Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN PÅ VOR EGN MED MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER.

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

Header-foto (foto øverst) er fra Gl. Ryom d. 28. okt. 2019

INDHOLD på denne forside:

Kommende ting og sager

Seneste indlæg
Generelt om sitet
Besøgstæller
Galleri  
Udstilling Ny udstilling i vor montre er indsat d. 14. okt. 2019 
Kalender
Ryomgård Midtbyprojekt
Kildemateriale

 

• SENESTE INDLÆG 

2019

14. nov.
Kolind – uddrag fra “Jyske byer og deres mænd af C.P. Christensen

9. nov.
Ryomgård Hotels historie, se under fanen Ryom i går (Jens Erik Mehlsen)

3. nov.
Historien om Nimtofte Andelsmejeri (Knud Jensen)

30 okt.
En mælketur til Kolind Mejeri i 40érne – erindringer fra Kolind af Knud Jensen

27. okt.
En tur gennem Nimtofte, Erland Skovbjerg fortæller.

24. okt.
Lærling i Brugsen. Erland Skovbjerg fortæller om sit job i Nimtofte Brugs.

16. okt.
Nimtofte Mølles historie (Knud Jensen).

14. okt.
En hjorddreng på Djursland (Carl Pedersen redigeret af Knud Jensen). Se under Omegn.

06. okt.
Byen ved de 4 jernbaner (avisartikel fra 1955). Se under fanen Ryom i går.

30. sep
Et barndomsminde fra Nimtofte Fattighjem, se under Nimtofte.

27. sep
Under fanen Sporløs er sidste sporløs opklaret og et nyt foto indsat til opklaring.

12. sep.
Under Arkivalier er indsat nytilkomne arkivalier for perioden maj – juli 2019.

03. sep.
Sidste del af Sofie Adamsen Sørensens erindringer – del 15  – bringes under Kolind.

23. aug.
Under fanen ArkivHylden er indsat et indslag om vognmand Laurits Hansen, der drev vognmandsforretning i Ryomgård igennem mere end 52 år.

Kommende ting og sager:

Fotoserie

Nimtofte i 1950’erne indsættes senere, dato
kendes endnu ikke


Midtdjurs Lokalhistoriske Forenings program for efteråret 2019.

BESØGENDE på vor hjemmeside – Midtdjurs Lokalarkiv.dk

Galleri
september – oktober 2019


Lokalarkivet bringer af og til en udstilling i sin montre i Kolind+.
Denne gang er det en række fotos og andet fra vort lokalarkivs reoler om Ryomgård Realskole. Arkivet modtager også gerne arkivmateriale omkring Ryomgård Realskole.

Vor udstillingsmontre lige nu. Detaljer ses nedenfor


Kalender – vigtige begivenheder (kager til kaffen):

Kagekalender

RYOMGÅRD MIDTBYPROJEKT
Projekt-tegning vedrører området bag det gamle mejeri/Holm P – sko/Blomsten og Co realisering forventes at ske 2020.
Snart begynder maskinerne at arbejde i Ryomgård midtby.
Den almene Boligorganisationen djursBO står bag opførelsen af 38 familieboliger på arealet, hvor det gamle mejeri – sammen med stationen og hotellet – udgjorde byens centrum. Senere kom her Holm P Sko, og så et galleri for i dag at huse en blomsterforretning. Denne bygning, samt arealet bagved, ryddes nu for at give plads for det nye byggeri.
Øverst ses en tegning over det samlede projekt og nedenfor en tegning af stueplanet.

Stueplan – Nederst t.h. er den sorte bygning, der kun ses delvist Butik hjørnet med overfor liggende garagebygning. Herefter ses indgangsvejen til arealet, der runder hen mod Markedsgade, hvor der bliver udkørsel. De afsatte røde bygningsarealer var opr. tænkt til erhverv, hvilket er opgivet.

• GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.
Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde, samt navne, hvis der er tale om pluk fra artikler eller fotos.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• Der er copyright © på sitet.
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar