Arkivalier

Krydset Gl-Kolind – Ny-Kolind ca. 1920

2021

05. dec. 2021
FORTEGNELSE over Arkivets USB-nøgler:

 1. Hevring flygtningelejr og modstandsfolk fra Hevring.
 2. Tirstrup F84 Kolind/Fannerup.
 3. Video Pindstrup Mosebrug.
 4. Visesanger 1830. Brand i Pindstrup. Lokalavisen Marie Magdalene. Kirken i Marie Magdalene. Nimtofte Mejeri. Nimtofte Biograf. Visti Skovbjerg, Nimtofte.
 5. 1.ste Verdenskrig. Torvegården.
 6. Luftfoto af Kolind. Tatol i Kolind. Torvegården i Nimtofte.
 7. Midtdjurs Lokalarkiv: Foredrag med Keld Overgaard Jensen d. 12-10 (år?). Personbilleder fra Midtdjurs-byer.
 8. Julemarked 2017. Byhallen i Kolind.

Da USB-nøglerne nødigt udlånes, beder vi interesserede medbringe sin egen bærbare pc, så nøglernes indhold kan lånes og ses på Arkivet i vor åbningstid, onsdage 14-16.

24. nov 2021.
FORTEGNELSE over
Erindringer, memoirer og biografier i Midtdjurs Lokalarkiv:

PÅ REOL
Peter Møller Jensen Koed
De graa Busser (90 års jubilæum – erindringer)

I ARKIV:
Lb 188 Børge Halvgård Kolind
Lb 188 Arne Holm Andersen Ballerup
Lb 188 Peter Bager Højvang
Lb 56 Børge Sørensen Ebdrup
Lb 218 Bent Sørensen Kirstinesminde
Lb 150 Jens Hougaard Hotel Kolind
LB 223 Søren Pedersen Jenningkæret
Lb 48 Karsten Jørgensen
Lb 196 Knud Jensen Ebdrup
Lb 188 Holger Laursen Attrup
Lb 188 Skiffard Købmandsforretning
Lb 188 Laurids Simonsen Kolind
Lb 178 Hellesvad Stabrand
Lb 200 Oda Friis Hostved
Lb 190 Davis Kjær Andersen
Lb 158 Tøstrupgården
Lb 157 Peter Kjær Andersen
Lb 128 Bent Konrad Jensen Balle
Lb 159 Petersminde Johanne og Sofie Gaarsted
Lb 246, 277, 254 Købmand A C Andersen Ryomgård
Lb 165 Stabrand  Brugs Sinne Guldbrandt
Lb 168 Agerndalsgården familien Brock
Lb 209 Alice Bak Petersen Marie Magdalene
Lb 161, 178 Holger Christensen Ballegården
Lb 259 Harald Mathiassen Nimtofte
Lb 178 2 Verdenskrig Erland Skovbjerg
Lb 320 Jakob Thomassen Petrinesminde
Lb 201 B Christian Hvid Marie Mariemagdalene
Lb 38 Ny Ryomgård, Fogedgården, Perstrup Skole, Martin Foged
H 25 En Krokones erindringer
Lb 188 Henry Oscar Nielsen Nimtofte
Lb 188 Mejeribestyrer  J P Jensen Nimtofte
Lb 310 Lærer Birkelund Nimtofte
Lb 188, 162 P Madsen Pedersen Horstved
H 4 Edith fra Pindstrup (Baltzer)
Lb 304 Henry Bachmann “Fra plov til disk”
Lb 161 Carl og Musse Laursen Kolind
Lb 310 Elna og frisør Aksel Andersen Ryomgård
Lb 232 Bent og Chr. Hviid Simonsen Nimtofte
Lb 184Sp. Thomassen Koed, Rasmus Brock, Jakob Thomassen, Haldor Hougaard
H 60 Herregårdsliv på Kalø
H 9 En by og dens mennesker i Marie Magdalene
Lb 222f Ebdrup Skarresø Sygekasse
Lb 264 Birger og Anker Breum Nimtofte
Lb 188 Biografier over Nimtofte borgere
Lb 188 Martin Jensen Munkhuset
Lb 188 Bent Odgaard Stabrand
Lb 188 Jeppe M W Krogh, læge Niels Gyberg, Slagtermester Martin Lysgård, uddeler Niels Skovbjerg
Lb 188 Marius Christensen Nimtofte
Lb 188 Lærerinde Viktoria Warming Nimtofte
Lb 188 Post Karl Kristian Simonsen
Lb 188 Smedemester T H Larsen Nimtofte
Lb 188 Karetmager Johannes Christensen Nimtofte
Lb 188 Manufakturhandler Otto Raf  Nimtofte
Lb 188 Mejeribestyrer J C Christens Nimtofte
Lb 188 Nimtofte Andelsmejeri
Lb 188 Tømrermester August Jensen

I RYOMGÅRD REALSKOLES ARKIV:
Erik Munchs erindringer

13. okt. 2021
ARKIVALIER MAJ- OKT. 2021

1 Livsforløbet for tidligere lærer ved Koed Skole Viggo Skou og hustru Inge Bostrup.
2 Viggo Skou Vandrebog/Scrapbog ”Blækklatten”.
3 Materialer fra tidligere formand for Koed Kirke Karen Margrethe Hansen.
4 Eksemplar af Kristelig Dagblad fra 1ste verdenskrig oktober 1914.
5 Program over arrangementer i anledning af Genforeningen 1920.
6 Kort over grunde i Kolind, beskrivelse af sognene i Midtdjurs, Illustreret Tidende 1874, Beskrivelse af Skårupgård og Pederstrup samt Kolind Sund, En hjorddrengs lov ca. 1896, Familieforhold af ejerne af ”Kasten”1884 – 1936, Kolind Sunds Saga, Kort over virksomheder i Kolind 1877, Planpost over Midtdjurs Kommune 1981.
7 Tyske krigsgrave/Flygtninge 1945 – 1967.
8 Gennemførte Genforeningsfester (1921) Ebdrup, Nimtofte, Ryomgård, Koed, Stabrand, Pederstrup.
9 Byvandring i Skiffard, udarbejdet af Jørgen Sørensen Ryomgård, beskrivelse af alle bygninger i Byen, en Batalje 1808.
10 Fra Nimtofte, en bibel 1910, diverse billeder fra Simonsen familie 1968, regninger 1920, bog vor tids hus moder, bage og kogebog for hjemmet.
11 Slægtsforskning familien Bach/Bak Skarresø – Nimtofte – Astrup 1885.
12 ”Mesballegården” skøde til Niels Jensen 1855, Låneobligation, dokument fra Amtmand Loreur 1879, Mesballegården 1938.
13 Diverse gamle postkort med billeder fra byerne i Midtdjurs.
14 Vidnesbyrd bog fra 1913 fra Johannes Jensens gang på Ryomgård Realskole, desuden udtalelse fra 1918 og 1919, Regninger Helmer Pedersen 1939 – 1942, Skatteseddel 1940, Elevliste Realskolen.


01. MAJ 2021
INDKOMNE ARKIVALIER
FOR PERIODEN 1. oktober 2020 – 1. maj 2021

Prospekt over den renoverede katolske Kirke i Pindstrup.

Skøder og Panteobligationer Ebdrup, Bugtrup, Attrup 1879 – 1892.

Oversigt over Smed Søren Rasmussens familie på fædrene side.

Branden i Nødager, Hofmans Fundations med Elisabeth Rosenkrantz.

Gavebrev til Nødager og Feldballe Skoler.

Billeder fra Kolind år 2000.

Skøder og Panteobligationer fra Kolind 1869 – 1895.

Skøder og Panteobligationer fra Nødager 1876 – 1885.

Slides fra Børnehaven Rumlehøj.

Forskelligt vedr. Kolind Sund, vedtægter, overenskomster, aftale Sportsforeningen, lov om Kolind Sund 1934, Kendelses protokol 1988, USB-stik med billeder af alle bygninger fra 2006.

Brev angående Franske flygtninge 1945.

Kolind Centralskole, Avisudklip fra bygningen, scrapbog, skoleblad Kaktussen, billeder af 2. real 1973/74, Jubilæumsskrift 1955- 1995.

Fortjeneste medalje Ellen Laursen.

Forskellige klassebilleder.

Brev indeholdende ulovlig arbejdsnedlæggelse. 

Forskelligt angående tidligere gårdejer Jens Poulsen, Koed.

Kolindsund Pumpelag regnskaber og beretninger 1923 – 2012.

Forskelligt fra boet efter Jens Hougaard, Ginnerup.

Erindringer skrevet af Forhenværende gårdejer Jakob Thomassen, Koed.

Adresse Avisen 2004- 2015 og Djursland Weekend 2013 – 2014.

INDSAT 24. sep. 2020:

24. SEP 2020
INDKOMNE ARKIVALIER
1. – 3. kvartal 2020.

 1. Messing brandsprøjte.
 2. Skudsmålsbog, Koppeattest, Dåbsattest, Vielsesattest m.m.
 3. Billede af Ryomgårdvej 9.
 4. Legitimationskort, Kniplebog, hæfte om førstehjælp m.m.
 5. Erindringer Jenny Jensen, brev Nimtofte Højskole,
 6. Jubilæumsskrift Kolind Pensionistforening.
 7. Erindringer Elna Andersen, Skøde køb af hus på Jernbanegade.
 8. Kongesangbog, forsk. Koge- og bage bøger, Hendes verden 1970.
 9. Modstandsbevægelsen i Grenå som samlemappe.
 10. Kontrabøger med købmand Bent Jensen, Pederstrup
 11. Pindstrup Havekreds Forhandlingsprotokol 1956-1966.
 12. Kontrabøger, Hæfte stærke mænd, Almanak 1929-1937-1941.
 13. Erindringer Børge Sørensen, Ebdrup.
 14. USB-stik med billeder m.m.
 15. Skrivemaskine anno 1919 fra Bent Salminen.
 16. Ryomgård Hotel, Spiritusbevilling, Byggeri 1930, Flere billeder.
 17. Artikel om Husmandskolonien i Sundby , ukendt kilde.
 18. Koed Folkedansere, vedtægter og navnelister.
 19. Ringbind over nedlagte grave Pindstrup Kirke.

Nedenfor ses fortegnelser over indkomne arkivalier 2007 – 2019.
Arkivalierne kan beses på arkivet i dets åbningstid, onsdage 14-17

INDKOMNE ARKIVALIER

2019

Perioden juli – dec. 2019

Modtaget arkivalier i andet halvår 2019

1. Materiale vedr. Murermester J K Jacobsen Kolind

2. Telegrammer m m i anledning af kæmner J Bødker Sørensen

     Nimtofte havde 25 års jubilæum.

3. Tegninger over renovering af Ebdrup Forsamlingshus.

4. Scrapbog og kassettebånd fra Kolind Sunds udtørring.

5. CD rom omhandlende “Pindstrup Filmen”.

6. Forskelligt fra Stabrand og Horstved herunder gamle

    kirkelevninger og sagn om kirkens forsvinden,

    en lærerplads som smed.

7. Mikrofilm fra Nødager Kirke over fødte og døde 1846 – 1891.

8. Billede af Byhyrdens hus i Koed.

9. Scrap bog fra skolestrjken i Nimtofte.

10. Vindmølleprojekter fra Skiffard og Kærende.

11. Tegning over Tirstrup Flyveplads 1944.

       Modstandsbevægelsen Kolind/Skarresø 1944

12. Brandsprøjte i messing beregnet til spand.

Perioden maj –juni/juli 2019 

1. Fra Ebdrup Menighedsrådsvalg, Ebdrup Sparekasse, Foredrag om aftenskolesangen, Ebdrup Aftenskole, alt sammen 1903. 

2.Avisudklip fra Nimtofte 1963 – 1964. 

3.Beskrivelse af gårdene i østlige Gl. Kolind 1880 – 1913. 

4. Fra Skarresø en historie om en batalje 1774 (hjemmebrænderi). 

5. Fra Nimtofte forskelligt fra familien Simonsen. 

6. Fra Bugtrup forskelligt fra Jens Nielsens mange forskellige formandskaber, herunder avisudklip. 

7. Fra Kolind rykkerbrev fra advokat mod murermester C. Laursen, Kolind, år 1904. 

8. Fra Kolind omtale af kendte kunstnere Christian Zacho og Anne Juul Christophersen. 

9. Fra Stabrand bilag for ombygningen af Stabrand Brugs. 

10.Fra Sivested et meget omfattende materiale fra familien Jensen på Frydenlund fra 1872 – 1956. 

11. Fra Nimtofte bilag fra retssagen angående kirkestien 1967.

12. Fra Sivested regnskabsbog og “kirkebog” fra Sivested Missionshus. 

13. Fra Marie Magdalene kort fra kranse vedr. Karetmager Rasmus Jensens begravelse i 1931. 

2018-2019

August 2018 – april 2019

Referat byvandring i Ebdrup

Forskelligt fra Kolind Borgerforening

Forskelligt fra Karl Boisen, Ebdrup

Forskelligt vedrørende Kolind Præstegård

Prøvemalkningsbøger fra Ove Christiansen, Ebdrup

Forskelligt fra familien Rønde, Sølille

Forskelligt vedr. Drasbeks Hotel, Kolind

Omfattende materiale vedr. Peter Udsen, Stabrand

Hæfte fra Skaføgård, tjenestekontrakt fra beboer i Marie Magdalene

Skattebog fra Marie Magdalene-Koed Kommune 1957 – 1958

Protokoller fra Kolind Sogns venstrevælger forening

Avisudklip fra K P I

Alterbog mm. fra Nødager Kirke

Hæfte ”Fra Plov til Desk”

Midtdjurs Ugeblad 1949-2010

2 tk. CD 1963

Beskrivelse og billeder (tegninger) af Gl. Ryomgård (se noget af materialet under fanen Arkivhylden / marts 2019)

USB-nøgler med forskelligt indhold

Skolebøger fra Karup Skole

Mange regnskabsbilag fra Drasbeks Hotel i Kolind 1968-1970

Kontrabøger mm. fra Johannes Pedersen og købmand P. Knudsen, Rostved

I vort arkiv har vi også arkivalier i begrænset omfang fra Ryomgård Realskole.
Som de øvrige arkivalier kan de ses om onsdagen kl. 14 – 17. Opdatering sker løbende.
På sitet www.ryomreal65.wordpress.com kan man se Realskolens arkiv.


Januar – juli 2018:
1. Telegrammer og breve til Søren og Marianne Pedersen, Jenningkæret.
2. Forskelligt materiale fra fam. Thomassen, Petrinesminde, Koed.
3. Kollektivt trafik i Midtdjurs Kommune 1980.
4. Dyrskuekataloger 1951 – 1958 og 1960 – 1969.
5. Forskelligt materiale fra fa. Mathiasen, Vilhelmsminde, Nødager.
6. Fra Kolind Borgerforening er modtaget mange ting fra Kolind Skole, Kolind. Svømmebad, Omfartsvej ved Kolind, Æresmedlemmer, Scrapbøger, Regnskaber, Medlemslister, Markedshallen, sange og viser m.m.
7. Forskellige effekter fra Henry Knudsen, Frellingvej 31, Kolind.
8. Sivested Brugsforening: regnskaber, medlemslister, vedtægter mv.
9. Kontrabog fra Hans Jørgensen, Koed.
10. Ryomgård sangkor 1941 – 1947.
11. Projekt over Ryom Ådal.
12. Jubilæumsskrift Marie Magdalene Brugs (Jens E. Mehlsen) og forskellige billeder fra Ryomgård samt et tegning af et nu nedrevet hus i Roligheden.

2017

Februar:
1. Aksel Søndergaard: Modstandsbevægelse under 2. verdenskrig

2. Valgbrev fra Th. Stauning

3. Knud Vorbjerg Nielsen, Kolind: Maskinsynsbog, aktiebrev, hovedbøger, kvægbog, kontrabog, andelsbevis og kontrakt. Papirer vedr. gymnastikforening, hedeselskab og dyrskue.

Marts:
4. Carsten Møller, Kolind: papirer vedr. Kolind Haandværker- og Borgerforening

April:
5. Knud Vorbjerg Nielsen: Skattebog, kontrabog, maskinsynsbog, bykort, papirer vedr. Kolind

6. Thorkild Jørgensen, Thorsager: Randers Dagblad vedr. 5. maj

7. H. C. Baltzer, Pindstrup: Slides vedr. Pindstrup varmeværk

Juni:
8. Erling Læggaard, Mols: Skolebyggeri, klassebilleder og aftenskole.

9. Ellen Konrad, Kolind: Kontrabog

Juli:
10. Ester Jensen, Solbjerg: Billeder, diplomer, salgspapirer vedr. Nødagervej 52

August:
11. Ester Jensen, Solbjerg: Papirer vedr. Sterpegården, Kelstrup:

12. Bankbog, regnskabsbilag, tegning, ejendomspapirer, billeder, postkort, gravfæstebrev, dødsattest, lejekontrakt, slægtsbog, sparebog.

13. Billeder vedr. karetmager Johs. Christensen, Nimtofte

14. Per Kjær Andersen: Protokol fra Kolind Sangkor.

15. Medalje fra Kolind Brandvæsen vedr. murer Rasmus Holst, Kolind.

September:
16. Rosenholm Egnsarkiv: 4 stk. matrikelkort.

17. 103 sider erindringer skrevet af købmand A.C. Andersen (1869 – 1961) Storegade ( i dag Slotsgade 6), Ryomgaard.

18. Papirer vedr. tage Kristensen, Sjørupgaarden:

19. Sygekassebøger, forhandlingsprotokol, pantebrev, police, forholdsattest, plakat, foto, Anker Breums 50-års fødselsdag.

20. Jens Erik Mehlsen, Foto

21. Knud Vorbjerg Nielsen, Kolind: Reservedel til nedstyrtet fly. Bilag.

2016

Oktober:
1. Slægtspapirer fra Frydenslund i Sivested

2. Afskrift af folketællinger bind 1-6

November:
3. Kolind Handelsstandsforening: Plakat

4. Marie Magdalene-Koed kommune: Dispositionsplaner og byggemodning

5. Perstrup by: Huspostil og matrikelkort

December:
6. Lions Club – Midtdjurs:
Vedtægter, medlemscertifikat, julemærker, klubhåndbog, diverse papirer og regnskaber.

7. Birger Breum, Grenå: ”Min livshistorie” – 4 bind

2015

Februar:
1. Ryomgård Egnsspil:
DrejebøgerFrøken Nitouche, 1992
Sommer i Tyrol, 1995
Den glade enke, 1997

2. Kolindsund Efterskole, historie

3. Peer Kjær Andersen: Erindringer.

4. Tøstrup Kirke: Stålstik

April:
5. Midtdjurs Lokalhistoriske Forening:
Hjemmeopgaver ang. Skoler

6. Bent Konrad Jensen:
Erindringer

Maj:
7. Birger Pedersen: Lommebog for landmænd 

8. Charley Hougård:
Diplom, opgavebøger, vidnesbyrdbog, avisudklip

Juni:
9. Jonna Christensen, Nimtofte:
11 stk. scrapbøger

10. Tøstrup Frostboks:
Fakturaer

11. Tøstrupgårds vandværk:
Forhandlingsbog

12. Møller & Gay, Kolind

13. Maskinsynsbog, 2 stk. tilsynsbøger

14. Dagbog 1906-09
3 skoler, 1886, 1912 og 1944
Originalt manuskript til Stabrand-slægten (1958)

15. Perstrup Vandværk, driftsregnskab 1984 og vedtægter 1975 – 1985

16. Flyveblad fra 2. verdenskrig, 1943

17. Bøndergårde i Nødager, 2015

18. Personalia 1859 – 1931. Skarresø (Dagmar Overby)

19. Mindebog til Jelva Jensens mindepokal (Perstrup)

20. Luftfoto 1920 – 1962, Nimtofte, Kolstrupvej

2014

februar:
Nimtofte-Tøstrup Husmoderkreds
2 stk. ringbind
Margrethelyst, Astrup, 8550 Ryomgård
Regnskabsbøger, aftægtskontrakt, testamente, attester, skøder, kontrakter m.v.
Ebba  Jørgensen, Kolind
Pantebrev,  kontrakt, slutsedler, anbefalinger
Egon Høj, Kolind
Skøde, matrikelkort, pantebreve
Kurt Simonsen, Nimtofte
Matrikelkort og overenskomst

marts:
Historisk sognekort
Søren Pedersen, Jenningkæret, Skarresø
20 lokalhistoriske bind.

april
Peter Knudsen Gori. Lærer ved Koed skole
21 personlige og erhvervsmæssige effekter
30 fotografier
Evald Christian Sørensen, født i Astrup 19-3-1867
Slægtsbog
Pindstrup Mosebrug
13 stk. fotografier
Frederikslund  
USB-stik med gårdens historie

maj:
Oplysninger om Bøjstruphuset på Hjerl Hede

2013

Januar
Alfred Holm Andersen, Ryomgård – Skøde, 1934.
Teknisk Skole, Pindstrup: Forhandlingsprotokol, 1946-1968,
Holger Laursen, Ryomgård: Erindringer, 1917-1953.

Februar
Erindringer fra Skiffard Købmandsforretning, 1918-1923.
Maskinfabrikant Laurids Simonsen, Kolind: Erindringer, 1916-2013.

April
Slægtsoplysninger om familie Elmstrøm – 3 bind.
Bent Salminen, Kolind: Prisliste.

Maj
Per Boiesen, Bugtrup: Maskinsynsbog og regnskabsbog.
Bent Møller Pedersen: Oplysninger om gården Hellesvad ved Stabrand (2. verdenskrig).
Poul Erik Friis: Erindringer af Oda Friis, Horstved.

August
Chr. Hvid Simonsen: Digte – en samling af digte fra 1956 (50 sider).
Alice Pedersen: Erindringer og beboerliste fra Marie Magdalene 1950-1993.
Regnskabsbog og opkrævningsbog fra Marie Magdalene Kloakselskab 1947-1965.
Søren Pedersen: Personalhistorie, barndomsminder, folkeminder – 9 bind.
Boet efter sognefoged og dannebrogsmand Ejnar Thuesen, Ebdrup: Forskellige personlige papirer.
Lærer C. C. Yde, Ebdrup: Familierapport.
Midtdjurs kommune: Bygningsvedtægt, kandidatlister, regulativer m.v.
Jens Madsen Lund, Nimtofte: Slægtsregister.
Urmager Buus Pedersen, Kolind: Udklipsbog.
Tøstrup by: Degne-kald, Tøstrup kirke, slægtsregister.
Mesballe Forsamlingshus: Panteobligation.
Olida Rasmussen, Pindstrup: 2 scrapbøger, 1 bog med folkedragter.
David Kjær Andersen, f. i Kolind: Erindringer.
Artikler fra Optimisten februar 2013:
Helge Qvist Frandsen: En præstedatter fra Nimtofte
De graa Busser – en virksomhedshistorie II
En iværksætter kommer til Kolind III – Laurids Simonsen
13 stk. fotografier.
Frederikslund:  USB-stik med gårdens historie.

2012

November
Karl Boiesen, Bugtrup: Regnskabsbog for kontrolforeninger 1931-32.
Frisør Rich. Pedersen, Kolind:Div. Regninger og faktura, rationeringskort, begæringer, vejledninger og sygekassevedtægt, 1938-1940.

December
Slægtsoplysninger ang. materialist Worsøe Laursen, Kolind.

Oktober
Børge Toft:
Anbefaling fra Pindstrup Mosebrug – 1951
4 stk. billeder fra “Klynerevyen”, Pindstrup

Jubilæumsskrift fra Pindstrup Brugsforening

Pindstrup Jagt- og Skytteforening:
Love og vedtægter
Medlemsbog
Scrapbøger
Jubilæumsbog

Lokalhistorisk gruppe, Pindstrup:
Kladdehæfter

September
Karsten og Ib Jørgensen:
Erindringer

Knud Jensen, Kraghøjvej 1, 8560 Kolind:
Erindringer 1935-2012

August
Christian P. Pedersen, Ryomgård:
Næringsbrev, valgbrochure og fartplaner

Chr. Sørensen, Ryomgård:
Personlige papirer

N. P. Sørensen, Ryomgård:
Personlige papirer

Juli
Bent Sørensen, Kirstinesminde: Erindringer II.

Ryomgaard Håndværker- og Borgerforening: Fotoalbum.

Centralbestyrer Chr. Christensen, Ryomgård: Slægtsoplysninger.

Jytte Qvist: Julehæftet “Julegaven”, 3 stk. – Stil om Københavnertur – Stil om Danmarks tilblivelse – Stil om Bornholmertur.

Kolind Kirke: Kirkens omgivelser – Ansøgning om embede – Kirkegårdens udvidelse – Restaurering af kirkegård – Ombygning af Konfirmandbygning

Søren Pedersen: Kolind by og omegn ved århundredeskiftet.

Juni
Arkivet har fået 3 store mapper udarbejdet af Kirsten Kroer Sørensen i Ebdrup.
De omhandler alle ejendomme i Ebdrup og omegn med matrikelkort, folketællinger, historiske oplysninger og masser af billeder af huse og personer.

2011Oktober
Indkomne arkivalier i oktober:

1 stk. forhandlingsprotokol fra Socialdemokratiet partiorganisation i Pindstrup i perioden 1941-1971.

Forskellige forretningspapirer fra Kolindsund Pumpelaug, bl.a. love, vedtægter, regnskaber, regulativer, breve, kontrakter m.v.

Billeder fra Ryomgård, Skarresø og Mesballe leveret af Ole Knudsen, Tjerrild

September
1 forhandlingsbog for Pindstrup socialdemokratiske Forening 1933-1942.

14 stk. ejendomspapirer tilhørende ejendommen ved Hellesvad, Stabrand, tilhørende Karl Jacobsen. I 1944 blev den beslaglagt af tyskerne, og i mængden af papirer ses bl.a. dokumenter vedr. beslaglæggelsen.

April
Lokalarkivet har i april måned modtaget følgende arkivalier:
Kolind Centralskole
1 stk. eksamensprotokol 1952-58
2 elevprotokoller 1955-65 og 1966-68

Fra sognepræst Axel Breinegaard, Hem:
1 stk. vidnesbyrdbog fra Ryomgård Realskole

Jens Hougaard:
“Ved et afvandet sund” – artikel om barndomshjemmet Hotel Kolind. (artiklen er også bragt på vort site: www.midtdjurslokalarkiv.dk).

Marts
I marts har arkivet modtaget følgende arkivalier:

Protokol over husdyrvoldgift 1950-1996.

2 kongemærker fra 2. verdenskrig.

Plakat fra Kolind Handelsstandsforening fra 1978.

Receptkuverter fra Nimtofte Apotek. 1903-2003.

Snekastningsprotokol fra Ebdrup 1891-1938.


Februar
Midtdjurs Lokalarkiv har modtaget følgende arkivalier:

Fra Erland Skovbjerg, Brabrand, har man fået foræret et par dukker iklædt folkedragter fra Midtdjurs-området fra 1800-tallet. Dukkerne er ca. 25 cm høje.

Carsten Bryrup, Nimtofte, har fra Carl Sørensen i USA modtaget kopi af et maleri fra Nimtofte med udsigt fra hotellet og ned mod apoteket. Vi har midlertidigt anbragt et foto af maleriet på startsiden.
Billedet er malet af Søren Spang, (Søren Sørensen) omkring 1905. Maleren var en bror til Carl Sørensens bedstefar, Peder Albrecht Sørensen, der døde i Nimtofte 1915.

Arkivet har modtaget lister over medlemmer af modstandsbevægelsen i 1945. Listerne dækker medlemmer i Kolind, Ryomgård og Pindstrup. Modstandsbevægelsen i Kolind var meget aktiv.

2010

Februar
Nødager Brugsforening: 2 stk. Kassebøger.

Bent Larsen, Frankrig (tidl. Ryomgård): Personlige breve, købekort og forbrugerkort.

Aage Hansen, Ebdrup: Lærekontrakt, svendebrev, hovedbøger, tegninger og personlige papirer.

Karl Hansen, Ebdrup: Bank- og sparekassebøger, Regnskabsbog, skøde, attester og personlige papirer.

Januar
 
Erland Skovbjerg, Brabrand: 4 stk. sølvnåle fra diverse idrætsforeninger.
 
Nimtofte-Tøstrup kommune: 1 stk. snekastningsprotokol, 1940.
 
Personlige papirer fra Amalie Sørensen, Koed fra 1858-1941, Indleveret af Holger Nielsen, Randers
 
Beretning om Vesterfamlien i Kolindsund.

FDF-billedgalleri, Kolind.
 
Kolind og Omegns Haandværkerforening: 2 emblemer og 2 medaljer, brandvæsenet..
 
Gustav la Cour Christensen, Kærende: Et omfattende materiale fra hans dødsbo.
 
Nimtofte Borgerforening: 1 forhandlingsprotokol, 1 kassebog og 2 medlemsbøger.
 
Arne Hansen, Ebdrup: Fra hans dødsbo har vi modtaget et stort materiale.


2009


August
Foto og postkort fra fam. Lyngby,. Ebdrup.

Vedtægter og andelsbeviser for Ebdrup Forsamlingshus

Vedr. Arne Hansens  dødsbo (Ebdrup): flyttebog, kvitteringskort, servicebøger og bankbøger.

Fra Nødager Forsamlingshus. portræt af Vilhelm Bech, Indre Missions stifter.

Juli
 “Der var engang”, glimt fra Kolind Centralskoles hverdag.
Maskinsybog, rationeringskort og købe- og forbrugerkort.

Juni
Samlede småskriverier af Axel Andersen

Januar
2 stk. udklipsbøger fra Midtdjurs kommune. Årene 1986-1990.
Erindringer fra 2. verdenskrig. Indleveret af Holger Christensen, tidl. Ballebak.
Lommebog fra 1931 fra Peder Pedersen, Frellinggården.
Indhold: Beskrivelser ang. brandene i Ebdrup 1931.

2008

August
Peter Bager, tidligere Højvang ved Nimtofte, har til Knud Jensen dikteret sine erindringer. Peter Bager er 93 år og bor nu på Skarresøvej 9, Kolind.

Avisudklip og nekrologer angående Niels Daniel Jensens tragiske død ved en minesprængning d. 4. november 1943. Han var fra Kolind og blev begravet fra Kolind Kirke d. 9. nov. 1943.

Brunmosevej 41, malet af ejeren Jørgen Jensen omkring 1930.

Juni
En komplet samling af dokumenter vedr. beslaglæggelsen af ejendommen matr. Nr. 20 u Stabrand, Nødager Sogn i marts 1944, bl.a. Kontrakter, vurderinger, tilbagekøbsbreve, udstykninger og matrikelkort.

Love, protokoller, referater og programmer, fotoalbum, alt for Nimtofte – Tøstrup Husmoderkreds.

Historisk og biografisk håndbog for Hjemmeplejen i Midtdjurs.

3 stk. luftfotografier af ARKEs bygninger i Mesballe.

Vedtæger, 3 stk. forhandlingsprotokoller, 3 stk, regnskabsbøger, komplet samling lodsedler, programmer og avisudklip, 2 gæstebøger, alt for Kolind Landboforenings Husholdningskreds.

Protokol, programmer, Lederhåndbog, medlemskort og emblemer, medlemsblade og arbejdsopgaver, alt for Midtdjurs 4H.

Drasbeks Hotel i Kolind: 3 gæsteprotokoller, 1 hotelbog og en lommebog.

April
Kolind-Ebdrup-Skarresø kommune: Fra 1963 en bygningsvedtægt, tillæg til bygningsvedtægt, kommuneplanlov. Fra 1964 en dispositionsplan.

Marts
Personlige papirer vedrørende Alfred Sunde, der var sognepræst i Kolind 1934-1948.
48 stk. Medlemsblade for Socialdemokraterne i Midtdjurs 1994-2006.
5 stk. malerier af Midtdjurs kommunes 5 borgmestre: Knud Løgstrup Knudsen, Peder Vejsgaard Jensen, Hans Christian Baltzer, Holmer Lund og Kim Dalgaard Poulsen.
9 plancher med medlemmer af Midtdjurs Kommunalbestyrelse fra 1970-2006.
1 stk. ryatæppe med Midtdjurs kommunes byvåben som motiv.
1 stk. metalskilt med Midtdjurs kommunes byvåben.

Februar
15 stk. fotoalbum fra boet efter Esther Heden Jensen, Kolind.
Skolestil om branden i Pindstrup skrevet af Jens Arne Jensen.
Nødager Kirke og Menighedsråd:
8 stk. gavebreve
Dokument vedr. istandsættelse af kirkebog 1878 – 1891
Lister over tiende og tiendeaflønning 1885 – 1928
Gravfæstebreve 1904 – 2007
Originalt skøde og salgspapirer vedr. matr. nr. 40 C Ebdrup by og Sogn.


2007

August
Købmand A.C.Andersen, der havde forretning Slotsgade 6 i Ryomgård i perioden 1894 – 1928: 1 fuldmyndighedsbevilling 1894, 2 næringsbreve 1893 og 1896, 1 købekontrakt 1902, 3 skøder 1913, 1 købekontrakt 1918, 1 obligation 1917.
Mappe med lykønskningstelegrammer 1919, 1 lommebog 1930, 2 kassebøger 1905 og 1930, 1 folio-kladde 1934, Erindringer ca. 100 sider A-4.
Et maleri af Marie Magdalene Præstegård, ca. år 1900, afleveret af et oldebarn til pastor H. C. Madsen, der var præst i Marie Magdalene 1898-1908. Maleriet har hængt hos pastor Grønbeck i Aalborg.

Juli
1 mappe med kirketegninger 1961, Pindstrup Kirke.

Pindstrup Skole: 25 stk. skolebøger til undervisningsbrug og 1 stk. protokol for Lærerrådet ved Pindstrup skole.

Ryomgård – Pindstrup Handelsskole: Vedtægter 1960
Kassejournal 1960-66
Forhandlingsprotokol 1960
3 stk. ringbind med forretningspapirer

Pindstrup Tekniske Skole: 4 stk. ringbind med forretningspapirer, 1 stk. mindebog fra Tune Landboskole, Skudsmålsbog 1894 tilhørende Jens Kristian Kristensen, Brev med lønposer, medlemskort osv. tilhørende Kurt Rasmussen og 1 brandbog fra Pindstrup og Brunmose brandfogedkreds.

Pindstrup Mosebrug: 1 mappe forpagtergårde Tjerrild, 1 mappe forpagtergårde Hvilsager-Lime og Øster og Vester Alling kommune.
1 mappe lejehuse Ryomgård, 1 mappe Briketfabrikken, Lykkegården, 1 mappe barakbygninger, 1 mappe forpagtergårde Thorsager.
1 mappe Lejehuse, 1 mappe Gartneriet, 1 mappe forpagterboliger Fausing-Auning kommune, 1 mappe forpagtergårde i Marie Magdalene-Koed kommune.
1 mappe Kvasebrogaard, 1 mappe med skitseforslag, 1 mappe med diverse, 1 mappe hønsehuse, 1 mappe lejehuse, Ringsø, 1 mappe énfamiliehuse, rypiblokke.
2 mapper lejehuse.

Maj
KFUM-spejderne i Kolind: 1 stk. patruljebog 1941-1946

Ældrerådet, Midtdjurs kommune: Scrapbog 1998-2006, Skoleberetning fra Tøstrup centralskole.

Historien om Ulstrup, skrevet af Jørgen Wendelbo.

Brandbog 1895-1925 fra Sivested Brandfogedkreds.

2 stk. orgelpiber fra Nimtofte Kirke.

”Optimisten” Midtdjurs: Vedtægter, forretningsorden, avisudklip.


Ebeltoft Lokalarkiv:
1875 – 1900: skøder, panteobligationer, matrikelkort, kontrakter, gældsbreve, udskrifter vedr. Perstrup, Nødager, Stabrand og Horstved.

1922, Kolind: Kristian Hougaards konkursbo.

1914, Kolind: Mekaniker Oscar Jensen, tvangsakkord.

1906, Kolind: Købmand L. Lind, betalingsstandsning.

1910, Kolind: Barber Dietz, udskrift af retsprotokol.

Fra Kolind (?) er modtaget: 1891-1944: Pantebogsattest, skadesløsbrev, deklaration, udskrift, afskrift af retsbog, indkaldelse, arveproklama, forpagtningskontrakt.1905-1927: Kolind Skakklub: 2 kassebøger, protokol, matchbog, kolonnebog, turneringsplan, skilte, historisk overblik.