Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN
    PÅ VOR EGN MED
    MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

Header-foto er fra et maleri af Marie Magdalene, årstal ukendt, men det skal formodentlig tilsigte at give et billede af den lille by ca. 1925.

FERIELUKKET I JULI

INDHOLD på denne forside:

KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG
BESØGSTÆLLER 
KALENDER

GENFORENINGSTUR

GENERELT OM SITET
KILDEMATERIALE

• SENESTE INDLÆG

2020

5. juli
De graa Busser – 100 års virke – i starten i Rønde, senere i Ryomgård. Se og læs to afsnit af virksomhedens historie, – og køb eventuelt bogen om firmaet.

19. juni
Telefon i Nimtofte – en lille artikel om etablering af telefoncentral i Nimtofte.

10. juni
Spaniolerne på Djursland – Erland Skovbjerg skriver om et udsnit af Napoleonskrigene, 1808. Se under arkiv-hylden.

7. juni
Opklaring er sket delvist af foto fra 5. maj. Et nyt foto til opklaring er samtidig indsat. Se under under sporløs

12. maj
Under fanen bøger og avisklip er indsat et avisklip fra 1948 om etablering af en ny vej  Ryomgård – Grenå til erstatning/supplering af vejen Ryomgård-Nimtofte-Tøstrup-Kirial.

11. maj
Knud Jensen har skrevet om præster i Kolind-Ebdrup-Skarresø sogne, se under Kolind.

05. maj
Under Sporløs er april måneds foto ikke blevet opklaret. Men vi har indsat et nyt, dvs. det er en gammel kending, der tidligere blev opklaret men desværre urigtigt. Om ca. 14 dage bringer vi den rigtige opklaring.

 

Indlæg slettes i oversigten – og kun i oversigten her –
når de er mere end 2 mdr. gammel.

KOMMENDE TING OG SAGER

UDSKIFTNINGEN I EBDRUP
I juli indsættes en artikel af Knud Jensen om udskiftningen i Ebdrup i 1799.

I august indsættes en artikel om Kolind pioneren Laurids Simonsen.

DE GRAA BUSSER
er en 100 år gammel Ryomgård virksomhed. Firmaets historie er skrevet i bogen t.v. (fra 90 års jubilæet), som vi i sommerens løb gengiver nogle få afsnit af.
I anledning af 100 året for de graa busser har Midtdjurs Lokalarkiv fået lov at sælge 10 af disse bøger for blot 20 kr. stk. (+ evt. porto). Ring eller skriv til web-master eller besøg os en onsdag mellem kl. 14 – 15.

BESØGENDE på vor hjemmeside – www.midtdjurslokalarkiv.dk

Kalender

GENFORENINGSTUR


GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, herunder fotos på gallerisiden, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar