Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN PÅ
    VOR EGN MED
    MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER.

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

Header-foto (foto øverst) er fra Gl. Ryom d. 28. okt. 2019. Nyt foto indsættes i jan 2020.

INDHOLD på denne forside:

Kommende ting og sager

Seneste indlæg
Generelt om sitet
Besøgstæller
Galleri  
Udstilling Ny udstilling i vor montre bliver indsat d. 25. nov. 2019 
Kalender
Ryomgård Midtbyprojekt
Kildemateriale
Rettelsesblad er udarbejdet til hæftet “Rundt om Ryom”

 

• SENESTE INDLÆG

2019

29. nov:
Opklaring af seneste foto under sporløs samt indsættelse af et nyt foto.

23. nov:
Vores arkiv indeholder også et arkiv om Ryomgård Realskole. Arkivlisten herfor er ført a jour pr. 23. nov. og kan ses på sitet: https://ryomreal65.wordpress.com/

14. nov.
Kolind – uddrag fra “Jyske byer og deres mænd” af C.P. Christensen

9. nov.
Ryomgård Hotels historie, se under fanen Ryom i går (Jens Erik Mehlsen)

3. nov.
Historien om Nimtofte Andelsmejeri (Knud Jensen)

Til hæftet “Rundt om Ryom” er udarbejdet et lille rettelsesblad, der kan downloades og printes ud ved at klikke på dette link:

Kommende ting og sager:

Artikel fra januar 1913 om festligheden ved åbning af Ryomgård Realskole. Gotisk skrift, men den ledsages af “oversættelse”.
Bringes i dec. eller jan.

—————————————–

I vor montre i forhallen til Kolind Plus er i følgende planlagt:
a) I januar 2020 en udstilling om Grønlænderhuset i Århus
b) i februar 2020 en udstilling om de to datoer 9. april og 5. maj,
c) i marts en udstilling om genforeningen, der jo 2020 kan fejre 100 års jubilæum.
d) i april en udstilling af Per Allan Nielsens lokalhistoriske tegninger.
e) i maj fotoserie om Nimtofte i 1950’erne. Den har været annonceret i nogen tid, men udskydes af forskellige grunde til maj 2020.
De annoncerede tidspunkter kan i øvrigt rykkes.

Vær opmærksom på, at alle kan rette henvendelse til os med henblik på at søge plads til en udstilling i vor montre.

—————————————–

Andre tiltag: Endnu i december bringes få fotos under emnet: aftenstemning i december i Ryomgård.

—————————————–

Midtdjurs Lokalhistoriske Forening
program for foråret 2020 indsættes, når det foreligger.

BESØGENDE på vor hjemmeside – Midtdjurs Lokalarkiv.dk

Antal hits på vor site i perioden jan – nov 2019

Galleri
December 2019

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


Lokalarkivet bringer af og til en udstilling i sin montre i Kolind+.
Denne gang er det en udstilling fra Kop og Kande i Kolind.
Alle kan rette henvendelse til os med henblik på at søge plads til en udstilling i vor montre.

Udstilling fra Kop og Kande i Kolind
Vigtige begivenheder (Kager til kaffen)

Vigtige begivenheder
(først og fremmest kager til kaffen)

JULEFERIE: 19. dec – 7 jan. 2020.

EFTER NYTÅR ÅBNER VI IGEN ONSDAG D. 8. JANUAR 2020 KL. 14

Lokal-arkivet ønsker alle en go’ jul og et godt nytår

Stueplan – Nederst t.h. er den sorte bygning, der kun ses delvist Butik hjørnet med overfor liggende garagebygning. Herefter ses indgangsvejen til arealet, der runder hen mod Markedsgade, hvor der bliver udkørsel. De afsatte røde bygningsarealer var opr. tænkt til erhverv, hvilket er opgivet.

RYOMGÅRD MIDTBYPROJEKT (Ovenfor)
Projekt-skitse vedrører området bag det gamle mejeri/Holm P – sko/Blomsten og Co realisering forventes at ske 2020.
Snart begynder maskinerne at arbejde i Ryomgård midtby.
Den almene Boligorganisationen djursBO står bag opførelsen af 38 familieboliger på arealet, hvor det gamle mejeri – sammen med stationen og hotellet – udgjorde byens centrum. Senere kom her Holm P Sko, og så et galleri for i dag at huse en blomsterforretning (Blomsten og Co, der nu er flyttet til naboejendommen, tidl. Butik Jytte). Men altså denne bygning – det gamle mejeri – , samt arealet bagved, ryddes nu for at give plads for det nye byggeri.
Øverst ses en tegning over det samlede projekt og nedenfor en tegning af stueplanet.

• GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.
Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde, samt navne, hvis der er tale om pluk fra artikler eller fotos.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• Der er copyright © på sitet.
Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar