Sporløs

Billedresultat for spørgsmålstegn

Denne side er bestemt til fotos, hvor der er tvivl om, hvad de forestiller, hvornår er de fra osv.
Fotos modtages med tak til indsættelse her. For kontakt se fanen “om os“. Vi kommer gerne og fotograferer fotoet, så du ikke skal afgive det til os. Det ordnes på din bopæl i et snuptag. Eller besøg os på arkivet i Kolind en onsdag kl. 14-16.30, hvor vi tilsvarende kan hjælpe.

Svar på fotos i sporløs bedes venligst sendt til web-master eller lokalarkivets mail (se fanen “om os“). Rigtigt svar indsættes naturligvis på sitet,
(- hvis det opklares)

2024

SPORLØS KØRER NOGET TILBAGEHOLDENT INDTIL AUGUST, BL.A. PGA. FERIE I JULI, MEN OGSÅ FORDI VI ER I BEKNEB MED GAMLE FOTOS. VI HÅBER, AT LÆSERNE VIL HJÆLPE – SELV SØGER VI MED LYS OG LYGTE.

25. juni
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra?Det er taget af og sendt til os af Erik Pilgaard Vinther og som sædvanlig fra vor egn.

Opklaring først efter ferien, dvs. i august (dato er endnu ikke fastlagt).

30. Maj
OPKLARING AF FOTO nedenfor af 13. maj
Fotoet er fra Vestergade 112 i Ryomgård, ca. midt i 1950’erne. Her boede Landbrugskonsulent Kofoed med hustru. Børnene (Arne og Ove) var jo fløjet fra reden – og dog, den yngste (Ove) var efter sit ægteskab med Gerda (datter af Skovhusets forpagter Nielsen i 1950’erne) flyttet ind på 1. salen. Haven fortæller tydeligt med hvilken omhu og energi, Kofoed passede den.

13. Maj
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad er dette – hvor er det fra og hvornår?

13. maj
OPKLARING AF FOTO nedenfor af 29.apr.
Fotoet er fra et maleri, malet af længst afdøde købmand A.C. Andersens datter, Erna Andersen, formodentlig engang i slut-tyverne. Erna Andersen står i Østergade og maler motivet hen imod Slotsgade-krydset og videre ad Jernbanegade. Man kan (måske) skimte ganske lidt af krydset? Den røde bygning i midten til højre er købmand A.C. Andersens forretning (Slotsgade 6) og bygningerne bagud t.h., altså hen mod maleren, er også Andersens (lager, trælast m.v.). Den lidt højere bygning bag Andersens forretning (den røde) må være Jannik Boysens forretning, – senere butik Jytte – Hjørnet osv.
Erna Andersen (f. 1896) var i øvrigt uddannet maler på Kunstakademiet i København, og vi har fået flere af hendes malerier indleveret af A.C. Andersens barnebarn, Else Hede Christensen, Ugelbølle, som er med i teamet i Midtdjurs Lokalarkiv, se evt. siden “om os

NYT – TILFØJELSE til opklaring af foto af 29. april:
I materialet fra A.C. Andersens arvinger har vi fundet forlægget til maleriet. Det bringes nedenfor og giver bl.a. anledning til at vi ændrer på cirka-tid for maleriets tilblivelse til ca. 1938-39.

02. maj

Yderligere opklaring/tilføjelser er indkommet omkring fotoet: opklaring af foto 16. apr., – scroll lidt ned og læs herom. Tak for hjælpen!

29. apr.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad er dette?

Vi har fået lovning på nogle malerier fra vor egn, og her er et af dem. Vi har også fået at vide, hvor det er fra, sådan mere nøjagtigt!.
Og det er spørgsmålet til denne omgang sporløs.

Kontakt os gerne med forslag til løsning – og også gerne et ca. årstal.

OPKLARING AF FOTO nedenfor af 16. apr.
Fotoet er fra Nimtofte, hvor S.P. Simonsen (et meget udbredt efternavn i Nimtofte) indrettede byens første manufakturforretning i 1904. Det er usikkert, hvor den lå, for allerede i 1906 flyttedes forretningen til en nybygget bygning på Torvet 4 i Nimtofte., og det er næppe den der ses på fotoet. Denne større bygning solgtes i 1935 til manufakturhandler Otto Rafn, hvorefter manufakturen ved Rafn’s ophør gled langsomt ud af bybilledet. Det vides, at manufakturhandleren (hvilken af dem??) en overgang også drev trælasthandel, måske fra samme bygning eller en bygning overfor (?).
Vi vil gerne have hjælp til de usikre punkter ovenfor.

Indsat 02.maj:
Hjælp er kommet til os – vi kan derfor supplere således:

Otto Rafn’s trælast lå på den anden side af Torvet (nr. 11) i Nimtofte. Se foto t.v., der er fra 1959.

Der ligger et andet hus der i dag, som er bygget i 1977. Otto Rafn må derfor have afviklet tømmerhandlen i første halvdel af 1970’erne.


16. apr.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad er dette –
– hvor er det fra
– og gerne et bud på årstal


16. apr.
OPKLARING AF FOTO nedenfor af 02. apr.

Fotoet blev nemt gættet som værende fra Vestergade Ryomgård, hvor fotografen har stået nær Realskolen. Da den forreste bil vistnok er en Ford fra 1931, er fotoet vel fra 1930’erne (!). Derimod er der ingen bud på, hvad det er for en begivenhed, der fejres. Måske er det blot et sjovt indlæg i en byfest. Vi har endnu et lignende foto (meget utydeligt), som heller ikke kan hjælpe med at tyde begivenheden, og vi har spurgt ChatGPT, der for en gang skyld blev flov for svar.

02. apr.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette fra?

Ca. årstal og hvilken anledning der fejres?

Forslag gerne til web redaktøren (se: om os).

25. mar.
OPKLARING
AF FOTO nedenfor af 19. mar.
Foto er fra Kolind, hvor Kolind Elværk ses lidt t.h. for midten. Naboen lidt t.v. for midten er – som også rigtig gættet – Kolind Brandstation – med “slangetårnet”, hvor brandvæsnets slanger blev hængt til tørre efter brug. I midten Mårup Bæk. Årstal er ukendt, men et forslag er sidst i 1950’erne.
Nyt foto til opklaring indsættes senest onsdag d. 03. apr.

NB: Nedenfor under opklaring af 15 mar. (foto af 05. mar.) er tilføjet yderligere siden første opslag.

19. mar.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra, og hvad er der i bygningen?

Løsning om en uges tid.

15. mar.
OPKLARING AF FOTO af 05. mar.

Foto er fra Torvegården i Nimtofte, ca. 1910. Det er den store gård først på Tøstrupvej, lige overfor brugsen. Læg endelig mærke til de 4 skorstene, der signalerede en vis status. Nogle af tilliggende kan ses nedenfor på “Collage af Nimtofte 1890-1900“, mens

dens øvrige tilliggender i form af marker, lå mod øst på begge sider af Tøstrupvej, men også mod vest udenfor Svenstrup. Nimtofte var dengang en “gårdby”, som domineredes af 4 store gårde, der ses på ovennævnte collage. Erland Skovbjerg er opmand til fotoet, hvor jeg har beskåret dét til sporløs 05. mar. Ovenfor ses fotoet med ejerskab. Årstal er i parentes. Ejeren t.v. er F. Thorkilsen, Gåreier (gårdejer) og t.h. H. Peter Grouleff. Erland Skovbjerg skriver i sine erindringer: “Vi kaldte den Jørgen Hovgårds gård. Den havde fire skorstene. I midten af 1800-tallet boede gårdejer Grouleff her. Det er den familie, der har givet de fire lysekroner, som hænger i kirken i dag. Her var ”brevsamlingssted”, dvs. at folk afleverede og fik deres breve her.”
Ole Knudsen, Tjerrild har forevist nogle kort over området, – på grund af deres størrelse bringes blot et af dem, et kort fra 1816, men rentegnet af og til op til 1857:

Billedets fokus er Torvet i Nimtofte, hvor den senere købmandsforretning og senere igen brugs blev bygget (der står vistnok 20 og 26 på kortet). Lidt længere nede har vi lidt tydeligere nr. 7, Torvegården og ved siden af samme nr. og “Eng”). Dens tilliggende ses lidt af nr. 7 både nord og syd for “landevejen” (Tøstrupvejen).
På sporløs fotoet står som sagt navnet F. Thorkildsen nederst t.v., og Ole Knudsen oplyser herom, at Frederik Thorkildsen med hustru flyttede til Nimtofte i 1885, samme år som de blev gift, og i de efterfølgende år fik fire børn, hvoraf tre levede ved folketællingen i 1901.

5. mar.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra?

Og gården har et navn, – hvilket?

29. feb.
OPKLARING AF SPORLØS fra 20. feb.

Fotoet er fra Nimtofte Mejeris 50 års jubilæum i 1942.
Læs mere om denne begivenhed under siden Nimtofte, hvor Knud Jensen har skrevet Historien om Nimtofte Andelsmejeri.
Nyt foto til opklaring indsættes ca. 05. marts.

20. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra og gerne begivenhed og årstal.

Opklaring følger
ca. 29. feb.


15. feb.
OPKLARING AF SPORLØS af 06. feb.

Fotoet er fra Koed 1910, hvor fotografen åbenbart står på jernbanesporet og fotograferer mod nord. Såvel jorden han står på, altså skinnearealet, som jorden over krydset og lidt ind, er den såkaldte ”byjord”. Her holdt ”bytyren” til, altså den tyr, som bonde-fællesskabet ejede og benyttede, når ens køer skulle holdes til for at få kalve. For at undgå indavl var det vigtigt at udskifte den af og til, hvilket f.eks. kunne ske med at bytte tyr med en anden landsby. Indskrænkning af byjorden blev aktuel, da jernbanen kom og eksproprierede et stykke af den sydlige del til skinneareal og ledvogterhus.

06. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra?

– og gerne et bud på årstal.

03. feb.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 23. jan. – ÆNDRET D. 04 FEB.
Fotoet er delvist opklaret, men en forespørgsel ud af huset kan afstedkomme yderligere.
04. feb.: Og har herved afstedkommet yderligere, så teksten ser nu således ud:

Fodboldkampen kan være fra Skjolds fodboldbane på Nimtoftevej i Ryomgård. Man ser i baggrunden biler parkeret på Rutebil-Mortens garagegrund, og selve garagen i baggrunden. (En enkelt seer er dog uenig heri). Fotoet er efter arkivets mening taget fra sydøstsiden bag det sydligste mål.
Af personerne er især genkendt frisørmester Knud Adelsbøl i den hvide skjorte. Lige før ham står Svend Bager og ansigtet, der titter frem ved hans side er Ejner Petersen. Manden med solbrillerne er måske Knud Svendsen. Manden bagest med løftet hoved er Børge Jensen.
Fotoet antages at være fra ca. 1963. Kampen var det lokale Ryom (måske serie 3) mod Pindstrup. Sidstnævnte oplysninger er usikre.

23. jan.
NYT FOTO TIL OPKLARING

En fodboldkamp et eller andet sted, men hvor og hvornår?
Og hvad er det for en bygning, der anes i baggrunden og hvem genkendes på fotoet?

23. jan.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 09. jan.
Fotoet er vistnok fra 1950’erne og forestiller Pindstrup Station, hvortil mange toge bragte træ til Pindstup Savværk, en afdeling af direktør Johs. la Cours mange virksomheder. Billedet snyder lidt, idet det blev fraskåret Pindstrup Station i højre side. Ellers ville det jo have været forsynet med teksten over dets ventesal: Pindstrup Station.

09.jan.
NYT FOTO TIL OPKLARING:

Hvor er dette foto fra? Og gerne (forslag til) et årstal.

Forslag til web-redaktøren, se fanen: om os.

02. jan.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 13. dec.
Foto er fra Ryomgård 1907. I forgrunden ses et hus, i dag Skovvej 15 b, hvorfra en lille sti fører forbi vasketøjet og ud til Nimtoftevej, der udmunder i Skovvej. På dette hjørne (øst) er Shell-tanken i dag. Den store bygning med det kegleformede tag er det daværende Teglværk, der gravede ler fra nuværende Dolmer-Parken. Drejer man fra Nimtoftevej ind mod byen ses til venstre Slotsgade 20, – i dag klods op ad rundkørslen -, dengang vistnok smedeværksed med indgang fra øst, senere garager med indkørsel fra nord. Herudover ses mejeriet (den høje skorsten), Boysens store og nyopførte købmandshandel nede på hjørnet (i dag “Al – Mulig) og overfor købmand A.C. Andersens butik. Til højre for mejeriet ses dets garage og derefter snedkermester Andersens hus (slotsgade 5), senere bl.a. Baltica og i dag kørelærerskole. I baggrunden ses stationen og en lille række huse overfor.
Et nyt foto indsættes ca. d. 09. jan. 2024.

13. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING:

Hvor er dette fra? – Og gerne forslag til et årstal.

13. dec.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 28. nov:
Fotoet er fra Handelsgartneriet i nuværende Slotsgade, Ryomgård, som ejedes af gartner Holm Winther. Hovedbygningen hertil er nuværende pizzaria ved siden af Djurslands Bank, og dets jorder strakte sig bagud, hvilket ses på forside-foto af denne hjemmeside. Bygningen kan også ses nedenfor under 14. nov., hvor det er vist fra 1930’erne.
Mere herom følger, men kan ikke nås før i det nye år. SPORLØS – og hele hjemmesiden – holder pause indtil 03. jan. 2024, hvor opklaring følger tilligemed et nyt foto.

28. nov.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Der er to ukendte fotos denne gang, og så endda fra den samme have, – måske med en lille tidsforskel.
Men hvor lå denne have og hvem var dets ejer, – et årstal ville også være godt?

28. nov.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 14. nov:
Fotoet er nuværende Slotsgade 10, årstal usikkert, men måske midt i 1930’erne. Tilsyneladende er der endnu ikke oprettet handelsgartneri i bygningen, omend vinduesfaget nederst t.h. (med gardiner) godt kunne tyde på lidt det. Gardinerne peger dog mere i retning af privat beboelse. Slotsgade 10 udstykkedes ca. 1905 fra Gl. Ryom til Anders Andersen, men tidspunkt for bebyggelse er ukendt, – bortset fra, at Slotsgade var fuldt bebygget på den anden side af 1912. Arealerne bag Slotsgade 10 blev vistnok i 1920 indrettet med gartneri for øje, idet det første drivhus da menes opført. Den første gartner, vi kender, er Andreas Sigurd Sørensen, der i 1962 solgte til Gartner Holm-Winther, der gjorde det til et rigtigt handelsgartneri. På fotoet nedenfor ses (delvist) t.v. nabobygningen, det nuværende Kristiania, og på forsidefotoet af nærværende hjemmeside ses de faktisk rigtig store arealer bagved der – på et ukendt tidspunkt – kom til at tilhøre gartneriet og blev drevet som sådan. I dag er arealerne bag husene udstykkede, og i det gamle gartneris forretning er der i dag pizzaria.

14. nov.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor findes denne bygning,- for den findes stadig omend ombygget.
Og kendes nogle af personerne?
Og hvad er der mon i bygningen i dag?

21.nov.
YDERLIGERE OM OPKLARING af foto nedenfor af 30. okt. 2023:

Ole Knudsen, Tjerrild har sammen med slægtsforskningsholdet (Ringparken, Ryomgård) udarbejdet en grundig gennemgang af fotoet fra 30. okt. og dets historie. Vi vedhæfter oplysningerne herom:

14. nov.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 30. okt.

Begge fotos er Bøjstrupvej 9, Marie Magdalene, ca. 1950, dog måske med en mindre tidsinterval imellem. Ejendommen huskes især for, at stuehuset blev sprængt i luften af en gaseksplosion, dog uden personskade skønt en enkelt person opholdt sig i huset. Tidspunktet herfor er lidt usikkert, idet 1950 var første bud, men det kan korrigeres senere. – RED: og det blev det, se nedenfor. – Stuehuset kunne ikke repareres, men genopførtes senere og står i dag pænt og flot ved siden af den gamle staldbygning.

RETTELSE: Om tidspunktet ovenfor har vi fået tilsendt et avisudklip, der fortæller os, at eksplosionen skete langt senere end vores bud ovenfor. Rette tidspunkt er – som det ses – 20. nov. 1985.

Tak for hjælpen.

30. okt.
NYT foto til opklaring:

Foto ovenfor er samme gård, men hvor ligger den, og kender nogen til ejerforhold og personerne foran gården på foto t.v. vil vi også gerne høre herom.

27. okt.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 08. okt.
Fotoet er taget fra Drasbeksgade i Kolind, udfor Jernbanestationen, der er t.h. udenfor fotoet. Bygningen i baggrunden med den skrå gavl er Slagter Sørensens forretning og t.h. herfor skimtes taget af Tømmerhandlen. Tage Mogensen, Kolind købte senere bygningen med slagterforretningen og byggede den om til Midtdjurs Radio- og Tv. Årstallet gætter vi til ca. 1950.

08. okt.
NYT foto til opklaring:

Hvor er dette foto fra, – og hvad er der nu – og også gerne årstal.

07.okt.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 19. sep.
Fotoet er fra Marie Magdalene gl. skole, ca. 1917 eller deromkring. Førstelærer Søren Andersen ses i øverste række t.v. Han var lærer på skolen fra 1896 til 1929. Han må ikke forveksles med en anden lærer på skolen af samme navn, men i en anden periode. En af vore læsere har sendt os fotoet, og fortæller, at det er hendes far, Niels Simon Sørensen, den mørkhårede dreng nr. 7 fra venstre i midterste række. Han var yngste barn af gårdejerfamilien på Bøjstrupvej 9, der måske af nogle i vor tid huskes, som den ejendom, hvis stuehus nedbrændte efter en kraftig eksplosion i 1985.

19. sep.
NYT foto til opklaring:

Hvad er det?
Det ligner jo en skoleklasse, men hvor og hvornår. Og kendes nogle af eleverne eller måske læreren?

Vi hører gerne nærmere herom.

19. sep.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 04. sep.
Fotoet er fra Mårup, hvor Mårupvejs vestre del kommer oppefra ned mod den lille by og mødes med Mårupvejs østre del for at lede hen mod krydset ved gården i midten. Her kan man fortsætte ligeud ad Ydesmindevej eller følge vejen mod syd mod Tirstrup. Gården i midten er den gamle Maarupvad Kro, nu nedrevet. Den havde sin storhedstid, da der afholdtes markeder i byen. Markedspladsen lå vistnok ved kroens østre side, hvilket vi dog er i tvivl om. Måske lå den syd for Mårupvejen, altså lidt sydøst for kroen?

04. sep.
NYT foto til opklaring

Hvor er dette luftfoto fra – og hvornår.
Og kan man tilføje lidt historie om billedet, ville det være fint.

Gerne forslag til arkivet, se
om os“.

24. aug.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 04. aug.
Fotoet er fra en have i Kolind, formodentlig taget fra Vesterågades sydøstlige side, tæt ved krydset med Bredgade. Vesterågade skimtes bag de fire kvinder. Huset lige under kirketårnet med de to farver er Bredgade 39. Årstallet er ukendt, men vi skyder på midt i 1940’erne. Bemærkninger/korrektioner modtages gerne, skriv til os på fanen om os.

04. aug.
NYT foto til opklaring

Hvor er dette foto fra og gerne et bud på årstal.

Forslag venligst til webmaster eller arkivets mail, se fanen om os.

30. juli
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 25. jun

VIDARSLETTEN

Fotoet nedenfor og dette tv. er fra hhv. 1929 og ca. 2016. Det forestiller Vidarsletten, på et areal dengang tilhørende Ryomgård Realskole.

Om Realskolen nævnes på det nu hvilende site: ryomreal65.wordpress.com/indlæg/
Axel Munchs sidste periode, bl.a. dette lille afsnit om bakkearbejdet inkl. Vidarsletten i sluttyverne:

Efterhånden som lærerne og pedellen havde udgravet og bearbejdet det meste af Bakkearealerne bag Realskolen i 1920’erne, havde man den skik at give de enkelte arealer navne: Den Lille Bakke, Den Store Bakke, Teatron, Den brede Vej, Stadion, Troldens Hjerte, Møllebakken, Solurspladsen, Sportspladsen. Skolens sproglærer, islændingen Jon Skuli Magnusson, der kunne ikke mindre end 7 sprog, fik nu lov at navngive arealet mellem Teatron og Møllebakken (nu enden af Kastanievej i Ryomgård, der er udstykket og under bebyggelse). Han gav det navnet “Vidarsletten”.

Det har knebet en eftertid at finde forklaring på dette navn. Vores undersøgelse omkring noget islandsk  har været negativ, men så kom vi i tanke om Magnussons interesse for asa-troen. Navnet kan være hentet herfra, idet Odin udover sønnerne Thor og Skjold (og andre) også havde en søn, der hed Vidar. Denne søn regnedes – i hvert fald af nogle, se f.eks. Pedros Danmarkshistorie, s. 177 (Lindhart og Ringhof, 2002) – for en “ny fader”, som skulle danne grundlag for en ny asa-slægt. Dette blev dog forpurret af den nye kristendom, der tromlede aserne under fode. Vidar er derfor synonymt med asernes fortrængning, og sat sammen med “Sletten” kan det måske tolkes som symbolet på asernes slutscene tilknyttet denne jord.
Der kan også være en anden fortolkning: I modsætning til sin far Odin og sin bror Thor, var Vidar meget fredelig, og derfor den, der måske indgød mest sympati hos den ligeledes fredelige Magnusson.

07. jul.:
Først en tilføjelse til foto fra 25 august, idet en yderligere opklaring her er sket – se under tillæg fra 25 august nedenfor eller klik her på: tillæg.

NYT foto til opklaring 25. juni

Hvad er dette?

Umiddelbart forekommer det vanskeligt at løse, – ikke desto mindre har det ligget i centrum af en af det gamle Midtdjurs hovedbyer.
Løsning efter ferien.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 30. maj

Fotoet nedenfor er fa det gamle ægpakkeri i Ryomgård. Bygningen opførtes i 1912, hvor der stiftedes en andelseksportforening, først og fremmest i forbindelse med eksport af kartofler. Senere blev det til en kartoffelmelsfabrik, og i 1926 kom Dansk Andels Ægeksport til, og fotoet er fra denne perioden. Årstallet skønnes af være ca. 1935. I 1942 nedlagdes virksomheden der, men en ny næsten tilsvarende blomstrede op i Vestergade, senere Nygade. Se eventuelt mere herom under fanen: Ryom i går/En tur rundt i Ryom i 1950’erne.
Nedenfor et foto som sporløs, men med navne.

NYT foto til opklaring 30. maj

Hvor er dette foto fra?

Og hvad blev bygningen brugt til?

Og hvis man kender navne på nogle af personerne, vil vi meget gerne have det at vide.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 16. maj
Fotoet er fra det, vi uofficielt i dag kalder “Dolmerparken”, der ligger på hjørnet af Nørregade og Rønne Alle i centrum af Ryomgård. Her gravedes ler til et lille teglværk på Vestergade mellem Nørregade og Nimtoftevej. Årstal er ukendt men måske år 1900. Senere gravedes mergel, men da vandet steg i udgravningen, stoppede produktionen, og arealet henlå ret så uskønt. Fotoet er fra denne tid, og en enkelt har løseligt anslået årstal mellem 1940-42. Personerne er ukendte, men i baggrunden t.v. ses en bakke, hvor Elmevej senere førtes igennem. Ejendommen t.h. med de to skorstene er gården Nordly, der ligger på hjørnet af Egevej og Nimtoftevej. Fotoet er således taget fra syd mod nord med Nimtoftevej t.h. (udenfor billedet). Området blev senere omdannet til bypark – byens første,- som dog groede til, da opmanden og ejeren solgte arealet. Vi har skrevet mere om dette emne under fanen: Ryom i går / Dolmerparken.

NYT foto til opklaring 16. maj.

Hvor er dette foto fra og hvornår?

Læg mærke til ejendommen i baggrunden, hvis tag med to skorstene skimtes, – det kan måske hjælpe på opklaringen (!).

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 03. maj
Fotoet fra Koed, og årstallet er fra begyndelsen af 1950’erne, et godt bud er 1952. Og baggrunden herfor er vejen lidt til højre for midten – ved siden af Ole Testrups barndomshjem – der dengang var vejen til Kolind. Den blev sløjfet ca. 1952, da vejen ved jernbanelinjen blev ført igennem direkte til Kolindbro. Øverst i fotoet ses Koed Østergård og den dominerende gård lige lidt under midten af fotoet er Grd. Sørensens ejendom.

NYT foto til opklaring 03. maj

Hvor er dette foto fra?

Kontakt os gerne med gode forslag herom – også gerne forslag til årstal.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 19. apr.
Fotoet er fra Bredgade 35 i Kolind, hvor Elias Andersen i 1916 købte bygningen og slog sig ned som malermester. Man ser hans skilt på bygningen. I udbygningen t.h. var der Flensborg – udsalg og sæbehus, men senere etablerede E. Andersen boghandel og i et sidebygning bagtil et bogtrykkeri. Se mere under fanen Kolind / Dengang og nu i Kolind – fra landsby til handelscenter, s. 61. I en eftertid etableredes i 1993 Sudan Genbrugsforretning, der i nov. 2006 flyttede til Datsun-Jørgensens tidligere autohandel på Bugtrupvej. I 2008 skiftedes navn til Afrika Genbrug, som i 2014 flyttede til nuværende (2023) adresse på Bredgade 2.

NYT foto til opklaring 19. apr.

Hvor er dette foto fra, gerne også adresse og årstal.
Og kan man fortælle lidt om husets historie, vil vi meget gerne ha’ det også.

02. maj. OPKLARING
– af de to fotos nedenfor af 01. apr. (- opklaringen af d. 19. apr. ændret)

Fotoet tv. angav vi oprindelig var en vandkande og låget et målebæger beregnet til gødning f.eks. brugt af gartnerier. MEN DET VISER SIG AT VÆRE FORKERT!

Vi har nu fået den rette historie:

Det er vel en vandkande henseende til designet, men den er brugt som oliekande og bægeret/låget er et målebæger for olie.

Oliekanden blev for år tilbage indleveret fra Lufthavnen i Tirstrup og den stammer fra 2. verdenskrig, hvor man brugte den til at oplyse eller rettere markere start- og landingsbanerne. Elektrisk lys måtte ikke anvendes, så man brugte fakler, der nedsattes i huller på hver side af banerne. Faklerne skulle inden brug spædes med en bestemt mængde olie, og oliekanden er beregnet hertil, idet oliebægeret fyldtes op med netop den mængde olie, som de enkelte fakler skulle bruge for at fungere efter hensigten.

Så fik vi heldigvis det opklaret, – tak for hjælpen.

Fotoet th. er fra Saabydal, den lille dalsænkning i P. Vejsgaardsvængets vestlige del, hvorfra der går en sti over til Marie Magdalene Kirke. Man kalder den Kirkestien eller Marie Magdalene stien, og den ses på fotoet i forgrunden på vej ned i dalsænkningen, hvor den herefter snor sig op til P Vejsgaardsvænget. På vestsiden udmunder den som sagt ved Kirken i MM. Periodevis er der vand i bunden – en lille rindende bæk, der spædes med vand fra Blegmosen og dele af Fjeld/Østenfjeld. Dalen har været helt vandfyldt, men så skal vi tilbage til Stenalderhavet, altså forhistorisk tid. Det betyder, at højdedraget Blakbjerg – den forhistoriske kultplads i Marie Magdalene svinget – var omgivet af vand på 3 sider, – den 3.die er naturligvis Marie Magdalene slugten/dalen. Se eventuelt mere om Blakbjerg under siden: Ryom i går.
Der er offentlig adgang til stien.

To fotos til opklaring 01. apr.

Lidt utraditionelt er denne gang valgt to fotos til opklaring. Foto t.v. er en vandkande. På Lokalarkivet forstår vi blot ikke, hvorfor den har ligesom et låg eller dåse med et langt håndtag. Hvad er den til, for det kan da vel ikke være et låg til vandkanden? Forslag modtages meget gerne.
Foto th. er ikke gammelt – tværtimod, men kan det mon gættes, hvor det er fra? Også her hører vi gerne nærmere.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 21. mar.
Det hvidkalkede husmandsbrug t.v. i billedet er nuværende Marienhoffvej 24 A. Selvom årstallet er ukendt vides, at dets ejer, da fotoet blev taget, var husmand Madsen og hans kone. Efter al sandsynlighed er fotoet derfor fra ca. 1950. Markvejen helt i forgrunden må være indkørslen til Anthon Bruuns ejendom, mens markvejen ca. midt i billedet er nuværende Poppelvej, der dengang førte hen til nuværende Poppelvej 5, der dengang var tilsvarende husmandsbrug. Fotoet er som antydet taget fra husmand Anthon Bruuns ejendom, Marienhoffvej 22, hvis køer ses i forgrunden og overgivet os af hans søn Arne Bruun, Horsens.

Nyt foto til opklaring 21. mar.

Hvor er dette foto fra?

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 07. mar.

Fotoet er fra Nødager med kirken i baggrunden. Tiden er der intet bud på.

Nyt foto til opklaring, 07. mar.

Hvor er dette foto fra –

og gerne også årstal.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 18.02

Fotoet er fra “Slagterens Hus” på hjørnet af Ryomgårdvej og Torvet i Nimtofte. I døren står butiksindehaveren Marie Lassen. Erland Skovbjerg skriver, at i Nimtofte lavede alle forretninger juleudstilling den 2. lørdag aften før jul, og at der endnu i hans barndom
(1930 érne) var ca. 25 forretninger i byen. Juleudstillings-søndag var en festdag for alle byens børn. Fotoet er fra ca. 1910.
Vort forside foto (headerfoto) er fra smst (venstre side),og også her omtales Marie Lassen, selvom det foto er fra ca. 1948. Om Marie Lassen virkelig havde forretningen så længe er uvist, men butikkens navn efter Marie Lassen skulle være god nok.

Hvor er dette foto fra, – og hvornår?

Lokalarkivet modtager gerne forslag.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 05.02

Tre indlæg er kommet, hvor der er enighed om, at det er fra Sivestedvej nær Kolind. To mener, at det er fra krydset Korupskovvej-Sivestedvej mod byen Sivested med Sivestedvej 23 lidt til højre for midten af billedet. Én mener, at det grundet højdekort fra området bedre passer med Sivestedvej 25, hvilket så ikke helt stemmer med vejen, der går ind til højre i billedet. Er den lille familie på vej til gryden på toppen (ses ikke på fotoet) for at nyde søndagskaffen? Var det måske skik engang, formodentlig ca. 1940? Det ville være godt med et svar herpå.

05. 02.
Nyt foto til opklaring

Hvor er dette foto fra og hvornår? Eventuelt svar gerne til vor
web-redaktør eller til
lokalarkivets
mail.
Se fanen
om os.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 06.01.

Fotoet er fra Vesterågade i Kolind fra nordøst mod sydvest. På den ubebyggede grund i forgrunden t.v. var der kolonihaver, – senere byggedes Kejsers Bolighus her. I midten i venstre side af vejen ses gavlen af de tre sammenbyggede huse Vesterågade 5-7-9. Overfor et hus med kvist og 2 skorstene, Vesterågade 8 og ved siden af nr. 10. Imellem de to sidstnævnte er indkørslen i dag til Brugsen. Fotoet anslås at være taget i 1950érne.

06.01.
Nyt foto til opklaring

Hvor er dette foto fra – og hvornår.

Løsning bringes i begyndelsen af februar 2023.


OPKLARING AF FOTO NEDENFOR af 13.12

Fotoet er fra Sivested gamle skole, Sivestedvej 52. Årstal ukendt, men formodentlig engang i 1930’erne.
Den blev i en lang periode drevet af lærer Niels Nielsen, – muligvis den herre i forgrunden, der sidder med sin søn, mens den anden er hos moderen ved siden af. Der var 45 elever i 1908. Lukket i 1939, da den nye skole mellem Tøstrup og Sivested blev taget i brug. Herefter var der købmandsforretning i nogle år, og senere brugsforening, der lukkede i 1973. Seneste erhverv var fru Lis Nielsen med salg af blomster og planter.
Læs mere om ejendommen – Sivestedvej 52 – på fanen Omegn hvor Jørgen Sørensen har skrevet om såvel denne som faktisk alle ejendomme i Sivested. Artiklen nås nemmest via et klik på emnet nederst i indholdsfortegnelsen.

2022

13.12.
Nyt foto til opklaring:

Hvad og hvor er dette, – og da også gerne et forslag til årstal.

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 28.11

Fotoet er fra indvielsen i 1949 af den midlertidige Kirke i det tidligere missionshus, Storegade 38 i Pindstrup. Midlertidigt vil sige perioden fra 1949 – 1968. Amtmanden er fra Randers Povl Holck dominerer billedet med sin fine sovseskål-hat. Manden i hvid klædning er biskop Skat Hoffmeier, Århus.

28.11.
Nyt foto til opklaring:

De fleste kender sikkert amtmands-uniformen på den fornemme herre, der dominerer fotoet.

Men hvad laver han i vor egn, – og hvornår?

OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 13.11
Fotoet er fra Nimtofte Apotek. i har fået oplyst, at det må være umiddelbart efter dets oprettelse i 1902, og at der kort efter kom et rigtigt rækværk af stål over åen. Som det se på fotoet er det derværende af træ. Vi har også af anden kilde fået at vide, at det vistnok var søstrene Svane, der byggede apoteket, hvorfor det ofte kaldtes “Svaneapoteket”. De forhandlede i øvrigt også øl og spiritus.

13.11
Nyt foto til opklaring:

Hvor er dette foto fra – og meget gerne et bud på årstal.

13.11
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 20.10

Fotoet er fra Vedø, vistnok omkring 1878, eller i hvert fald før Kolindsund blev tørlagt. Det må være taget oppe fra de nærved liggende bakker mod vest.

20.10.
NYT FOTO INDSAT.

Vi spørger som sædvanlig, hvor det er fra, og gerne et bud på årstal.

20.10
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 26. sep.

Fotoet er fra Atterup, sådan var stavemåden på fotoet, – årstallet er ukendt.
Vi skrev her på sitet for en uge siden, at fotoet var fra Sundby – beklager meget trykfejlen, det er altså fra Attrup/Atterup.

26. sep.

NYT FOTO – hvor er det fra? Og gerne cirka årstal.
Svaret bringes om ca. 14 dage.

22. sep.
RETTELSE
– til foto nedenfor af 13. sep.: Ovenover det runde foto i midten er der et blankt område, fordi webmasteren har overmalet teksten her. Ellers ville fotoet være for nemt at gætte, for her stod jo løsningen: Pederstrup. En vaks lytter har imidlertid gjort opmærksom på, at det ikke er Pederstrup ved Kolind, men Pederstrup ved Ringe på Fyn. Det overraskede os meget, for vi troede jo, at det var Pederstrup ved Kolind. Men efter kontrol af oplysningen må vi indse fejltagelse. Kortet bliver nu rettet på bagsiden, så man ved, hvor det er fra, ligesom Ringe Lokalarkiv kontaktes, da vi jo vil tilbyde dem fotoet.
Et nyt foto indsættes i næste uge.


13. sep.

NYT FOTO TIL OPKLARING.

Hvor er dette foto fra?
Og gerne ca. årstal.
Hvad er bygningen i midten – og de andre bygninger?

13. sep.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 25. aug.

Fotoet er fra Koed, – udsigt mod øst.
1. “Engvang”, Skal-højvej 4, bygget 1930.
2. Forsamlingshus bygget 1892.
3. bygget 1916.
4. Lade.
5. Fodermesterhus til Skalhøjvej 5, Bavngård.
6. “Bavngård”.
7. Tornhøjvej 2.
8. Tornhøjvej 4.

25. aug.

Nyt foto er indsat th.

Som sædvanlig vil vi gerne vide, hvor det er fra og hvornår. Det ville også være fint med et bud på de enkelte ejendomme.

25. aug.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 01. aug.

Fotoet er fra Pindstrup, hvilket ses bedst på fotoet af skolen i midten af billedet. Nogle af de andre bygninger kan måske også kendes, om end med besvær. Et gæt på årstal kan være ca. 1930.
TILLÆG:
03. juli 2023 tilføjes følgende til opklaring af foto nedenfor:
Foto nederst t.h. er Brunmosevej 2 og 4, begge opført 1910. Næst efter byggedes Brunmosevej 6 (ses ikke på fotoet), men først i 1935. Fotoet er således fra et tidspunkt mellem 1910 of 1935.
Foto øverst t.h. øverste ejendom er Solbakken 2, opført 1907, og nederst Storegade 56 “Landbohjemmet”, opført 1894. Tak til Sandra Sonne, Pindstrup.

01. aug.
Nyt foto til opklaring:

Hvor er dette foto fra, og hvornår, sådan cirka.

Forslag venligst til lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk eller se fanen om os.

01. aug.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 16. juni.
Fotoet er fra Skarresø, med forsamlingshuset til højre. Årstal ukendt.
Læs mere om forsamlingshuset undere omegn, hvor Knud Jensen skriver “Historien om Skarresø”

16. jun.

Hvad er dette og hvor er det fra. Vi hører gerne nærmere herom.

16. JUN
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 28. MAJ
Desværre ingen opklaring. Der er kommet 3 forslag: Mesballe Skole, Hedeskov Skole, Gl. Kolind Skole. Det mest sandsynlige er Hedeskov Skole, men vi er usikre, og beder fortsat om input til det pågældende foto.

ÆNDRING til ovenstående løsning:
Vi har d. 5. juli modtaget dokumentation for, at det ikke er Hedeskov Skole, men MESBALLE SKOLE.
Vi har også et andet foto af Mesballe Skole, t.v., hvilket fik os til at tro, at det sporløse foto ikke kunne være Mesballe Skole. Men det var det!!
Tak for hjælpen😊


28. MAJ
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad forestiller dette foto, hvor er det fra og hvornår – sådan ca. årstal.

Kontakt os (se fanen om) gerne herom, – løsning forventes om en måneds tid.

28. MAJ
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR AF 13. MAJ
På bagsiden af fotoet står denne tekst:

Tilhører Margrethe Mikkelsen, Rugvangen 15.
Kolind gamle Skole (Gl. Kolind), omkring 1906-7.

I døren: Marie Plougmann, derefter Rasmus Skousen, N. Kr. Bager, Rasmus Holst (murer og kirkeværge i mange år), Marie Rasmussen, Jenny Mikkelsen (f. Jensen, min mor), Mine Skousen (Rasmus Skousens søster), Niels Bager, Højvang, Lærer Mortensen, Lærer Christensen.
Det er ikke skolekommissionsmedlemmer, det er ungdom, der samledes hos lærer Mortensen.

13. maj
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra – og hvornår?

Vi – se fanen
om os – modtager som sædvanlig gerne oplysninger herom.
Opklaring i juni.

12. maj
OPKLARING af foto nedenfor af 24. apr.

Fotoet er fra smedemester Th. Larsen og hans værksted i 1910 på Møllevej i Nimtofte. Smedemester Th. Larsen står yderst t.v. Nr. 3 fra venstre er sønnen Thomas Larsen, der senere overtog virksomheden. Som nr. 4 fra højre ses en svigersøn, gift med datteren Ingrid. Yderst t.h. Johan Jensen, kaldet “Mikkeren”, fordi han fungerede som mekanikker, og i øvrigt senere blev selvstændig som sådan i den gamle stationsbygning på Stationsvej. Sønnen Vagner Jensen står ved hans side, – blev senere tandlæge i Kolind.

24. apr.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra – og hvornår?

Vi modtager meget gerne forslag herom.

24. apr.
OPKLARING af foto nedenfor af 22. mar:
Fotoet er fra jernbaneoverskæringen i Kolind, hvor skorstenen fra ledvogterhuset ses stikke op over træerne. Kolindbro i baggrunden. Et godt bud på årstal er 1950.

22. mar.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra – og hvornår ?

Som sædvanlig hører vi gerne nærmere herom.

Opklaring så vidt muligt i april.

07.mar.
OPKLARING af foto nedenfor af 07. mar.
Fotoet er Storegade 47, Pindstrup. I udgaven her er der træskoforretning, kaldet “Træsko Vita” – årstal ukendt, men formodentlig ca. 1950. Den blev drevet af Vita Rasmussen og hendes mand træsko- og sejlmager Anders Rasmussen . Udover træsko til reparation og salg handlede de også med hjemmesko og gummisko. Deres søn Olaf Rasmussen, drev senere selvstændig virksomhed som blikkenslagermester, både i Pindstrup og Ryomgård.
Det var i denne lille butik, at Pindstrup Brugsforening holdt til i en periode på ca. 9 måneder i 1924. Brugsens gamle bygning på Storegade 40 blev da nedrevet og en ny opført sammesteds. I mellemtiden brugtes dette lille hus som brugslokale og som bolig for brugsuddeleren. Huset blev nedrevet i 1988 for at give plads til en bankbygning (Djurslands Bank), der senere blev lukket og bygningen anvendtes herefter til privat beboelse.

07. mar.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad er dette, – og hvor er vi henne?

Som sædvanlig kontaktes arkivet gerne herom og løsningen bringes ca. 01. april.

07.mar.
OPKLARING af foto nedenfor af 22. feb.
Luftfotoet fra ca. 1948 af gården nedenfor er Skalhøjvej 3, Koed. Ejeren hed Peter Møller Jensen, der havde arvet/købt den af sin far. Huset er lettere ombygget i dag, men dog let at genkende i sin struktur. Peter Møller Jensen dikterede sine erindringer til Knud Jensen, hvorfor vi ikke bringer mere her, men i stedet gengiver disse erindringer om en uges tid. Find dem under fanen omegn.

22. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Luftfotoet af denne ejendom stammer fra 1948. Den eksisterer stadig – lidt forandret, det lille skæve hus i midten (et tørvehus) er således fjernet.
Kontakt os gerne for opklaring – se fanen: om

14. jan
OPKLARING af foto nedenfor af 24. jan.

Huset i midten er Skovvej 11, Ryomgård, i dag tandlægernes hus. Fotoet antages af være fra engang i 1950’erne, hvor det ejedes af vognmand Harry Kristensen og hans kone Hanne. Svend Bager købte huset i 1967, og solgte i slut-1970’erne til Tandlæge Steffen Schou. Siden har der været tandlægepraksis.

24. jan.

Dette foto er fra en af de fire hovedbyer i det gamle midtdjurs. Huset i midten er ombygget, så det er ikke så nemt at gætte, men mange kører dagligt forbi det.

24. jan.
OPKLARING på foto nedenfor af 08. jan:

Fotoet t.v. er fra i dag, men fra sammested som fotoet nedenfor. Det er fra Pederstrup, eller som det hed dengang Perstrup. Der er kommet el til den lille by, men vejen er endnu ikke asfalteret, så fotoet nedenfor skønnes fra 1920’erne. Huset t.h. er Nødagervej 70, der blev bygget i 1911.

08. jan.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra og hvornår?

08. jan.
OPKLARING på foto nedenfor af 06.dec:
Fotoet er fra Nimtofte, hvor åen er fotograferet fra haven i ejendommen Ryomgårdvej 2. Årstal anslås til ca. 1930, men det er usikkert. Broen ser i øvrigt helt ny ud.
Tilføjelse d. 11. jan: Vi er heldige at være blevet kontaktet omkring fotoet med denne oplysning: Huset i baggrunden er senere fjernet og erstattet af et nyt, der hedder Åbo. Iflg. BBR er det bygget i 1930, så vort foto må være fra før 1930. Rækværket er senere udskiftet, måske i 1990’erne efter en påkørsel.

2021

06. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor og hvornår?

06. dec.
OPKLARING på foto nedenfor af 19.okt:

Fotoet er fra Nimtofte, den gamle smedie ved siden af Apoteket. Ejeren var smedemester Mikkelsen, der må være en af personerne. Nimtofte kirke ses i baggrunden. Årstal gættes på 1950.

19. okt.
NYT FOTO TIL OPKLARING:
Hvor er dette foto fra og hvornår?

19. okt.
OPKLARING på foto nedenfor af 12.sep:
Desværre ingen opklaring bortset fra, at nogle af fodboldspillerne er fra Ryomgård og at banen, som de spiller på, ikke er i Ryomgård.

12. sep.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Fodbold et eller andet sted, men med kendte Ryomgård personer (?). Hvem? og hvor lå den fodboldbane?

12.sep.
OPKLARING på foto nedenfor af 08.sep:
Fotoet er fra købmandsforretningen på hjørnet af Skolegade og Vestergade, nu beboelse. Fotoet er fra engang i 1950’erne, mens indehaveren var købmand Carl Sørensen. I et hjørne af forretningen solgte han maling, og her indrettede han af og til et hyggehjørne med udskænkning af kaffe. Personerne kendes ikke – ej heller anledningen, om der var nogen (?)

08.sep
NYT FOTO TIL OPKLARING

Dette foto er fra en forretning i en af vor egns 4 hovedbyer, men hvilken?
Det skulle ikke være ældre end nogle måske kan genkende det, så vi kan få nogle flere deltaljer.
Om henvendelse til os, se fanen “om os“.
Løsning bringes om en måneds tid.

07. sep.
OPKLARING af foto nedenfor af 20. juli

Fotoet er fra Nimtofte, Ryomgårdvej 2, som familien Brock købte ca. 1968 og hvorfra Fru Karen Brock drev damefrisørsalon i en årrække.
Fotoet er vistnok fra 1930’erne og tilhørte dengang ”Uhrmager” Chr. Sørensen, der boede der med hustru og sønnen Peter. Urmager Sørensen forhandlede og reparerede ure og var meget dygtig i sit fag. Han købte en Ford T i 1926, som han omgærdede med stor påpasselighed og ejede til 1966. Den nye ejer hed Knud Erik Guldager og han ejer den i øvrigt stadig (2015), hvor han endda tilkendegiver, at den også efter hans død forbliver i familien.

Af købekontrakten fra 1926 fremgår købesummen kr. 2.790 + nr. plader kr. 23. Sælger var Ford-forhandleren i Grenaa – Grenaa Maskinfabrik.

T.h. et foto fra 1967, hvor K.E. Guldager besøgte Chr. Sørensen og fremviste ham Ford’en i ny-restaureret stand og med original nr.-plade.

Væsentligste kilde til ovenstående, – og hvor der med udbytte kan læses meget mere om emnet – er denne hjemmeside: Henriks og min ford t by Knud Erik Guldager – issuu. Læs også om emnet i bladet “Vintage Nyt” fra maj 2021.

20 juli
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra og hvornår?

18. juli
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 29. juni
Fotoet er fra Pindstrup, hvor Brugsen ses i forgrunden (Storegade 40) og bagved ses Bakkegården (Storegade 42). T.h. skimtes Missionshuset med det lille tårn. Pindstup Brugs er over 100 år gammel (startede 1912). Da den store brand hærgede Pindstrup d. 12. juli 1921 – netop i dette område, blev Brugsen skånet, formodentlig fordi bygningen havde bliktag. Efter branden blev bygningen dog alligevel nedrevet i 1923 og erstattedes med en nyopført bygning sammesteds (fotoet). Bakkegården bagved fik en anden skæbne, idet ilden her fik fat, og gården nedbrændte til grunden. Det er således den “nye” bygning, der ses på fotoet. Øverst i billedet ses 5 boliger på Toftevej, de 3 øverste, no. 11, 9 og 7, og de to på modsatte side er no. 10 og 8. De blev opført mellem 1952 -59.
Fotoet er med stor sandsynlighed fra 1959. Tak til Sandra.

29 juni
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor og hvornår er dette foto nedenfor fra?
Venligst svar til os på vor mail lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk eller direkte til webmaster: jenseriks@gmail.com

29. juni
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 16. apr.

Fotoet er fra Ryomgård Hotel. Hotellet ligger udenfor billedet til højre, og vi ser ind i hotelhaven. De små huse ligner kolonihavehuse, og brugtes naturligvis til hotellets gæster. Her kunne man om sommeren drikke kaffe, men mindre forsamlinger var der også plads til. Årstallet kender vi ikke, men skyder på 1920érne.

16. Apr.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra? Vi kan give den hjælp, at det er fra en af de 4 hovedbyer i vort område – endda i dets centrum.

Oplysninger til os om tid og sted modtages gerne på vor mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk

13. apr.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 27. feb.
Fotoet er taget fra Forsamlingshuset i Koed, måske 1930. Vi ser ned ad Skalhøjvej ned mod smedjen til venstre i billedet (Skalhøjvej 2).
Th. ad Tornhøjvej skimtes Tornhøjvej 2 -i folkemunde kaldet Ravnereden, i dag ”Bakkely”. Der hørte kun lidt havejord med til selve huset Bakkely, idet ”bydammen” strakte sig herfra over mod ”Korsgaard (Tornhøjvej 1). Men noget landbrugsjord var der dog, blot udenfor byen mod vest. På et tidspunkt boede smedemester Kristian Jacobsen i den gamle smedje, men købte så Bakkely, idet han ville drive landbrug på dens jorder udenfor byen. Det har formodentlig været omkring år 1900. I 1908 flytter han så ud til sine jorder, hvor han bygger en landbrugsejendom, som han kaldte Koed Vestergaard (Ballevej 4). I 1937 overtager sønnen Niels Jacobsen, og i 1971 dennes søn Jakob Jakobsen.

Styrelsen for dataforsyning og effektivisering, kort ca. 1930


I Koed lå også et fattighus, der ikke ses på sporløs-fotoet, men på kortet ovenfor er det nævnt. Det lå klods op ad Ledvogterhuset, hvor Ballevej udmunder i Tornhøjvej og Skalhøjvej. Dengang var landevejen mellem Ryomgård og Koed ikke den nuværende nord for Jernbanelinjen, men lå syd om banelinjen ad Ballevej. Der er næppe mange, der husker Fattighuset, der formodentlig blev nedrevet i årene kort efter socialreformen i 1933.

Kilde delvist fra ”Dengang og nu – rundt om Kolind II” af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen samt Jakob Jakobsen, Koed Vestergård.

27. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING igen spørger vi om, hvor dette foto er fra, og om muligt et ca-årstal. Måske telefon/el-ledningerne her kan være en hjælp (?). Det er naturligvis fra vort område.

Sporløs marts 2021

27. feb.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 19.jan.
Fotoet er af den nybyggede ejendom Marienhoffvej 20 i Ryomgård. Huset byggedes i 1964 og fotoet må formodes at være fra kort efter opførelsen, måske 1966.
Fotoet er knipset fra naboejendommen af Arne Bruun, søn af ejeren her, Anton Bruun, Marienhoffvej 22.

19. jan.
NYT FOTO TIL OPKLARING igen spørger vi om nogen kan fortælle os, hvor dette foto nedenfor er fra. Kontakt os venligt, hvis du har et svar herpå, – og gerne også årstal.

18. jan
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 17. dec.

Fotoet er fra Mårupvej i Kolind, hvor et nutidigt foto ses t.v.
Huset i forgrunden t.h. er nr. 6. Årstal på fotoet nedenfor kender vi ikke, men et godt bud er ca. 1930. Ved du bedre, så kontakt os endeligt og vi vil flux rette.

2020

17. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING – hvor er det fra? – og gerne et årstal også. Kontakt os venligst – se fanen om os – med information herom.

HVOR ER DETTE FOTO FRA – OG GERNE CA.-ÅRSTAL

17. dec.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 01. dec.
Fotoet forestiller en collage af Nimtofte Mølle med Møllegården, dvs. vi er i tvivl om det er den nuværende Møllegård t.h. Den passer ikke rigtig ind i det nutidige billede af Møllegården. Så hvis nogen ved, om det er en tidligere nu nedrevet bygning, vil vi gerne vide det. Måske det også kan hjælpe os med at tidsfæste, for vi ved ikke, hvornår Møllen så sådan ud. Collagen kan beses på vort arkiv (onsdage kl. 14-16), og i øvrigt kan Møllens historie læses under fanen Nimtofte, hvor Knud Jensen har fortalt den.
D. 27 dec. har vi modtaget nyt, som er indsat under fanen arkivhylden

01. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING – Hvad er det? Vi har denne collage på Midtdjurs Lokalarkiv, og vi ved faktisk godt, hvad det er, – gør vore læsere? Gerne svar til os pr. mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk

27. nov.
OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 08. nov.
Der har været pæn opmærksomhed på fotoet og Madholdet fra Ryomgård med Poul Erik Pasciak i spidsen, har oplyst dette: Fotoet er taget ved Søndergade i Kolind og manden i sadlen er Otto Salminen. Motorcyklen er en DKW RT 250 H. ca. 1955. Fra anden side foreslåes, at motorcyklen måske er en Østrigs Puch. Dette sidste er således ikke helt afklaret, men tak for svar. Da vi har fået yderligere oplysninger om Otto Salminen har vi valgt at bringe dem særskilt på fanen Arkiv-hylden. (Indsættes 28. nov.)

08.nov.
NYT FOTO TIL OPKLARING
Hvem er denne mand på den flotte motorcykel.
Vi hører gerne hans navn og hvor vi er i vort område samt motorcyklens mærke.

Laurits Jensen, Bakkegården, Pindstrup

OPKLARING – af foto nedenfor fra d. 18. okt.
Fotoet er af den unge Laurits Jensen fra Bakkegården i Pindstrup, se sporløs fra 18. aug 2020. Han blev sognerådsformand i 1928 i daværende Marie Magdalene – Koed Sogneråd. Fotoet er fra hans periode som sognerådsformand.
Det var han indtil 1937, hvor han i forbindelse med nyvalg kuppedes af skolebestyrer Erik Munch. Denne var nemlig venstremand som Laurits, men stemte ikke på ham som formand, – fordi socialdemokraterne pegede på Erik Munch. Og da Erik Munch så pegede på sig selv, blev han den nye sognerådsformand. Laurits tog det som en mand, og de to forblev venner resten af livet, se eksempelvis Erik Munchs brev til Laurits på dennes 70 års fødselsdag under fanen Ryomgård/Den ny by/1930’erne og lidt af 40’erne.

18. okt.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvem er det?
Han er naturligvis fra vort område
og var – dengang, om end noget ældre
end på fotoet her – ofte i avisen.

18. okt.
OPKLARING – af foto nedenfor fra 26. sep.
Fotoet er fra den lille husmandskoloni Sundby. Vi har tidligere skrevet om Sundby (se fanen Omegn/Dengang-og-nu-rundt-om-Kolind-2.pdf), men to artikler har meldt sig og bringes senere, hvori sporløs-billedet vil indgå.

26. sep.
NYT FOTO TIL OPKLARING

HVOR ER DET?

26. sep.
OPKLARING – af foto nedenfor fra 04. sep.
Fotoet forestiller stuehuset til gården Frederikslund midt imellem Ryomgård og Nimtofte. På ældre fotos er det navnlig haven, der afslører, at årstallet må være mellem 1900 og ca. 1920. Det kan være ejeren Rud. Laursen, der ved sin erhvervelse af gården i 1918 (eller nogle få år senere) har ændret haveanlægget til et anlæg med stier og flagstang. Rud. Laursen ejede i øvrigt gården i lidt over 50 år (1918-1968).

04. sep. 2020
NYT FOTO TIL OPKLARING
Hvad er det? Også gerne et årstal. Det er naturligvis – som altid – her fra egnen. Skriv eller ring til os herom (se fanen OM).

20. aug
OPKLARING – af foto nedenfor fra 01. aug
Fotoet viser ejerne i 1920 af ”Bakkegården” i Pindstrup (Storegade 42). Forældreparret er Kristiane Marie, f. Madsen (Auning), og hendes mand Laurits Chr. Jensen, senere sognerådsformand i Marie Magdalene – Koed Sogn. De to drenge til venstre er Jens Arne og Martin (eller måske omvendt). Nr. 3 er Poul Søgaard Jensen, der senere blev landmand i Kirkegade i Auning. Hans gård er nedrevet nu, men hans jorder udstykkedes i mange parceller fra hovedgaden i Auning til krydset Kirkegade–Nørregade. Nr. 4 – den lille pige – er Ellen Margrethe f. 1917.

Året efter – 1921 – brændte Pindstrup. I bogen ”Pindstrup – skabt på træ og tørv” omtales branden og dens hærgen på blandt andet ”Bakkegården”, og der i bogen vises s. 58 et tegnet kort med en cirkel, der skulle angive hvor branden især hærgede (se nedenfor). Men cirklen er forkert anbragt, – den bydel fandtes stort set ikke i 1921! Cirklen bør flyttes ca. 3,5 cm mod vest, altså mod Auning-siden. Dog bemærkes, at den firlængede ejendom, som dir. Stausholm senere erhvervede i krydset ved Ringsøvej var så heldig at slippe, trods den er indenfor, hvor cirklen rettelig burde være. Bakkegården ses ved nr. 3.

01. aug
ET NYT FOTO TIL OPKLARING

er indsat nedenfor. Vi afslører straks, at det er fra Pindstrup, men spørger: hvor i Pindstrup? Bygningerne brændtre sammen med store dele af byen i 1921, men er genopført på samme sted, på samme fundament og ligner i øvrigt “sig selv”, trods forandringer. Har du et bud på, hvilken gård det er i Pindstrup, så kontakt os, eller send eventuelt blot adressen til os.

SPORLØS AUGUST 2020


25. juli
OPKLARING – af foto nedenfor fra 7. juni
Fotoet er fra Nimtofte, Stationsvej fra Torvet/hotellet og hen mod mejeriet. I venstre side med spidsgavlen ses nr. 3. Overfor ses nr. 8 – det store hvide hus med den høje trappe op, og bindingsværkshuset forinden skulle være, hvor Erik Simonsen (eller hans familie) senere byggede et nyt hus med forretning. Da både opsætning af “telefontrådene” og asfaltering fandt sted formodentligt i 1920’erne, må fotoet dateres til dette årti, – nærmere kan vi vist ikke komme det. Skriv endelig til os, hvis du kan hjælpe.
Et nyt foto til opklaring indsættes ca. 1. aug.

7. juni
ET NYT FOTO TIL OPKLARING

er indsat nedenfor. Kontakt os gerne, hvis du kan fortælle, hvor det er fra og nogenlunde tidspunkt. Løsningen forsøger vi sidst i juli.

7. juni
OPKLARING – af foto nedenfor fra 5. maj
Ved forstørrelse af fotoet ses, at der på skiltet står: “Tandlæge” og så et navn nedenunder, som vi ikke kan tyde. Så der er altså kun tale om en delvis opklaring.

5. maj
NYT FOTO TIL OPKLARING

De fleste kan godt kende det vi kalder Frisørmester Adelsbølls ejendom i Jernbanegade, Ryomgård. Og det er da heller ikke spørgsmålet, derimod vil vi gerne vide, hvad der står på det lille hvide skilt, der hænger på hjørnet lidt oppe tæt på gavlen mellem de to etager.

OPKLARING – af foto nedenfor fra 5. maj
Ryomgård ses fra østsiden ind mod byen. Pile er påsat til nærmere stedfæstelse. Opkørsel til Møllen på Møllebakken fandtes mellem Vestergade 16 og 20. Ved siden af pilen til genforenings-stenen ses vistnok en flagstang. Det indhegnede areal/have i forgrunden, hvorfra fotoet er taget, må være et sted på sydsiden af Skovvejen, måske tæt ved parkeringsarealet ovenfor Engparken, således at arealet nedenfor “haven” formodentlig er det senere spejderområde med spejderhytte osv. Årstal mangler men et udmærket gæt er 1925.
Forstørrelse af billedet eksempelvis- ved at højreklikke og “åben billedet på ny fane” (dukker op øverst i skærmbilledet). Eller blot ctrl+ plus-knappen.
D. 04. aug – TILFØJELSE: kontakt af en af vore læsere med forslag om, at de to huse t.v. i billedet er hhv. Markedsgade 3 og Nygade 2. Vores kontakt undrer sig samtidig over, hvorfor der ikke er nogle huse i Slotsgade.
RED: Det kan være, fordi Slotsgade (dengang Storegade) bebyggedes senere. Bortset fra de sydligste blev eksempelvis Slotsgade 18 og 20 først tinglyst i hhv.1907 og 1905, mens selve bebyggelse først skete 1 eller 2 år senere. Fotoet er derfor måske fra ca. 1909 (?)

5. maj
Nyt foto til opklaring:

Fotoet er tidligere bragt på vor gamle site (Ryomgård historiske blade). Teksten dengang fortalte, at det var Ryomgård set fra Skovbakken, således at vejen, der ses, skulle være Nimtoftevej. Men det er forkert. Rette svar bringes om ca. 14 dage.

1. maj.
OPKLARING af foto nedenfor fra 10. apr.:
Foreløbig er fotoet uopklaret, men vi arbejder faktisk stadig på at få det opklaret. I bekræftende fald vender vi tilbage med nyt herom.
25. nov. Vi har med tak fået indleveret følgende om fotoet nedenfor: Det er fra Bredgade i Kolind. Huset på den modsatte side med den høje karnap er malermester Andersens hus, senere Ruths Blomster. Hestevognen holder udenfor isenkræmmeren. Formodentlig er det hotelejer Drasbeks datter Anna og hendes mand, der ejer hestevognen. På vognen ses bl.a. disse personer, idet rækkefølge ikke kendes: Anders Gustav Jensen, købmand, Holstebro, Anna Drasbek Jensen, husmoder, Skanderborg, Anna Marie Jensen, U barn, Odder, Kresta Augusta Valborg Jensen, U barn, Kolind, Bolette Johanne Petersen, tjenestetyende, Århus.

10. apr.
Nyt foto til opklaring
Vi vil gerne have bekræftet, om fotoet er fra Kolind, som vognens bagsmæk naturligvis lader formode og da, hvor i Kolind? Et årstal vil også være godt og kendes nogle af de 10 personer vil det være helt i top.

5. apr.
OPKLARING af foto nedenfor fra 9. mar.:

Sporløs-fotoet er fra Ryomgårdvej 9, Nimtofte – t.h. et nutidigt foto.
Fotoet til sporløs er taget fra et maleri, som Arkivet har fået af fhv. Bagermester Kurt Simonsen, Nimtofte, bror til fhv. hotelejer Simon Simonsen. Deres oldeforældre har boet i huset, postbud Niels Simonsen og hustru. Deres søn (altså fornævnte to brødres bedstefar) hed Simon Sjørup Simonsen. Både han og hans bror, Christian, var postbude, Simon herudover også en overgang bibliotekar. Marinus Simonsen var også en bror, der bl.a. havde en træskohandel. Sidstnævnte fik bl.a. to sønner, Erik, der overtog sin fars træsko-udsalg samt Svend, der blev gartner. Gartneriet lå, hvor der tidligere havde været kartoffelmelsfabrik. Gartneriet ejedes af Svends bror, Erik. I Ryomgårdvej 9 var der forskellige forretninger, også en overgang træskohandel, men i hvert fald brevsamlingssted.

På sporløs-fotoet ses – lidt utydeligt – noget rødt ved siden af døren. Det er et skilt som foto t.v. der netop fortæller, at det er et brevsamlings-sted. Det flyttedes til Stationen et sted mellem 1911-1920, og derefter – da banen blev nedlagt i 1956 – til Torvet. Maleriet af huset er fra ca. 1900. Dagvognen fra Skofferhuset

(Skoffergårde)/Tøstrup med kusk(e), passagerer og gods holdt dog ikke ind her, men ved Hotellet, hvortil breve og pakker så bragtes op. Dagvognens heste blev trukket ind i Kro-stalden (foto t.h.), hvor de blev byttet eller blot fik et hvil. Passagerer og kuske kunne blive opvartet på kroen inden turen gik videre.
På siden Ryomgård/den ny by/perioden 1902-25 er der mere om post-dagvognen, inkl. et foto.

9. mar.
Nyt foto til opklaring
Hvad er det? Huset nedenfor er hentet fra et maleri og forestiller et af husene tæt på centrum i en af vore 4 hovedbyer. Det består stadig omend i lettere ombygget stand. Hvor er det henne og hvad mon huset har været brugt til – udover beboelse ? Det fremgår faktisk af huset, hvis man kigger rigtigt efter!

8. mar.
OPKLARING af foto nedenfor fra 26.feb.:
Fotoet er som sagt fra Vestergade i Ryomgård. Bygningen efter den røde pil har nr. 35 og Realskolen skimtes øverst th. På det nøgne jordstykke t.v. for pilen blev Ryomgård Sparekasse senere bygget. Fotoet er fra 1954 (eller fra 1951), og på pladsen med den røde pil har været benzinstander, én lidt inde, mens den ude ved vejen måske er en oliestander til knallerter. Standeren ude ved vejen kan også være en reklamesøjle.
Huser bag pladsen er Nygade 14 og bag det – næsten skjult – skimtes en smule af en (rød) garage. Her holdt byens Kranvogn til. Stationslederen ca. 1953 ( måske tidligere) – 1956 hed Kurzmann, som privat boede lidt oppe ved krydset Marienhoffvej – Park Alle (Park Alle 1). Det var Falck, der stod bag Stationen. Den åbnedes i 1933 under navnet “Autohjælpestationen i Ryomgaard” og rådede over en enkelt kranvogn. Den blev nedlagt i 1956 – flyttet til Tirstrup, senere Rønde.
(Fra erindringsbogen “Falck s Redningskorps i Danmark” udgivet i 2006 i anledning af Falcks 100.års jubilæum).

26. feb.
Nyt foto til opklaring

Hvad er det? De fleste kan jo nok se, at det er fra Vestergade i Ryomgård, men med rød pil er angivet en plads: hvad er det?, – har der været noget specielt her? Ring eller skriv til os herom, se om.

Sporløs 26.feb. 2020

26. feb.
OPKLARING af foto nedenfor fra 08.feb.:

Fotoet er fra Koed – ukendt årstal – hvor forsamlingshuset i midten helt t.h. måske er det bedste kendingsmærke. Den store hvide bygning i midten af billedet er vistnok skolen. Fotoet er knipset på Skalhøjvej, tæt ved krydset med Tårnhøjvej, og vendt noget mod nordøst, hvorfor kirketårnet ikke er med, – det skulle ligge netop udenfor billedet i venstre side.

08. feb.
Hvor er dette foto fra og hvornår? Det er naturligvis fra vort område og i midten af fotoet kan ses en manipulering med fotoet, idet byens navn er fjernet. Det oplyser vi om en måneds tid, men prøv nu at gætte, hvor vi er.

Sporløs 8. feb 2020

08. feb.
OPKLARING af foto nedenfor fra 23. jan:
Fotoet er fra 1930 og fra Koed. Vejen ligefrem er Tårnhøjvej, der fører hen til Skalhøjvej. Tv. bag træerne befinder den gamle skole sig og bag kameraet er kirken.

23. jan
Nyt foto til opklaring

Hvad er det? Hvor er billedet fra? Har du et bud, kontakt os da med dit forslag, se fanen “Om“, for at kontakte os. Opklaring om en måneds tid.

23. jan
OPKLARING af foto nedenfor fra 17. dec:
Fotoet er fra det såkaldte “Vogterhus”, Tornhøjvej 5 i Koed. der også for tiden bruges som

“header-foto” på vor forside. Vi bringer det derfor kun i lille format her.
Ifølge FDF kalenderen 2019, hvorfra fotoet er hentet, var vogterhuset et fælleshus for Koed-bønderne. Her boede deres hyrde, nær “bymarken”, for det var her dyrene gik, når de ikke var på overdrevet.

2019

17. dec.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Fotoet nedenfor er også fra er som sædvsnligt fra vort område i gamle Midtdjurs. Og huset eksisterer stadigt, men ombygget. Hjælp os med opklarinf. Kontakt os herom – se fanen “om“.

17. dec.
OPKLARING af foto nedenfor af 29 nov.

Fotoet er fra Nimtofte hvor med rødt er indtegnet den forlængst hedengangne Nimtofte Kartoffelmelsfabrik. Den etableredes ca. 1918, og solgtes via tvangsauktion i 1922 til ufyldestgjorte panthavere bl.a. J.P. Kahr m.fl. for 3.000 kr.
Med grønt er indtagnet Nimtofte Station, hvortil der er etableret en lille forbindelsesvej fra Kartoffelmelsfabrikken. Fotoet er fra ca. 1920.

29. nov
NYT FOTO TIL OPKLARING:

Hvor er vi henne med fotoet nedenfor. Lidt hjælp: vi er i en af de fire hovedbyer i den gamle Midtdjurs Kommune. Og hvad er det, der er indrammet med hhv. rødt og grønt. Forslag venligst til web-redaktøren eller arkivets mail: midtdjurslokalarkiv@outlook.dk

29. NOV
OPKLARING
af foto nedenfor fra 22. okt 2019:
Fotoet er fra Koed, hvor den lidt tilbagetrukne bygning t.h. er Skalhøjvej 7. Årstal er ukendt, men et gæt er 1930’erne.

22.okt
NYT FOTO TIL OPKLARING.

Hvad er dette, – og gerne et cirka-årstal. Har du et forslag hører vi meget gerne fra dig, bedst at kontakte web-redaktøren, se ovenfor.

Hvorfra?

21. okt.
OPKLARING AF FOTO NEDENFOR indsat d. 27. sept.:

Fotoet er fra den gamle gård, Klemstrupgården, Klemstrupvej 7, Ryomgård. Oprindeligt hørte den under Holbækgård, senere under Skaføgård, og i dag under Fjeld. Dens sidste beboer var skovarbejder Tage Jensen og hans familie, der fraflyttede ved pensionering.

27.sep
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvad er det for et hus nedenfor, og har det eventuelt nogen historie? Ved du noget, så send os et par ord. Vi bringer løsningen om en måneds tid. Om kontakt til os, se under fanen OM.

Hvad er det ?

27. sep
OPKLARING af foto nedenfor af 27. aug:

Fotoet er fra Pindstrup, men hvornår og hvor i Pindstrup er uvist. På hegnspælene til venstre ses det kendte DSB-hegn, så det er jo nær Jermbanen. Måske er det stationen, der ses lidt tilbage i billedet? Er det i så fald fra øst, må huset i forgrunden med manden midt i døren på 1. sal være revet ned. Kan nogen hjælpe hører vi gerne nærmere.

27. aug
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvor er dette foto fra og gerne også årstal. Det er naturligvis fra vort område og svaret bringes om en måneds tid.

OPKLARING
af foto nedenfor fra 25. juni:
På fotoet ses vognmand Laurits Hansen med sin nye Chevrolet lastbil, årg. 1931. I forbindelse med opstart at sin fragtrute Ryomgård – Århus i 1920, havde han erhvervet en 1 tons Ford T lastvogn, der nu i 1931 erstattedes af denne flotte Chevrolet. Læs mere om Laurits under fanen Arkiv-hylden.

25. jun.
NYT FOTO TIL OPKLARING

Hvem er denne herre?
Og gerne årstal også.
På bilen læses over frontruden:
Ryomgård-Bilen.
Ring eller skriv til lokalarkivet eller dets web-master, hvis du har et bud.
Svar bringes her på siden midt i august.


OPKLARING

af foto fra 30. maj.
Ryomgård Station fra 1930’erne, dog tvivl om det skulle være fra 1940’erne, men nærmere kan vi ikke komme det uden hjælp. Tårnet i baggrunden er Vindmøllen, der trak vand til vandtårnet, så lokomotiverne kunne få slukket tørsten.

30. maj.
Nyt foto til opklaring
,
– dvs. fotoet nedenfor kan alle vist se er Ryomgård Station. Men spørgsmålet er hvilket årstal, samt hvad det er for et “tårn”, der ses t.v. i billedet ved siden af Vandtårnet.

Ryomgaard St.

22. maj.
OPKLARING af foto nedenfor fra 20. apr:
Fotoet er fra Nimtofte 1920, og fotografen har formodentlig klatret lidt op i mejeriets skorsten. Vejen i forgrunden er Stationsvejen og det første hus til venstre er nr. 17, mens det første hus til højre med den hvide gavl er nr. 42. Under den grønne pil ses stationen og under den røde pil Nimtofte Kartoffelmelsfabrik (eksisterede 1918-1922, Birkevej 5, – i dag helt væk). Fotoet “lyver” lidt, for de to bygninger forekommer på fotoet lidt væk fra hinanden, men de lå faktisk overfor hinanden, – dog lidt skråt og med jernbanen imellem.

20. apr.
NYT FOTO
til opklaring:
Hvor er dette fra, – fotoet t.v.?
Og de to pile, grøn og rød, hvad peger de mon på?
Opklaring om en måneds tid.
20.apr.
OPKLARING af foto nedenfor fra 19 marts:
Det pågældende foto er Jens Yde, sognepræst i Kolind, som ved siden af dette job også var lærer i religion på Ryomgård Realskole i perioden 1952-1961.

19. mar
NYT FOTO til opklaring

HVEM ER DET?

For første gang bringes foto, der samtidig hermed bringes på sitet: www.ryomreal65, wordpress.com, fordi kendskabet til og interessen for den pågældende person er lige stor på begge sites.

Spørgsmålet er derfor det samme: Hvem er han? – og gerne årstal og profession.

Eventuelle svar bringes i april 2019.

OPKLARING
– af foto nedenfor fra 01. mar.

De pågældende personer – friske unge mennesker – var og er medlemmer af pop-gruppen JOLLY JOKERS. Gruppen opstod i 1961 og har – med pauser – bestået nu i over 50 år, dog ikke helt med de oprindelige medlemmer. Besøg deres hjemmeside www.jollyjokers.dk/ og læs deres spændende historie.
På fotoet nedenfor er fra venstre, – (forældre i parentes):
Ove Rasmussen (Snedker R. kolind), Poul Erik Pedersen, Vibevej, Ryomgård, Søren Rønde Hansen, (smed H. i Ebdrup), Jørgen Selmer Jensen (Skrædder S. Kolind), Tyge Clemmensen (brugsuddeler C. – senere købmand C. Skarresø).
Tak til Tyge C, der fra sin bopæl i Schweiz har hjulpet A-Z med opklaringen.

01. mar. NYT FOTO TIL OPKLARING
Hvem er disse unge mænd og har bussen bag dem noget med dem at gøre? Kontakt os venligst, så vi kan blive lidt klogere på fotoet.

01. mar. OPKLARING
til foto nedenfior fra 18. feb
.

Fotoet er fra Torvet 7 i Nimtofte. I forstørret stand skulle man på skiltet over indgangsdøren kunne læse. N.P. Ross og dette: Manufakturhandel. Til højre for butiksdøren er et stort butiksvindue og til højre herfor anes et lille skilt, hvor der skulle stå: Systue. Tidspunktet anslås til engang i 1920’erne. I dag tjener ejendommen til beboelse.

18 feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING.
Kontakt os venligst med forslag om, hvad fotoet nedenfor mon er, og om muligt gerne tidspunkt også.

18. feb
OPKLARING af foto 3. feb. (nedenfor).
Et forslag er, at det er fra Vallum søen og stien i forgrunden er den senere Gjerrrild-bane. Men der er dog tvivl. Kommer der andre forslag, så kontakt os venligst.

03. feb.
NYT FOTO TIL OPKLARING:

Hvor er dette motiv på maleriet fra ?
På bagsiden står der skrevet “Ryomgård” og fsv. er det jo opklaret. Men kan nogen hjælpe med at udpege det konkrete sted?
Svaret bringes her på siden om 2 uger.

16. jan.
Skovarbejdere fra Fjeld Skov i 1957

Bragt 1. gang d. 1. maj 2018 på sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com, der nu er på vej til at blive udfaset. Det erstattes af midtdjurslokalarkiv.dk.
Vi har modtaget flere oplysninger om navne, som vi bringer nedenfor sammen med det oprindelige foto.

De oprindelige kendte personer er: 1. Anders Andersen,  3. Svend Frederiksen,  6. Chr. Andersen,  7. Karl Frederiksen, 8. Jacob Sørensen,  9. Anton Jensen,  10. Arne Rasmussen,  11. Anders Knorborg,  13. Hugo Rasmussen,  15. William Mikkelsen,  16. Peter Kruse,  17. Marinus Stær,  18. Elmer Jacobsen,  19. Anders Thygesen. Såfremt nogen kender de manglende navne, kontakt da venligst redaktøren: jenseriks@gmail.com……

Yderligere navne tilføjet d. 16. jan. 2018:

4. Alfred Sørensen (bror til nr. 8 Jacob Sørensen)
5. Laurits Laursen
12. Niels Laursen (bror til nr. 5 – Laurits Laursen).

Tak for hjælpen.

Nre. 2 og 14 er stadig ukendte, men kender nogen til dem, hører vi gerne herom.

OPKLARING
til foto nedenfor dateret 12. jan. 2019: Fotoet er en tegning af gården VEDØ. Tidspunktet er 1932, – før en brand gjorde det af med nogle af udbygningerne, så det måske for mange kan være svært at genkende gården.

12. jan 2019
NYT FOTO TIL OPKLARING
Vi bringer et nyt gammelt foto – en tegning – nedenfor til opklaring. Kontakt os venligst, hvis du ved noget om, hvad fotoet forestiller.

12. jan. 2019
OPKLARING af foto 23. dec. 2018 kan desværre ikke opklares, men vi er stadig parate til at høre, om nogen kan hjælpe. I mellemtiden indsætter vi et nyt foto ovenfor.

23. dec. 2018: 
ET FOTO TIL OPKLARING: Et foto er indsat nedenfor til opklaring. Et eventuelt svar bringes her på siden sidst i januar 2019:

Dette foto har lokalarkivet fået indleveret, og vi ved kun, at det stammer fra et album ejet af skolebestyrer Erik Munch, Ryomgård Realskole. Damen til venstre står med en kontrabas, mens damen til højre med violinen – måske hendes mor eller spillelærerinde? – ren gæt – står foran billeder i rammer på væggen og en flot radio!
Kan nogen hjælpe med at identificere fotoet ? Vi kontaktes gerne herom. Se vore adresser under “om“.