Arkivalier og databaser

Krydset Gl-Kolind – Ny-Kolind ca. 1920

ARKIVARLIER

DATABASER

ARKIVALIER

2023

ARKIVALIER
MODTAGET 25. januar 2023 – 6. december 2023

 1. Foto af Langagergård, Engvang, Vikingegården mm.
 2. Gl. aviser og blade og udklip fra Koed og Kolind.
 3. Kolind Guld og sølv, foto af Kolind, udklip af 100 års jubilæum.
 4. Foto af Bredgade, og af den lukkede Boghandel og Guldsmede forretning.
 5. Julekalender 1989 Kolind Midtpunkt, Plakat ”Gæt 24 rigtige” 1979.
 6. Vase med inskription.
 7. Rykkerbreve/kvitteringer fra hus ved Løvenholm, brev fra Grenå Luftværn 1945.
 8. Billeder og avisudklip fra Mesballe og Ryomgård.
 9. Nødager Kirke, 1745-1860, foto Nødager Skole, Sommerlejr 1925 i Ryomgård mm.
 10. Omtale af kunstner Winnie Meisler og Grethe Dammann Andersen.
 11. Skudsmålsbøger: Karen Marie, Mette Marie, Carl Jensen, Anton Jensen, salmebog.
 12. Originalt selvportræt af Chr. Zacho.
 13. Bog ”Vort samfund og dets styre” 1933.
 14. Erindring fra en Schweis hundefører.
 15. Skrift om alle skovfogeder i Fjeld Skov, post kort fra Ryomgård.
 16. Vurderings fortegnelse 12 og 13 almindelige vurdering 1960, kopi af testamente 1949, stamtræ over Kershøj familien Sønderskov.
 17. Ryomgård Vandværk kassebog 1931- 1991, Forhandlingsprotokol.
 18. Private regninger K Nielsen 1963-1966.
 19. Dansk Familie Blad 23 maj 1932, Gønge Høvdingen opføres i Kolind.
 20. Julemærker Lions Club 1986-2010.
 21. Kolind Brandkorps, foto, regnskab, aktiviteter, mødeplaner, person liste.
 22. Slægtsforskning L Simonsen, daglejer protokol Gl. Ryomgård 1931-1937, Scrapbog Brandvæsenet 1990-1997, samling af visitkort.
 23. Landbrugs lommebøger 1900-1967 fra Frederikslund, med regnskab, markplan, udbytte, regnskab over ansatte med lønudbetaling.
 24. Brev om valg til kommunalbestyrelsen 1985, Foto, plakat borgerlisten Ryomgård.
 25. Meget omfattende materiale over Djurslands Købmandsforening, love, jubilæum, medlemslister, takkebrev fra Kongen mm.

ARKIVALIER
MODTAGET 30 marts 2022 – 11 januar 2023

 • Luftfoto, kontrabog, soldaterbog, skudsmålsbog mm. fra ”Bredmosegård” Nimtofte.
 • Oversigt over virksomheder i Kolind med navne og adresser 1918 – 1949 – 2022.
 • Historiske sognekort over kirker, skoler, lærere og præster 1847 – 1920.
 • Historisk sognekort tilhørt Ane C S Sørensen født 20 juli 1892 død 28 april 1984.
 • Protokoller, stiftelses dokument, medlemsbog, kassebog fra Ebdrup Brugs.
 • 100 års jubilæums skrift fra idrætsforeningen ”Viking” Pindstrup.
 • Bog ”Messersmidt” på startbanen.
 • Telefonbog ”Jysk Telefon Aktieselskab” 1951.
 • Næringsbrev Bager Arne Rask Jensen Kolind 3 juni 1934
 • Bog ”Forbrydelsens Ansigt”.
 • Evaluering af branden på ”Kronospan” (Novopan) Pindstrup.
 •  2 ældre puslespil i træ.
 • Forskelligt fra den nedlagte ”Kolind og Omegns Fjerkræklub.”
 • Billede af ”Østervang” Ebdrup, fødselsattest og dåbsattest, vielsesattest, Karla M Pedersen og Niels A Juul 1907, dødsannoncer Arne og Søren Pedersen.
 • Slægtsforskning af familierne Hans og Alice Pedersen Kolind.
 • Billede af Anders og Karoline Henriksen Koed, Dåbsattest, Koppeattest, Udtalelser for Ellen Rasmussen (født Henriksen) Koed 1938, 1939, 1942.
 • Forskellige effekter fra den nedlagte” Pindstrup Pensionist Forening”.
 • Erindringer mm. fra tiden på ”Ny Ryomgård” fra J E Foged senere ”Dyrkærgård” Egense.
 • Bog  ”Større Gårde” Randers, Viborg, Ålborg Amter bind 4.
 • Lejekontrakt mellem Niels R Tolstrup og Jens J Hjulmand Ebdrup 1846.
 • Fællesrådet for skolerne i ”Marie Magdalene Koed Kommune” 1950 – 1969.
 • Testamente med fordeling af indbo Jensmine Pedersen Nødager 1932.
 • Brev ”Nødager Pigeskole” 1885. Billeder af Brødrene.
 • Familien Sørensen Holst med familie, billeder (Kopier) fra Kolind og USA.
 • 7 børn hvoraf 3 udvandrede til USA 1891, 1892 og 1903.
  (Hans) Jacob Jacobsen ”Koed Vestergård” udvandrede til USA 1927 med skibet Oscar 2. Militærpapirer fra hans militærtjeneste i Anden Verdenskrig, Medalje vedlagt.
 • Scrapbog fra Familien Jakobsen ”Koed Vestergård”.

2022

INDKOMNE ARKIVALIER
NOVEMBER 2021 – 09. MARTS 2022

Avisudklip fra Kolind 1960 og 1970’erne.

Aviser fra 1937 til 1947.

3 scrapbøger.

Meget omfattende materiale fra Tirstrup Lufthavn 1984 -2001.

Beskrivelser:
1) Thomsens gård Valskov
2) Marienlund
3) Vesterkær
4) Pederslund
5) Hjulmandsgård.
 
Herudover Thomsen familien, købskontrakter, skøder m.m. 1915.

Avisudklip kong Christian d X død, Borgmester Peder Vejsgård, E Andersens konfirmation 1916, Nordens historie 1870.

Forslag til udtørring af Korup enge.

Bog Djursland og Mols 1945.

Forskellige billeder fra Marie Magdalene Kirke.

Billeder og slægtsbeskrivelse af familien på ”Knudsminde ” Mårup mark.

2021

13. okt. 2021
ARKIVALIER MAJ- OKT. 2021

1 Livsforløbet for tidligere lærer ved Koed Skole Viggo Skou og hustru Inge Bostrup.
2 Viggo Skou Vandrebog/Scrapbog ”Blækklatten”.
3 Materialer fra tidligere formand for Koed Kirke Karen Margrethe Hansen.
4 Eksemplar af Kristelig Dagblad fra 1ste verdenskrig oktober 1914.
5 Program over arrangementer i anledning af Genforeningen 1920.
6 Kort over grunde i Kolind, beskrivelse af sognene i Midtdjurs, Illustreret Tidende 1874, Beskrivelse af Skårupgård og Pederstrup samt Kolind Sund, En hjorddrengs lov ca. 1896, Familieforhold af ejerne af ”Kasten”1884 – 1936, Kolind Sunds Saga, Kort over virksomheder i Kolind 1877, Planpost over Midtdjurs Kommune 1981.
7 Tyske krigsgrave/Flygtninge 1945 – 1967.
8 Gennemførte Genforeningsfester (1921) Ebdrup, Nimtofte, Ryomgård, Koed, Stabrand, Pederstrup.
9 Byvandring i Skiffard, udarbejdet af Jørgen Sørensen Ryomgård, beskrivelse af alle bygninger i Byen, en Batalje 1808.
10 Fra Nimtofte, en bibel 1910, diverse billeder fra Simonsen familie 1968, regninger 1920, bog vor tids hus moder, bage og kogebog for hjemmet.
11 Slægtsforskning familien Bach/Bak Skarresø – Nimtofte – Astrup 1885.
12 ”Mesballegården” skøde til Niels Jensen 1855, Låneobligation, dokument fra Amtmand Loreur 1879, Mesballegården 1938.
13 Diverse gamle postkort med billeder fra byerne i Midtdjurs.
14 Vidnesbyrd bog fra 1913 fra Johannes Jensens gang på Ryomgård Realskole, desuden udtalelse fra 1918 og 1919, Regninger Helmer Pedersen 1939 – 1942, Skatteseddel 1940, Elevliste Realskolen.


01. MAJ 2021
INDKOMNE ARKIVALIER
1. oktober 2020 – 1. maj 2021

Prospekt over den renoverede katolske Kirke i Pindstrup.

Skøder og Panteobligationer Ebdrup, Bugtrup, Attrup 1879 – 1892.

Oversigt over Smed Søren Rasmussens familie på fædrene side.

Branden i Nødager, Hofmans Fundations med Elisabeth Rosenkrantz.

Gavebrev til Nødager og Feldballe Skoler.

Billeder fra Kolind år 2000.

Skøder og Panteobligationer fra Kolind 1869 – 1895.

Skøder og Panteobligationer fra Nødager 1876 – 1885.

Slides fra Børnehaven Rumlehøj.

Forskelligt vedr. Kolind Sund, vedtægter, overenskomster, aftale Sportsforeningen, lov om Kolind Sund 1934, Kendelses protokol 1988, USB-stik med billeder af alle bygninger fra 2006.

Brev angående Franske flygtninge 1945.

Kolind Centralskole, Avisudklip fra bygningen, scrapbog, skoleblad Kaktussen, billeder af 2. real 1973/74, Jubilæumsskrift 1955- 1995.

Fortjeneste medalje Ellen Laursen.

Forskellige klassebilleder.

Brev indeholdende ulovlig arbejdsnedlæggelse. 

Forskelligt angående tidligere gårdejer Jens Poulsen, Koed.

Kolindsund Pumpelag regnskaber og beretninger 1923 – 2012.

Forskelligt fra boet efter Jens Hougaard, Ginnerup.

Erindringer skrevet af Forhenværende gårdejer Jakob Thomassen, Koed.

Adresse Avisen 2004- 2015 og Djursland Weekend 2013 – 2014.

24. SEP 2020
1. – 3. kvartal 2020.

 1. Messing brandsprøjte.
 2. Skudsmålsbog, Koppeattest, Dåbsattest, Vielsesattest m.m.
 3. Billede af Ryomgårdvej 9.
 4. Legitimationskort, Kniplebog, hæfte om førstehjælp m.m.
 5. Erindringer Jenny Jensen, brev Nimtofte Højskole,
 6. Jubilæumsskrift Kolind Pensionistforening.
 7. Erindringer Elna Andersen, Skøde køb af hus på Jernbanegade.
 8. Kongesangbog, forsk. Koge- og bage bøger, Hendes verden 1970.
 9. Modstandsbevægelsen i Grenå som samlemappe.
 10. Kontrabøger med købmand Bent Jensen, Pederstrup
 11. Pindstrup Havekreds Forhandlingsprotokol 1956-1966.
 12. Kontrabøger, Hæfte stærke mænd, Almanak 1929-1937-1941.
 13. Erindringer Børge Sørensen, Ebdrup.
 14. USB-stik med billeder m.m.
 15. Skrivemaskine anno 1919 fra Bent Salminen.
 16. Ryomgård Hotel, Spiritusbevilling, Byggeri 1930, Flere billeder.
 17. Artikel om Husmandskolonien i Sundby , ukendt kilde.
 18. Koed Folkedansere, vedtægter og navnelister.
 19. Ringbind over nedlagte grave Pindstrup Kirke.

2019

Perioden juli – dec. 2019

Modtaget arkivalier i andet halvår 2019

1. Materiale vedr. Murermester J K Jacobsen Kolind

2. Telegrammer m m i anledning af kæmner J Bødker Sørensen

     Nimtofte havde 25 års jubilæum.

3. Tegninger over renovering af Ebdrup Forsamlingshus.

4. Scrapbog og kassettebånd fra Kolind Sunds udtørring.

5. CD rom omhandlende “Pindstrup Filmen”.

6. Forskelligt fra Stabrand og Horstved herunder gamle

    kirkelevninger og sagn om kirkens forsvinden,

    en lærerplads som smed.

7. Mikrofilm fra Nødager Kirke over fødte og døde 1846 – 1891.

8. Billede af Byhyrdens hus i Koed.

9. Scrap bog fra skolestrjken i Nimtofte.

10. Vindmølleprojekter fra Skiffard og Kærende.

11. Tegning over Tirstrup Flyveplads 1944.

       Modstandsbevægelsen Kolind/Skarresø 1944

12. Brandsprøjte i messing beregnet til spand.

Perioden maj –juni/juli 2019 

1. Fra Ebdrup Menighedsrådsvalg, Ebdrup Sparekasse, Foredrag om aftenskolesangen, Ebdrup Aftenskole, alt sammen 1903. 

2.Avisudklip fra Nimtofte 1963 – 1964. 

3.Beskrivelse af gårdene i østlige Gl. Kolind 1880 – 1913. 

4. Fra Skarresø en historie om en batalje 1774 (hjemmebrænderi). 

5. Fra Nimtofte forskelligt fra familien Simonsen. 

6. Fra Bugtrup forskelligt fra Jens Nielsens mange forskellige formandskaber, herunder avisudklip. 

7. Fra Kolind rykkerbrev fra advokat mod murermester C. Laursen, Kolind, år 1904. 

8. Fra Kolind omtale af kendte kunstnere Christian Zacho og Anne Juul Christophersen. 

9. Fra Stabrand bilag for ombygningen af Stabrand Brugs. 

10.Fra Sivested et meget omfattende materiale fra familien Jensen på Frydenlund fra 1872 – 1956. 

11. Fra Nimtofte bilag fra retssagen angående kirkestien 1967.

12. Fra Sivested regnskabsbog og “kirkebog” fra Sivested Missionshus. 

13. Fra Marie Magdalene kort fra kranse vedr. Karetmager Rasmus Jensens begravelse i 1931. 

2018-2019

August 2018 – april 2019

Referat byvandring i Ebdrup

Forskelligt fra Kolind Borgerforening

Forskelligt fra Karl Boisen, Ebdrup

Forskelligt vedrørende Kolind Præstegård

Prøvemalkningsbøger fra Ove Christiansen, Ebdrup

Forskelligt fra familien Rønde, Sølille

Forskelligt vedr. Drasbeks Hotel, Kolind

Omfattende materiale vedr. Peter Udsen, Stabrand

Hæfte fra Skaføgård, tjenestekontrakt fra beboer i Marie Magdalene

Skattebog fra Marie Magdalene-Koed Kommune 1957 – 1958

Protokoller fra Kolind Sogns venstrevælger forening

Avisudklip fra K P I

Alterbog mm. fra Nødager Kirke

Hæfte ”Fra Plov til Desk”

Midtdjurs Ugeblad 1949-2010

2 tk. CD 1963

Beskrivelse og billeder (tegninger) af Gl. Ryomgård (se noget af materialet under fanen Arkivhylden / marts 2019)

USB-nøgler med forskelligt indhold

Skolebøger fra Karup Skole

Mange regnskabsbilag fra Drasbeks Hotel i Kolind 1968-1970

Kontrabøger mm. fra Johannes Pedersen og købmand P. Knudsen, Rostved

I vort arkiv har vi også arkivalier i begrænset omfang fra Ryomgård Realskole.
Som de øvrige arkivalier kan de ses om onsdagen kl. 14 – 17. Opdatering sker løbende.
På sitet www.ryomreal65.wordpress.com kan man se Realskolens arkiv.


Januar – juli 2018:
1. Telegrammer og breve til Søren og Marianne Pedersen, Jenningkæret.
2. Forskelligt materiale fra fam. Thomassen, Petrinesminde, Koed.
3. Kollektivt trafik i Midtdjurs Kommune 1980.
4. Dyrskuekataloger 1951 – 1958 og 1960 – 1969.
5. Forskelligt materiale fra fa. Mathiasen, Vilhelmsminde, Nødager.
6. Fra Kolind Borgerforening er modtaget mange ting fra Kolind Skole, Kolind. Svømmebad, Omfartsvej ved Kolind, Æresmedlemmer, Scrapbøger, Regnskaber, Medlemslister, Markedshallen, sange og viser m.m.
7. Forskellige effekter fra Henry Knudsen, Frellingvej 31, Kolind.
8. Sivested Brugsforening: regnskaber, medlemslister, vedtægter mv.
9. Kontrabog fra Hans Jørgensen, Koed.
10. Ryomgård sangkor 1941 – 1947.
11. Projekt over Ryom Ådal.
12. Jubilæumsskrift Marie Magdalene Brugs (Jens E. Mehlsen) og forskellige billeder fra Ryomgård samt et tegning af et nu nedrevet hus i Roligheden.

2017

Februar:
1. Aksel Søndergaard: Modstandsbevægelse under 2. verdenskrig

2. Valgbrev fra Th. Stauning

3. Knud Vorbjerg Nielsen, Kolind: Maskinsynsbog, aktiebrev, hovedbøger, kvægbog, kontrabog, andelsbevis og kontrakt. Papirer vedr. gymnastikforening, hedeselskab og dyrskue.

Marts:
4. Carsten Møller, Kolind: papirer vedr. Kolind Haandværker- og Borgerforening

April:
5. Knud Vorbjerg Nielsen: Skattebog, kontrabog, maskinsynsbog, bykort, papirer vedr. Kolind

6. Thorkild Jørgensen, Thorsager: Randers Dagblad vedr. 5. maj

7. H. C. Baltzer, Pindstrup: Slides vedr. Pindstrup varmeværk

Juni:
8. Erling Læggaard, Mols: Skolebyggeri, klassebilleder og aftenskole.

9. Ellen Konrad, Kolind: Kontrabog

Juli:
10. Ester Jensen, Solbjerg: Billeder, diplomer, salgspapirer vedr. Nødagervej 52

August:
11. Ester Jensen, Solbjerg: Papirer vedr. Sterpegården, Kelstrup:

12. Bankbog, regnskabsbilag, tegning, ejendomspapirer, billeder, postkort, gravfæstebrev, dødsattest, lejekontrakt, slægtsbog, sparebog.

13. Billeder vedr. karetmager Johs. Christensen, Nimtofte

14. Per Kjær Andersen: Protokol fra Kolind Sangkor.

15. Medalje fra Kolind Brandvæsen vedr. murer Rasmus Holst, Kolind.

September:
16. Rosenholm Egnsarkiv: 4 stk. matrikelkort.

17. 103 sider erindringer skrevet af købmand A.C. Andersen (1869 – 1961) Storegade ( i dag Slotsgade 6), Ryomgaard.

18. Papirer vedr. tage Kristensen, Sjørupgaarden:

19. Sygekassebøger, forhandlingsprotokol, pantebrev, police, forholdsattest, plakat, foto, Anker Breums 50-års fødselsdag.

20. Jens Erik Mehlsen, Foto

21. Knud Vorbjerg Nielsen, Kolind: Reservedel til nedstyrtet fly. Bilag.

2016

Oktober:
1. Slægtspapirer fra Frydenslund i Sivested

2. Afskrift af folketællinger bind 1-6

November:
3. Kolind Handelsstandsforening: Plakat

4. Marie Magdalene-Koed kommune: Dispositionsplaner og byggemodning

5. Perstrup by: Huspostil og matrikelkort

December:
6. Lions Club – Midtdjurs:
Vedtægter, medlemscertifikat, julemærker, klubhåndbog, diverse papirer og regnskaber.

7. Birger Breum, Grenå: ”Min livshistorie” – 4 bind

2015

Februar:
1. Ryomgård Egnsspil:
DrejebøgerFrøken Nitouche, 1992
Sommer i Tyrol, 1995
Den glade enke, 1997

2. Kolindsund Efterskole, historie

3. Peer Kjær Andersen: Erindringer.

4. Tøstrup Kirke: Stålstik

April:
5. Midtdjurs Lokalhistoriske Forening:
Hjemmeopgaver ang. Skoler

6. Bent Konrad Jensen:
Erindringer

Maj:
7. Birger Pedersen: Lommebog for landmænd 

8. Charley Hougård:
Diplom, opgavebøger, vidnesbyrdbog, avisudklip

Juni:
9. Jonna Christensen, Nimtofte:
11 stk. scrapbøger

10. Tøstrup Frostboks:
Fakturaer

11. Tøstrupgårds vandværk:
Forhandlingsbog

12. Møller & Gay, Kolind

13. Maskinsynsbog, 2 stk. tilsynsbøger

14. Dagbog 1906-09
3 skoler, 1886, 1912 og 1944
Originalt manuskript til Stabrand-slægten (1958)

15. Perstrup Vandværk, driftsregnskab 1984 og vedtægter 1975 – 1985

16. Flyveblad fra 2. verdenskrig, 1943

17. Bøndergårde i Nødager, 2015

18. Personalia 1859 – 1931. Skarresø (Dagmar Overby)

19. Mindebog til Jelva Jensens mindepokal (Perstrup)

20. Luftfoto 1920 – 1962, Nimtofte, Kolstrupvej

2014

februar:
Nimtofte-Tøstrup Husmoderkreds
2 stk. ringbind
Margrethelyst, Astrup, 8550 Ryomgård
Regnskabsbøger, aftægtskontrakt, testamente, attester, skøder, kontrakter m.v.
Ebba  Jørgensen, Kolind
Pantebrev,  kontrakt, slutsedler, anbefalinger
Egon Høj, Kolind
Skøde, matrikelkort, pantebreve
Kurt Simonsen, Nimtofte
Matrikelkort og overenskomst

marts:
Historisk sognekort
Søren Pedersen, Jenningkæret, Skarresø
20 lokalhistoriske bind.

april
Peter Knudsen Gori. Lærer ved Koed skole
21 personlige og erhvervsmæssige effekter
30 fotografier
Evald Christian Sørensen, født i Astrup 19-3-1867
Slægtsbog
Pindstrup Mosebrug
13 stk. fotografier
Frederikslund  
USB-stik med gårdens historie

maj:
Oplysninger om Bøjstruphuset på Hjerl Hede

2013

Januar
Alfred Holm Andersen, Ryomgård – Skøde, 1934.
Teknisk Skole, Pindstrup: Forhandlingsprotokol, 1946-1968,
Holger Laursen, Ryomgård: Erindringer, 1917-1953.

Februar
Erindringer fra Skiffard Købmandsforretning, 1918-1923.
Maskinfabrikant Laurids Simonsen, Kolind: Erindringer, 1916-2013.

April
Slægtsoplysninger om familie Elmstrøm – 3 bind.
Bent Salminen, Kolind: Prisliste.

Maj
Per Boiesen, Bugtrup: Maskinsynsbog og regnskabsbog.
Bent Møller Pedersen: Oplysninger om gården Hellesvad ved Stabrand (2. verdenskrig).
Poul Erik Friis: Erindringer af Oda Friis, Horstved.

August
Chr. Hvid Simonsen: Digte – en samling af digte fra 1956 (50 sider).
Alice Pedersen: Erindringer og beboerliste fra Marie Magdalene 1950-1993.
Regnskabsbog og opkrævningsbog fra Marie Magdalene Kloakselskab 1947-1965.
Søren Pedersen: Personalhistorie, barndomsminder, folkeminder – 9 bind.
Boet efter sognefoged og dannebrogsmand Ejnar Thuesen, Ebdrup: Forskellige personlige papirer.
Lærer C. C. Yde, Ebdrup: Familierapport.
Midtdjurs kommune: Bygningsvedtægt, kandidatlister, regulativer m.v.
Jens Madsen Lund, Nimtofte: Slægtsregister.
Urmager Buus Pedersen, Kolind: Udklipsbog.
Tøstrup by: Degne-kald, Tøstrup kirke, slægtsregister.
Mesballe Forsamlingshus: Panteobligation.
Olida Rasmussen, Pindstrup: 2 scrapbøger, 1 bog med folkedragter.
David Kjær Andersen, f. i Kolind: Erindringer.
Artikler fra Optimisten februar 2013:
Helge Qvist Frandsen: En præstedatter fra Nimtofte
De graa Busser – en virksomhedshistorie II
En iværksætter kommer til Kolind III – Laurids Simonsen
13 stk. fotografier.
Frederikslund:  USB-stik med gårdens historie.

2012

November
Karl Boiesen, Bugtrup: Regnskabsbog for kontrolforeninger 1931-32.
Frisør Rich. Pedersen, Kolind:Div. Regninger og faktura, rationeringskort, begæringer, vejledninger og sygekassevedtægt, 1938-1940.

December
Slægtsoplysninger ang. materialist Worsøe Laursen, Kolind.

Oktober
Børge Toft:
Anbefaling fra Pindstrup Mosebrug – 1951
4 stk. billeder fra “Klynerevyen”, Pindstrup

Jubilæumsskrift fra Pindstrup Brugsforening

Pindstrup Jagt- og Skytteforening:
Love og vedtægter
Medlemsbog
Scrapbøger
Jubilæumsbog

Lokalhistorisk gruppe, Pindstrup:
Kladdehæfter

September
Karsten og Ib Jørgensen:
Erindringer

Knud Jensen, Kraghøjvej 1, 8560 Kolind:
Erindringer 1935-2012

August
Christian P. Pedersen, Ryomgård:
Næringsbrev, valgbrochure og fartplaner

Chr. Sørensen, Ryomgård:
Personlige papirer

N. P. Sørensen, Ryomgård:
Personlige papirer

Juli
Bent Sørensen, Kirstinesminde: Erindringer II.

Ryomgaard Håndværker- og Borgerforening: Fotoalbum.

Centralbestyrer Chr. Christensen, Ryomgård: Slægtsoplysninger.

Jytte Qvist: Julehæftet “Julegaven”, 3 stk. – Stil om Københavnertur – Stil om Danmarks tilblivelse – Stil om Bornholmertur.

Kolind Kirke: Kirkens omgivelser – Ansøgning om embede – Kirkegårdens udvidelse – Restaurering af kirkegård – Ombygning af Konfirmandbygning

Søren Pedersen: Kolind by og omegn ved århundredeskiftet.

Juni
Arkivet har fået 3 store mapper udarbejdet af Kirsten Kroer Sørensen i Ebdrup.
De omhandler alle ejendomme i Ebdrup og omegn med matrikelkort, folketællinger, historiske oplysninger og masser af billeder af huse og personer.

2011


Oktober
Indkomne arkivalier i oktober:

1 stk. forhandlingsprotokol fra Socialdemokratiet partiorganisation i Pindstrup i perioden 1941-1971.

Forskellige forretningspapirer fra Kolindsund Pumpelaug, bl.a. love, vedtægter, regnskaber, regulativer, breve, kontrakter m.v.

Billeder fra Ryomgård, Skarresø og Mesballe leveret af Ole Knudsen, Tjerrild

September
1 forhandlingsbog for Pindstrup socialdemokratiske Forening 1933-1942.

14 stk. ejendomspapirer tilhørende ejendommen ved Hellesvad, Stabrand, tilhørende Karl Jacobsen. I 1944 blev den beslaglagt af tyskerne, og i mængden af papirer ses bl.a. dokumenter vedr. beslaglæggelsen.

April
Lokalarkivet har i april måned modtaget følgende arkivalier:
Kolind Centralskole
1 stk. eksamensprotokol 1952-58
2 elevprotokoller 1955-65 og 1966-68

Fra sognepræst Axel Breinegaard, Hem:
1 stk. vidnesbyrdbog fra Ryomgård Realskole

Jens Hougaard:
“Ved et afvandet sund” – artikel om barndomshjemmet Hotel Kolind. (artiklen er også bragt på vort site: www.midtdjurslokalarkiv.dk).

Marts
I marts har arkivet modtaget følgende arkivalier:

Protokol over husdyrvoldgift 1950-1996.

2 kongemærker fra 2. verdenskrig.

Plakat fra Kolind Handelsstandsforening fra 1978.

Receptkuverter fra Nimtofte Apotek. 1903-2003.

Snekastningsprotokol fra Ebdrup 1891-1938.


Februar
Midtdjurs Lokalarkiv har modtaget følgende arkivalier:

Fra Erland Skovbjerg, Brabrand, har man fået foræret et par dukker iklædt folkedragter fra Midtdjurs-området fra 1800-tallet. Dukkerne er ca. 25 cm høje.

Carsten Bryrup, Nimtofte, har fra Carl Sørensen i USA modtaget kopi af et maleri fra Nimtofte med udsigt fra hotellet og ned mod apoteket. Vi har midlertidigt anbragt et foto af maleriet på startsiden.
Billedet er malet af Søren Spang, (Søren Sørensen) omkring 1905. Maleren var en bror til Carl Sørensens bedstefar, Peder Albrecht Sørensen, der døde i Nimtofte 1915.

Arkivet har modtaget lister over medlemmer af modstandsbevægelsen i 1945. Listerne dækker medlemmer i Kolind, Ryomgård og Pindstrup. Modstandsbevægelsen i Kolind var meget aktiv.

2010

Februar
Nødager Brugsforening: 2 stk. Kassebøger.

Bent Larsen, Frankrig (tidl. Ryomgård): Personlige breve, købekort og forbrugerkort.

Aage Hansen, Ebdrup: Lærekontrakt, svendebrev, hovedbøger, tegninger og personlige papirer.

Karl Hansen, Ebdrup: Bank- og sparekassebøger, Regnskabsbog, skøde, attester og personlige papirer.

Januar
 
Erland Skovbjerg, Brabrand: 4 stk. sølvnåle fra diverse idrætsforeninger.
 
Nimtofte-Tøstrup kommune: 1 stk. snekastningsprotokol, 1940.
 
Personlige papirer fra Amalie Sørensen, Koed fra 1858-1941, Indleveret af Holger Nielsen, Randers
 
Beretning om Vesterfamlien i Kolindsund.

FDF-billedgalleri, Kolind.
 
Kolind og Omegns Haandværkerforening: 2 emblemer og 2 medaljer, brandvæsenet..
 
Gustav la Cour Christensen, Kærende: Et omfattende materiale fra hans dødsbo.
 
Nimtofte Borgerforening: 1 forhandlingsprotokol, 1 kassebog og 2 medlemsbøger.
 
Arne Hansen, Ebdrup: Fra hans dødsbo har vi modtaget et stort materiale.


2009

August

Foto og postkort fra fam. Lyngby,. Ebdrup.

Vedtægter og andelsbeviser for Ebdrup Forsamlingshus

Vedr. Arne Hansens  dødsbo (Ebdrup): flyttebog, kvitteringskort, servicebøger og bankbøger.

Fra Nødager Forsamlingshus. portræt af Vilhelm Bech, Indre Missions stifter.

Juli
 “Der var engang”, glimt fra Kolind Centralskoles hverdag.
Maskinsybog, rationeringskort og købe- og forbrugerkort.

Juni
Samlede småskriverier af Axel Andersen

Januar
2 stk. udklipsbøger fra Midtdjurs kommune. Årene 1986-1990.
Erindringer fra 2. verdenskrig. Indleveret af Holger Christensen, tidl. Ballebak.
Lommebog fra 1931 fra Peder Pedersen, Frellinggården.
Indhold: Beskrivelser ang. brandene i Ebdrup 1931.

2008

August
Peter Bager, tidligere Højvang ved Nimtofte, har til Knud Jensen dikteret sine erindringer. Peter Bager er 93 år og bor nu på Skarresøvej 9, Kolind.

Avisudklip og nekrologer angående Niels Daniel Jensens tragiske død ved en minesprængning d. 4. november 1943. Han var fra Kolind og blev begravet fra Kolind Kirke d. 9. nov. 1943.

Brunmosevej 41, malet af ejeren Jørgen Jensen omkring 1930.

Juni
En komplet samling af dokumenter vedr. beslaglæggelsen af ejendommen matr. Nr. 20 u Stabrand, Nødager Sogn i marts 1944, bl.a. Kontrakter, vurderinger, tilbagekøbsbreve, udstykninger og matrikelkort.

Love, protokoller, referater og programmer, fotoalbum, alt for Nimtofte – Tøstrup Husmoderkreds.

Historisk og biografisk håndbog for Hjemmeplejen i Midtdjurs.

3 stk. luftfotografier af ARKEs bygninger i Mesballe.

Vedtæger, 3 stk. forhandlingsprotokoller, 3 stk, regnskabsbøger, komplet samling lodsedler, programmer og avisudklip, 2 gæstebøger, alt for Kolind Landboforenings Husholdningskreds.

Protokol, programmer, Lederhåndbog, medlemskort og emblemer, medlemsblade og arbejdsopgaver, alt for Midtdjurs 4H.

Drasbeks Hotel i Kolind: 3 gæsteprotokoller, 1 hotelbog og en lommebog.

April
Kolind-Ebdrup-Skarresø kommune: Fra 1963 en bygningsvedtægt, tillæg til bygningsvedtægt, kommuneplanlov. Fra 1964 en dispositionsplan.

Marts
Personlige papirer vedrørende Alfred Sunde, der var sognepræst i Kolind 1934-1948.
48 stk. Medlemsblade for Socialdemokraterne i Midtdjurs 1994-2006.
5 stk. malerier af Midtdjurs kommunes 5 borgmestre: Knud Løgstrup Knudsen, Peder Vejsgaard Jensen, Hans Christian Baltzer, Holmer Lund og Kim Dalgaard Poulsen.
9 plancher med medlemmer af Midtdjurs Kommunalbestyrelse fra 1970-2006.
1 stk. ryatæppe med Midtdjurs kommunes byvåben som motiv.
1 stk. metalskilt med Midtdjurs kommunes byvåben.

Februar
15 stk. fotoalbum fra boet efter Esther Heden Jensen, Kolind.
Skolestil om branden i Pindstrup skrevet af Jens Arne Jensen.
Nødager Kirke og Menighedsråd:
8 stk. gavebreve
Dokument vedr. istandsættelse af kirkebog 1878 – 1891
Lister over tiende og tiendeaflønning 1885 – 1928
Gravfæstebreve 1904 – 2007
Originalt skøde og salgspapirer vedr. matr. nr. 40 C Ebdrup by og Sogn.


2007

August
Købmand A.C.Andersen, der havde forretning Slotsgade 6 i Ryomgård i perioden 1894 – 1928: 1 fuldmyndighedsbevilling 1894, 2 næringsbreve 1893 og 1896, 1 købekontrakt 1902, 3 skøder 1913, 1 købekontrakt 1918, 1 obligation 1917.
Mappe med lykønskningstelegrammer 1919, 1 lommebog 1930, 2 kassebøger 1905 og 1930, 1 folio-kladde 1934, Erindringer ca. 100 sider A-4.
Et maleri af Marie Magdalene Præstegård, ca. år 1900, afleveret af et oldebarn til pastor H. C. Madsen, der var præst i Marie Magdalene 1898-1908. Maleriet har hængt hos pastor Grønbeck i Aalborg.

Juli
1 mappe med kirketegninger 1961, Pindstrup Kirke.

Pindstrup Skole: 25 stk. skolebøger til undervisningsbrug og 1 stk. protokol for Lærerrådet ved Pindstrup skole.

Ryomgård – Pindstrup Handelsskole: Vedtægter 1960
Kassejournal 1960-66
Forhandlingsprotokol 1960
3 stk. ringbind med forretningspapirer

Pindstrup Tekniske Skole: 4 stk. ringbind med forretningspapirer, 1 stk. mindebog fra Tune Landboskole, Skudsmålsbog 1894 tilhørende Jens Kristian Kristensen, Brev med lønposer, medlemskort osv. tilhørende Kurt Rasmussen og 1 brandbog fra Pindstrup og Brunmose brandfogedkreds.

Pindstrup Mosebrug: 1 mappe forpagtergårde Tjerrild, 1 mappe forpagtergårde Hvilsager-Lime og Øster og Vester Alling kommune.
1 mappe lejehuse Ryomgård, 1 mappe Briketfabrikken, Lykkegården, 1 mappe barakbygninger, 1 mappe forpagtergårde Thorsager.
1 mappe Lejehuse, 1 mappe Gartneriet, 1 mappe forpagterboliger Fausing-Auning kommune, 1 mappe forpagtergårde i Marie Magdalene-Koed kommune.
1 mappe Kvasebrogaard, 1 mappe med skitseforslag, 1 mappe med diverse, 1 mappe hønsehuse, 1 mappe lejehuse, Ringsø, 1 mappe énfamiliehuse, rypiblokke.
2 mapper lejehuse.

Maj
KFUM-spejderne i Kolind: 1 stk. patruljebog 1941-1946
Ældrerådet, Midtdjurs kommune: Scrapbog 1998-2006, Skoleberetning fra Tøstrup centralskole.
Historien om Ulstrup, skrevet af Jørgen Wendelbo.
Brandbog 1895-1925 fra Sivested Brandfogedkreds.
2 stk. orgelpiber fra Nimtofte Kirke.
”Optimisten” Midtdjurs: Vedtægter, forretningsorden, avisudklip.

Ebeltoft Lokalarkiv:
1875 – 1900: skøder, panteobligationer, matrikelkort, kontrakter, gældsbreve, udskrifter vedr. Perstrup, Nødager, Stabrand og Horstved.
1922, Kolind: Kristian Hougaards konkursbo.
1914, Kolind: Mekaniker Oscar Jensen, tvangsakkord.
1906, Kolind: Købmand L. Lind, betalingsstandsning.
1910, Kolind: Barber Dietz, udskrift af retsprotokol.

Fra Kolind (?) er modtaget: 1891-1944: Pantebogsattest, skadesløsbrev, deklaration, udskrift, afskrift af retsbog, indkaldelse, arveproklama, forpagtningskontrakt.1905-1927: Kolind Skakklub: 2 kassebøger, protokol, matchbog, kolonnebog, turneringsplan, skilte, historisk overblik.


DATABASER

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fra bånd til USB

Avissamling

Nyere bøger i arkivet

USB-nøgler

Erindringer, memoirer og biografier

2023

04. feb.
FORTEGNELSE over bånd overført til USB

INDHOLDET NEDENFOR FREM TIL “29. jan AVISSAMLING” ER UNDER REVISION. Ændringer kan ventes.

23 af vores båndoptagelser er udtaget til overførsel til USB (USB nr. 16 reol 3, hylde 7).

Kopi findes på USB nr. 17 og og 10 (også på reol 3, hylde 7):
USB nr. 16 indeholder:
1. Optagelse, Barndommens rum 1989
2. Optagelse, Degnekonen i Nimtofte
3. Optagelse, Elly Andersen A
4. Optagelse, Elly Andersen B
5. Optagelse, Jytte Jørgensen A
6. Optagelse, Jytte Jørgensen B
7 Optagelse, Kolind Bogen
8. Optagelse, Nimtofte 1910-21 (defekt bånd)
9. Optagelse, Tage Høj A
10. Optagelse, Tage Høj B
11. Optagelse, Valg 1986 A
12. Optagelse, Valg 1986 B

USB 17 indeholder:
1. Optagelse, Allestrupgård
15. Optagelse, Pindstrupfilmen 1965

USB 10 indeholder:
(Ukendt nr.) Optagelse, Rostved gennem 200 år
22. Optagelse, Udflugter i Ebdrup Foredragsforening
23. Vores bånd nr. 23 kasseret pga. defekt.

29. jan
AVISSAMLING
(reol 3, hylde 7)
Vi har en del aviser og – udklip, som vi forøger at få samling på. Foreløbig dette:
1) En enkelt avis fra 27. sep. 1943, samt forskellige aviser fra 5. maj 1945
2) I udvalg aviser fra perioden 6. maj – 27. sep. 1945
3) Avisudklip/scrapbog 1944.
4) Avisudklip/scrapbog 1946.
5) Avisudklip/scrapbog 1947
6) Randers Dagblad, 02. nov. 1959
7) Grenaa Folketidende 22. aug. 1946
8) Aarhus Stifttidende 24.juni 1951 (kun søndagstillægget)

De pågældende aviser en blanding: Nationaltidende, Berlingske Tidende, Politiken og en enkelt Bornholms Avis.

18. jan.
FORTEGNELSE VER LOKALARKIVETS NYERE BØGER (reol 3 – hylde 6)
(Bøgerne er ikke til hjemlån, men kan beses og læses i vor åbningstid onsdage kl.. 14-16.15)

REG. NROVERSKRIFT
 H 1Dengang og nu i Kolind – det daglige liv. Bent Møller Pedersen m.fl.
 H 2Dengang og nu i Kolind – fra landsby til handelscenter. Bent Møller Pedersen
 H 3Ryomgård – mennesker og steder. Ilse Iversen og Kirsten Frandsen
H 4Edith – Erindringer fra et liv i kærlighed og krig. H.C. Baltzer m.fl.
 H 5Dengang og nu – rundt om Kolind I. Knud Jensen m.fl.
 H 6Dengang og nu – rundt om Kolind II. Bent Møller Pedersen m.fl.
 H 7På sporet af Djurslands Jernbaner. Red. Kirsten Frandsen
 H 8Den sorte hund. Karl Mejnecke
 H 9En by og dens mennesker – Marie Magdalene før og nu. Helmer Andersen m.fl.
 H 10En dommers krønike 1927-2017. Birger Breum
H 11Gjerrildbanen – rejse gennem Norddjurs. Asger Christiansen
 H 12Stationsbyer i dag. Red. Niels Boje Groth m.fl.
H 13Folk og liv 2010. Vilfred Friborg Hansen
H 14Folk og liv 2011. Vilfred Friborg Hansen
H 15Folk og liv 2012. Vilfred Friborg Hansen
H 16Historier fra Danmark. Søren Ryge Pedersen
H 17Bette Anna og andre historier. Søren Ryge Pedersen
H 18Den røde smed og andre historier. Søren Ryge Pedersen
H 19En sognepræst – nogle træk af præsten A. Buschs liv og virke. H.I.F.C. Matthiesen
H 20Ryomgård Realskole – Der var engang. Jens Erik Mehlsen
 H 21Djurslandsrejsen – til lands og til vands. Kulturhistoriske strejftog. Stig Holsting
 H 22Midtdjurs Kommune – noget om de første 25 år. Kirsten M. Frandsen m.fl.
 H 23Erindringer. Peter Møller Jensen, Koed
 H 24Ryomgård – et tilbageblik. Jens Erik Mehlsen
H 25En krokones erindringer – Fie fra Drasbeks Hotel i Kolind, 1930 – 1970. Selvbiografi: Sofie Adamsen Sørensen, Kolind
 H 26Peter bor i Koed – En gårdmandsfamilie. Leif Bille Jensen
H 27Spøgelser og sagn fra danske slotte og herregårde, bind 1 – Nord- og Midtjylland. Gorm Benzon
 H 28Landbruget var min store drøm – fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup. Poul Smed Petersen
 H 29Kolindsund – et stykke Djursland fortæller danmarkshistorie. Britta Flou m.fl.
 H 30To landsbydrenges fodspor. Birger Breum og Erland Skovbjerg
H 31Pindstrup – skabt af tørv og træ. Hans Chr. Baltser
 H 32Der stod kvinder bag. Red. Kirsten Frandsen
H 33Fra rationering til velfærd. Billeder af Danmark i 1950’erne
 H 34Johs. F. la Cour og hans livsværk. Peter la Cour
H 35Socialdemokrater og andet godtfolk i Midtdjurs. Benny Thomsen
H 36Tørvene triller. Mystik, mennesker og maskiner i mosen. Jan Svendsen
H 37Djursland Svend Skovmand
H 38Ryomgård Realskoles 100. års jubilæum. Red. Jens Erik Mehlsen
H 39Rundt om Ryom – en vandring i tiden på stedet. Jens Erik Mehlsen
H 40Liv og virke – slægt og venner 1826-90. Asta Grundtvig
H 41Barndommens land. Danmarkshistorie i børnehøjde. Helle Juhl
H 42Håndbog i slægtshistorie. Hans Worsøe, 3. udg. 1997
H 43 Djursland og Mols gennem Tiderne.
H 44Katastrofer og mirakler – i medgang og modgang. Birger Breum
H 45Nimtofte Almue Bibliotek 1839 – 1989,  udgivet i anledning af Nimtofte biblioteks 150. års jubilæum i 1989
H 46Rundt om Kolindsund – på ture i tiden. Birgit Muurholm m.fl.
H 47Ryomgård og Omegns Sparekasse. Jubilæumsskrift. Kirsten Frandsen
H 48Min livsvandring fra Djursland og retur. Johs. Bilde
H 49Det skete i Midtdjurs Lokalhistoriske Forening i de første 10 år. 2021 – 2020
 H 50Signe bor i Nimtofte – et landkollektiv. Hanne Gudmand-Høyer
 H 51Grenå og Kolindsund omkring udtørringen i 1870’erne. J.A. Nielsen
 H 52Kolind Centralskole – jubilæumsskrift 1955 – 1995
H 53Møllerup fra Marsk Stig til i dag. Vilfred Friborg Hansen
H 54Skærsø – fra middelalder til nutid. Vilfred Hansen
H 55Kalø – slottet og godset i 700 år. Vilfred Friborg Hansen
H 56Folk og liv 2014. Vilfred Friborg Hansen
H 57Folk og liv – omkring Kaløvig 1. Vilfred Friborg Hansen
H 58Præstegårdshaver i Danmark. Kirsten Frandsen
H 59Forlig og strandinger fra de sidste 300 år ved Djurslands klinter. Peter Sørensen
H 60Herregårdsliv på Kalø i et halvt århundrede – Erindringer fra Kalø Gods i perioden 1926 – 1980. Fhv. godsinspektør O. Thygesen
H 61Kolindsund fra ”Folk og fortællinger fra det tabte land”. Kjeld Hansen
H 62De psykiatriske plejeanstalter på Djursland, Dalstrup, Råmosegård og familieplejen
 H 63Den røvede datters hjemkomst. Helge Quist Frandsen
 H 64To Piloter – og et musikalsk mellemspil. Inger Asmussen
 H 65En rejse på Djurs. Karl Mejnecke
 H 66En rejse på Djurs – Linjer i et Kolindsund landskab. Karl Mejnecke
 H 67En rejse på Djurs I – Tidsbilleder fra Djursland. Karl Mejnecke
 H 68En rejse på Djurs – bind III, linjer i et Kolindsund landskab. Karl Mejnecke
 H 69Nødager Kirke
 H 70Guide til Normandiet – D-Dag 1944 – hvad kan man opleve i dag. Per Stefansen
H 71I folkekirkens tjeneste. Helge Qvist Frandsen
 H 72Barndomsbyer. Martin Zerlang og Fr. Stjernfelt
 H 73Landbrugets redskaber og maskiner. Knud Hansen
H 74Afholdsbevægelsen i Norden. Henning Sørensen
H 75Trap Danmark – Syddjurs Kommune, 6. udg.
H 76Trap Danmark – Norddjurs Kommune, 6. udg.
H 77Trap Danmark – Randers Kommune, 6. udg.
H 78Geologisk set – Det mellemste Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Gunnar Larsen og Chr. Kronborg
H 79På kryds med Sejr – En Rougsø krønike, natur og kultur, sagn og fortællinger. Sejr Jensen
H 80Fra urtid til nutid ved Djurslands kalkklinter. En rejse på 65 mill. år.  Peter Sørensen
H 81Tilstandsrapport.  En dokumentarisk roman fra vor egn. Knud Simonsen
H 82Landet og året. Søren Ryge Petersen
H 83Julius’ fødselsdag og andre historier. Søren Ryge Petersen
H 84Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2011
H 85Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2012
H 86Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2013
H 87Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2014
H 88Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2015
H 89Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2016
H 90Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2017
H 91Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2018
H 92Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2019
H 93Heksejægeren på Rugård. De sidste trolddomsprocesser i Jylland, 1685-87. Gustav Henningsen
H 94Mellem skov og strand. Glimt af et hjørne af Djursland. A.M. Egeskov
H 95Nørre Djurs Egnsarkiv 2017
H 96Nørre Djurs Egnsarkiv 2019
H 97Glæsborg Brugsforening. Glimt fra Glæsborg
H 98Mellem Bønnerup og Fjellerup. Kresten Skipper
H 99En forlovelseshistorie fortalt af de forlovede Red. Jakob Højlund
H 100Til Tids Ende Sten Tale. Mindesmærker for genforeningen
H 101Kirkeårets højdepunkter – prædikener
H 102Kolind Dyrskue nr. 100 i 1992
H 103Kolind Dyrskue nr. 104 i 1996
H 104Grænseløs Buskørsel. Sechers Rutebiler 1932-96
H 105Med idealets ild i vold. Et mindeskrift over skolebestyrer Axel Munch. Erik Munch
H 106Adamine – min oldemor og hendes slægt. Træk af Rousing-Thygesen og Andreasen slægterne
H 107Min livshistorie, glæder og sorger, 1929 – 2016. Bind 1 Birger Breum
H 108Min livshistorie, glæder og sorger, 1929 – 1976. Bind 2 Birger Breum
H 109Min livshistorie, glæder og sorger, 1976 – 1983. Bind 3 Birger Breum
H 110Min livshistorie, glæder og sorger, 1983 – 2016. Bind 4
Birger Breum
H 111Congo-Kris fortæller. Historier fra det Østjyske gennem 100 år
H 112Grenaa og Omegn – før og nu. 1980
H 113Grenaa og Omegn – før og nu. 1981
H 114Grenaa og Omegn – før og nu. 1987
H 115Grenaa og Omegn – før og nu. 1989
H 116Grenaa og Omegn – før og nu. 2017
H 117Grenaa og Omegn – før og nu. 2015
 H 118Folk og Liv 2016. Vilfred Friborg Hansen
H 119De graa Busser, 90 år. Jens Erik Mehlsen.
H 120Museum Østjylland Randers Djursland Årbog 2020
H 121Mysteriet om Marie – Højbjergmordet.
Knud Simonsen og Jens Erik Mehlsen
H 122Pierre la Cours slægt.
Redaktion: Jakob V. la Cour og Marie D.D. de la Cour
H 123Lolenka Mock – manden der aldrig giver op (fra FN-flygtning til verdenseliten i professionel boksning).
Tania Clausager.
H 124Attack Aarhus – krimi
Tania Clausager.
H 125Livsfarlige gener – En Århus krimi
Tania Clausager.
H 126Fra Sønderjylland til Djursland.
Kirsten Merethe Frandsen
H 127Folk og Liv – omkring Kaløvig 2
Vilfred Friborg Hansen
H 128Folk og Liv – omkring Kaløvig 3 Vilfred Friborg Hansen
H 129Jenny og De Andre 100+ Portrætter af et langt liv
H 130Djurslands Sange.
Indsamlet og redigeret af Kirsten Merethe Frandsen.
H 131Djurslandske Anelister.
H 132Mortens Garage – en fotomontage om De Graa Bussers hjemsted i Ryomgård. Jens Erik Mehlsen.
H 133Fortællinger fra et TV-LIV.
H 134Kompostil.
H 135Danskernes Billeder før fjernsynet.
H 136Genforeningen 1920 – Da Danmark blev samlet.
H 137Letbanen Aarhus Letbane – fra vision til virkelighed.
H 138Letbanen – binder Østjylland sammen.
H 139Det store opgør. Verdenskrigen 1914-18.
H 140De så det ske.
H 141Faneflugt. Dansksindede soldaters flugt fra tysk krigstjeneste 1914-18.
H 142Signal. Et nazi-propagandablad i Danmark 1940-45.
H 143Østjylland under besættelsen.
H 144Museum Østjylland Randers. Djursland Årbog 2021
H 145Stenbo.
Dokumentarisk roman (fra Djursland) af Knud Simonsen
H 146En borger i Danmark under krigen Dagbog 1939-45.
H 147Hornslet-Gruppen. En modstandsgruppe i provinsen.
H 148Modstandskvinder.
H 149Et liv uden fædreland. Søren Kams erindringer.
H 150Det ensomme hjerte. Tom Buk-Swienty.
H 151Nürnberg interviewene. Leon Goldensohn.
H 152Krigens sidste stemmer. Fortællinger fra Århusianske plejehjem.
H 153Jyske Byer og Deres Mænd.
H 154 Djursland og Mols gennem tiderne
 H 155
Podcast i Skolen (Mikkel Aslak Koudal Andersen)
H 156
Ellen Dahl – Mols og litteraturen
H 157
Kystartelleri i Danmark 1940-45 (Sv. E. Albretsen m.fl.)
H 158
Andelsslagterierne i Danmark 1887-1937
H 159
Idrætsforeningen ”Viking” Pindstrup 1922-2022,
H.C. Baltser
H 160
Iskolde Øjne (Tania Clausager)
H 161
Hekseurter og folketro (Anemette Olesen)
H 162
Jydsk Telefon Aktieselskab, Håndbog 1951
H 163
Spøgelser og sagn, Bind 1 (Gorm Benzon)
H 164
F.D.B Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger – gennem 25 år (1921)
H 165
Forbrydelsens ansigt (Poul Duedahl m.fl)
H 166
Evaluering af indsatsen på Kronospan – okt -nov. 2021
H 167
Julens traditioner
H 168
Der var så dejligt ude på landet (Helle Juhl – 2010)
H 169
Østjylland (Vagn Steen – 1989)
H 170
De danske Kirker – Djursland og Randersegnen
H 171
Den Jydske Hede – før og nu (1903)
H 172
Hedens opdyrkning i Danmark (1953)
 
  
  
  
  
 

2021

04. mar. 2023
FORTEGNELSE over Arkivets USB-nøgler:

Reol 3 – hylde 7

Nedenfor en foreløbig oversigt til erstatning for den tidligere. Oversigten er ikke helt færdig-revideret.

USB NR 1: OVERSIGT OVER ARKIVETS USB’er REOL 3 – HYLDE 7
USB nr. 1 OVERSIGT (denne oversigt)

USB nr.2 Ebdrup og Mesballe – Kanalen ved Sundet – Letbanens indvielse i Ryomgård d. 12. maj 2019 – Mølledammen i Nimtofte – Nimtofte Pederstrup Pindstrup – Pindstrup-filmen – Ryomgård Stabrand

USB nr. 3 Tom

USB nr. 4 En visesanger fra Djursland 1830, Lb nr. 210 – Brand i Pindstrup Jens A. Jensen – MM Lokalavis om Pindstrup-branden – Marie Magdalene Kirke – Nimtofte Mejeri – Nimtofte biografi smed Th. Larsen – Visti Skovbjerg

USB nr. 5 Første Verdenskrig (ww) (Krigsfotos) – De gjorde modstand – De hvide busser og brigader – H. Gøtche 1940-45 – Modstandsbevægelsen i Fannerup – Modstandsbevægelsen i Kolind – Nimtofte-krigen – Udbyhøj og Hevring Hede, mpg

USB nr. 6 Nimtofte revyer 2003 og 04 – Kolind Sangforening –   Frk Nitouche 1992 – sommer i Tyrol

USB nr. 7 Database over arkivets bøger H1 – H172 (forsættes)

USB nr. 8 Tom

USB nr. 9 Bakkegården i Pindstrup – Gl. Ryom og navneliste – Kolind dokumenter – Marie Magdalene Skole 1923

USB nr. 10 Kolind fotos, bl.a.: Anne Kirstine Langkjær – Brand og Børnehave – Hjortedrengens Marked 12.sep. 2018 – Julemarked 3-4. dec. 2017 – Letbanen 12. maj. 2019

USB nr. 11 Kurts foto – Kolind 2

USB nr. 12 Tre gange stiftelsesfest og revyer

USB nr. 13 Tom

USB nr. 14 Egnspil i Ryomg: Grevens Fald – De banede en vej – Der var engang – Den glade enke -(Egnsspil 1987 – 1991) Balladen om Rasmus på Vedø – Bogbind og menneskesind

USB nr. 15 Tom

USB nr. 16 22 CDér indspillet bl.a.: 1. Allestrupgård 2. Dyrskue Kolind 100 års jubilæum 3. Ebdrup Kirke træfældning 4. Ebdrup Kort 5. Egnsspil Ryomgård 6. Familietræf på Drasbeks Hotel 7. Folketælling 1801 hele landet 8. Folketælling 1787 9. Graverbygning og kontor i Kolind 10. Høstfest i forsamlingshuset 2000 11. Jubilæumsrevy Kolind 1989 12. Kirkestikord 13. Kommunevalg i Midtdjurs 1984 14. Lokalrevy Nimtofte 15. Pindstrup-filmen 16. Rostved gennem 200 år 17. Samtale med B. og K. Boysen 18. Sivested Odde 30. jan. 2006 19. Sommerfest i Ryomgård 1963 20. Tirstrup 1945 21. Udflugt med menighedsrådet 2012 22. Udflugter i Ebdrup Forsamlingshus 23. Film om Kalø Landbrugsskole (bemærk at den indeholder et forbud mod kopiering)

USB nr. 17 Tom

USB nr. 18 Nyere fotos fra Kolind

USB nr. 19 Måske er indholdet blevet slettet ved en fejl, –  der skulle være følgende Optagelser fra 12 kasette/lydbånd, bl.a.: 1. barndommens rum 2.Degnekonen i Nimtofte 3. Elly Andersen A+B 4. Jytte Jørgensen A+B 5. Kolind-Bogen 6. Nimtofte 1910-21 – DEFEKT 7. Tage Høj A+B 8. Valg 1986 A+B

USB nr. 20 Ebdrup, Kolind Central Skole Mesballe Skole Tjerrild

USB nre 21 – 22 Tom

Vi har også disse USB’ere, der ikke er katalogiseret

 1. Hevring flygtningelejr og modstandsfolk fra Hevring.
 2. Tirstrup F84 Kolind/Fannerup.
 3. Video Pindstrup Mosebrug.
 4. Visesanger 1830. Brand i Pindstrup. Lokalavisen Marie Magdalene. Kirken i Marie Magdalene. Nimtofte Mejeri. Nimtofte Biograf. Visti Skovbjerg, Nimtofte.
 5. 1.ste Verdenskrig. Torvegården.
 6. Luftfoto af Kolind. Tatol i Kolind. Torvegården i Nimtofte.
 7. Midtdjurs Lokalarkiv: Foredrag med Keld Overgaard Jensen d. 12-10 (år?). Personbilleder fra Midtdjurs-byer.
 8. Julemarked 2017. Byhallen i Kolind.

Da USB-nøglerne nødigt udlånes, beder vi interesserede medbringe sin egen bærbare pc, så nøglernes indhold kan lånes og ses på Arkivet i vor åbningstid, onsdage 14-16.

24. nov 2021.
FORTEGNELSE over
Erindringer, memoirer og biografier i Midtdjurs Lokalarkiv:
(Reol 3, hylde6)

PÅ REOL
Peter Møller Jensen Koed
De graa Busser (90 års jubilæum – erindringer – Jens Erik Mehlsen)

I ARKIV
Reg.nr.TITEL
Lb 188 Børge Halvgård Kolind
Lb 188 Arne Holm Andersen Ballerup
Lb 188 Peter Bager Højvang
Lb 56 Børge Sørensen Ebdrup
Lb 218 Bent Sørensen Kirstinesminde
Lb 150 Jens Hougaard Hotel Kolind
LB 223 Søren Pedersen Jenningkæret
Lb 48 Karsten Jørgensen
Lb 196 Knud Jensen Ebdrup
Lb 188 Holger Laursen Attrup
Lb 188 Skiffard Købmandsforretning
Lb 188 Laurids Simonsen Kolind
Lb 178 Hellesvad Stabrand
Lb 200 Oda Friis Hostved
Lb 190 Davis Kjær Andersen
Lb 158 Tøstrupgården
Lb 157 Peter Kjær Andersen
Lb 128 Bent Konrad Jensen Balle
Lb 159 Petersminde Johanne og Sofie Gaarsted
Lb 246, 277, 254 Købmand A C Andersen Ryomgård
Lb 165 Stabrand  Brugs Sinne Guldbrandt
Lb 168 Agerndalsgården familien Brock
Lb 209 Alice Bak Petersen Marie Magdalene
Lb 161, 178 Holger Christensen Ballegården
Lb 259 Harald Mathiassen Nimtofte
Lb 178 2 Verdenskrig Erland Skovbjerg
Lb 320 Jakob Thomassen Petrinesminde
Lb 201 B Christian Hvid Marie Mariemagdalene
Lb 38 Ny Ryomgård, Fogedgården, Perstrup Skole, Martin Foged
H 25 En Krokones erindringer
Lb 188 Henry Oscar Nielsen Nimtofte
Lb 188 Mejeribestyrer  J P Jensen Nimtofte
Lb 310 Lærer Birkelund Nimtofte
Lb 188, 162 P Madsen Pedersen Horstved
H 4 Edith fra Pindstrup (Baltzer)
Lb 304 Henry Bachmann “Fra plov til disk”
Lb 161 Carl og Musse Laursen Kolind
Lb 310 Elna og frisør Aksel Andersen Ryomgård
Lb 232 Bent og Chr. Hviid Simonsen Nimtofte
Lb 184Sp. Thomassen Koed, Rasmus Brock, Jakob Thomassen, Haldor Hougaard
H 60 Herregårdsliv på Kalø
H 9 En by og dens mennesker i Marie Magdalene
Lb 222f Ebdrup Skarresø Sygekasse
Lb 264 Birger og Anker Breum Nimtofte
Lb 188 Biografier over Nimtofte borgere
Lb 188 Martin Jensen Munkhuset
Lb 188 Bent Odgaard Stabrand
Lb 188 Jeppe M W Krogh, læge Niels Gyberg, Slagtermester Martin Lysgård, uddeler Niels Skovbjerg
Lb 188 Marius Christensen Nimtofte
Lb 188 Lærerinde Viktoria Warming Nimtofte
Lb 188 Post Karl Kristian Simonsen
Lb 188 Smedemester T H Larsen Nimtofte
Lb 188 Karetmager Johannes Christensen Nimtofte
Lb 188 Manufakturhandler Otto Raf  Nimtofte
Lb 188 Mejeribestyrer J C Christens Nimtofte
Lb 188 Nimtofte Andelsmejeri
Lb 188 Tømrermester August Jensen

Vi har også et lille arkiv om Ryomgård Realskole.