Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN PÅ VOR EGN MED MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER.

Fotoet i streameren øverst er fra vest-alléen på Gl. Ryom, sommer 2019. Fotostreamer jan-jun var fra øst-alléen.

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

 

INDHOLD på denne forside:
Seneste indlæg
Generelt om sitet
Besøgstæller
Forstørrelse af foto på sitet
Galleri sommerblomster
Udstilling
Kalender
Kildemateriale

• SENESTE INDLÆG

2019

15. jul
Jens Hougaard, f. 1944, skriver i artiklen “Ved et afvandet sund” om sin barndomsby og især sit barndomhjem: Hotel Kolind, se under Kolind i går.

25. jun
Et nyt foto til opklaring er indsat under sporløs, og fotoet fra forrige måned er opklaret.

21. jun
Sofie Adamsen Sørensens selvbiografi, del 13, er indsat under Kolind.

29. maj
Ny “udstilling” – i vor montre i Kolind + er indsat nedenfor.

Ligeledes nye fotos, sommerblomster i Galleri. De pågældende fotos er taget af web-redaktøren og er fra Marienhoff, Margrethelund og Attrup.

10. maj
En ny menu-side/fane er indsat: Kolind i går, omhandlende lokalhistorie fra Kolind indenfor nyere tid. Vi lægger ud med en foto-collage af Bent Møller Pedersen, som vi har kaldt “Kolind bag facaden”.

30. apr.
Den arkæologiske sensation, Blakbjerg, i Marie Magdalene har fået bakkeknuden trimmet til besøgende og en flot fortællende informationstavle. Tavlen blev indviet den 28. apr. Se fotos på fanen: Ryom i går

24.apr.
Uddrag af “Ryomgaard Avis” 1925, se under Ryomgård.

21. apr.
“Dengang og nu – rundt om Kolind I og II”. De to bøger af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen er indsat som PDF-filer under fanen omegn
Bogen: Dengang og nu i Kolind – fra landsby til handelscenter (2004) af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen, er lovet tilsendt os.
Så snart den modtages indsættes den som PDF under fanen Kolind.

 

• GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den hedengangne lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv.

Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet.

Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde, samt navne, hvis der er tale om pluk fra artikler eller beskyttede fotos.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Besøgstæller:

Besøgstælleren viser antal af klik på sitets sider pr. md.


Forstørrelse af foto ved brug af PC på dette site:
Ofte kan man ikke blot klikke på et foto i dette program for at forstørre det!
På nogle PC’ere – desværre ikke alle – kan man højreklikke på fotoet i stedet, hvorefter en menu dukker, Her klikker man på “Open image in a new tab”. Billedfilens navn vil herefter dukke op helt oppe øverst på skærmen. Klik nu på den, hvorefter billedet kommer i forstørret tilstand. På touch-skærme herunder iPads kan man dog få et større billede op blot ved at sprede fingre på skærmen.


Lokalarkivet bringer af og til en udstilling i sin montre. Denne gang har Jernbanemuseet i Ryomgård arrangeret udstillingen.


Kalender – vigtige begivenheder (kager til kaffen):

GALLERI – sommerblomster


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. 2825 1100…
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• Der er copyright © på sitet.
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar