de lå faktisk overfor hinanden, – dog lidt skråt og med jernbanen imellem.

20. apr.
NYT FOTO
til opklaring:
Hvor er dette fra, – fotoet t.v.?
Og de to pile, grøn og rød, hvad peger de mon på?
Opklaring om en måneds tid.
20.apr.
OPKLARING af foto nedenfor fra 19 marts:
Det pågældende foto er Jens Yde, sognepræst i Kolind, som ved siden af dette job også var lærer i religion på Ryomgård Realskole i perioden 1952-1961.

19. mar
NYT FOTO til opklaring

HVEM ER DET?

For første gang bringes foto, der samtidig hermed bringes på sitet: www.ryomreal65, wordpress.com, fordi kendskabet til og interessen for den pågældende person er lige stor på begge sites.

Spørgsmålet er derfor det samme: Hvem er han? – og gerne årstal og profession.

Eventuelle svar bringes i april 2019.

OPKLARING
– af foto nedenfor fra 01. mar.

De pågældende personer – friske unge mennesker – var og er medlemmer af pop-gruppen JOLLY JOKERS. Gruppen opstod i 1961 og har – med pauser – bestået nu i over 50 år, dog ikke helt med de oprindelige medlemmer. Besøg deres hjemmeside www.jollyjokers.dk/ og læs deres spændende historie.
På fotoet nedenfor er fra venstre, – (forældre i parentes):
Ove Rasmussen (Snedker R. kolind), Poul Erik Pedersen, Vibevej, Ryomgård, Søren Rønde Hansen, (smed H. i Ebdrup), Jørgen Selmer Jensen (Skrædder S. Kolind), Tyge Clemmensen (brugsuddeler C. – senere købmand C. Skarresø).
Tak til Tyge C, der fra sin bopæl i Schweiz har hjulpet A-Z med opklaringen.

01. mar. NYT FOTO TIL OPKLARING
Hvem er disse unge mænd og har bussen bag dem noget med dem at gøre? Kontakt os venligst, så vi kan blive lidt klogere på fotoet.

01. mar. OPKLARING
til foto nedenfior fra 18. feb
.

Fotoet er fra Torvet 7 i Nimtofte. I forstørret stand skulle man på skiltet over indgangsdøren kunne læse. N.P. Ross og dette navn: Manufakturhandel. Til højre for butiksdøren er et stort butiksvindue og til højre herfor anes et lille skilt, hvor der skulle stå: Systue. Tidspunktet anslåes til engang i 1920’erne. I dag tjener ejendomen til beboelse.

18 feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING.
Kontakt os venligst med forslag om, hvad fotoet nedenfor mon er, og om muligt gerne tidspunkt også.

18. feb
OPKLARING af foto 3. feb. (nedenfor).
Et forslag er, at det er fra Vallum søen og stien i forgrunden er den senere Gjerrrild-bane. Men der er dog tvivl. Kommer der andre forslag, så kontakt os venligst.

03. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING:

Hvor er dette motiv på maleriet fra ?
På bagsiden står der skrevet “Ryomgård” og fsv. er det jo opklaret. Men kan nogen hjælpe med at udpege det konkrete sted?
Svaret bringes her på siden om 2 uger.

16. jan.
Skovarbejdere fra Fjeld Skov i 1957

Bragt 1. gang d. 1. maj 2018 på sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com, der nu er på vej til at blive udfaset. Det erstattes af midtdjurslokalarkiv.dk.
Vi har modtaget flere oplysninger om navne, som vi bringer nedenfor sammen med det oprindelige foto.

De oprindelige kendte personer er: 1. Anders Andersen,  3. Svend Frederiksen,  6. Chr. Andersen,  7. Karl Frederiksen, 8. Jacob Sørensen,  9. Anton Jensen,  10. Arne Rasmussen,  11. Anders Knorborg,  13. Hugo Rasmussen,  15. William Mikkelsen,  16. Peter Kruse,  17. Marinus Stær,  18. Elmer Jacobsen,  19. Anders Thygesen. Såfremt nogen kender de manglende navne, kontakt da venligst redaktøren: jenseriks@gmail.com……

Yderligere navne tilføjet d. 16. jan. 2018:

4. Alfred Sørensen (bror til nr. 8 Jacob Sørensen)
5. Laurits Laursen
12. Niels Laursen (bror til nr. 5 – Laurits Laursen).

Tak for hjælpen.

Nre. 2 og 14 er stadig ukendte, men kender nogen til dem, hører vi gerne herom.

OPKLARING
til foto nedenfor dateret 12. jan. 2019: Fotoet er en tegning af gården VEDØ. Tidspunktet er 1932, – før en brand gjorde det af med nogle af udbygningerne, så det måske for mange kan være svært at genkende gården.

12. jan 2019
NYT FOTO TIL OPKLARING
Vi bringer et nyt gammelt foto – en tegning – nedenfor til opklaring. Kontakt os venligst, hvis du ved noget om, hvad fotoet forestiller.

12. jan. 2019
OPKLARING af foto 23. dec. 2018 kan desværre ikke opklares, men vi er stadig parate til at høre, om nogen kan hjælpe. I mellemtiden indsætter vi et nyt foto ovenfor.

23. dec. 2018: 
ET FOTO TIL OPKLARING: Et foto er indsat nedenfor til opklaring. Et eventuelt svar bringes her på siden sidst i januar 2019:

Dette foto har lokalarkivet fået indleveret, og vi ved kun, at det stammer fra et album ejet af skolebestyrer Erik Munch, Ryomgård Realskole. Damen til venstre står med en kontrabas, mens damen til højre med violinen – måske hendes mor eller spillelærerinde? – ren gæt – står foran billeder i rammer på væggen og en flot radio!
Kan nogen hjælpe med at identificere fotoet ? Vi kontaktes gerne herom. Se vore adresser under “om“.