Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN
    PÅ VOR EGN MED
    MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER

Forår

se forårsfotos nedenfor under
GALLERI

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

13.mar.:
På grund af regeringens tiltag omkring inddæmning af covid-19, er Midtdjurs Lokalarkiv i Kolind lukket indtil videre.
MEN sitet her fortsætter upåagtet med fuld energi.

Header-foto er fra et maleri af Marie Magdalene, årstal ukendt, men det skal formodentlig tilsigte at give et billede af den lille by ca. 1925.

INDHOLD på denne forside:

KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG
BESØGSTÆLLER 
GALLERI  
UDSTILLING
KALENDER  (PT. INAKTIV)
RYOMGÅRD MIDTBYPROJEKT
GENERELT OM SITET
KILDEMATERIALE

 

• SENESTE INDLÆG

2020

14. maj
Opklaring er sket under sporløs af foto fra 5. maj. Et nyt foto til opklaring er samtidig indsat.

12. maj
Under fanen bøger og avisklip er indsat et avisklip fra 1948 om etablering af en ny vej  Ryomgård – Grenå til erstatning/supplering af vejen Ryomgård-Nimtofte-Tøstrup-Kirial.

11. maj
Knud Jensen har skrevet om præster i Kolind-Ebdrup-Skarresø sogne, se under Kolind.

05. maj
Under Sporløs er april måneds foto ikke blevet opklaret. Men vi har indsat et nyt, dvs. det er en gammel kending, der tidligere blev opklaret men desværre urigtigt. Om ca. 14 dage bringer vi den rigtige opklaring.

 

01. maj.
Lidt om Klemstrup
Fotoet t.v. er tidligere bragt under sporløs, hvilket gav anledning til at undersøge nærmere om Klemstrupgårdene. For der var nemlig to. Se under Arkiv-hylden


14. apr.

Knud Jensen fortæller under fanen Omegn: Historien om Skarresø Forsamlingshus.

12. apr.
Under fanen Bøger og avisklip er indsat et avisklip fra 1930, hvor en politibil kolliderer med Gjerrild-toget.

10. apr.
Under sporløs er et nyt foto indsat til opklaring.

7. apr.
Under Kolind i går er indsat en artikel af Knud Jensen om den meget flittige lokalhistoriker og skribent Søren Petersen fra Jenningkjæret..

Indlæg slettes i oversigten – og kun i oversigten her –
når de er mere end 2 mdr. gammel.

KOMMENDE TING OG SAGER

ÆNDRINGER KAN SKE, DA VI IKKE HAR KUNNET ARBEJDE MED MATERIALET SIDEN 13. MARTS

I juni indsættes en artikel om Napoleons hjælpekorps: SPANIOLERNE, der i 1808 bl.a. kom til Djursland, og for en tid slog sig ned i den kamtakkede agerrumslade på Gl. Ryomgård

I juni indsættes dette foto – noget forstørret – på fanen sporløs.

De graa Busser er en gammel Ryomgård virksomhed, der netop har rundet de 100 år. Firmaets historie er skrevet i bogen t.v. (fra 90 års jubilæet), som vi i sommerens løb gengiver i forkortet udgave.
I anledning af 100 året har Midtdjurs Lokalarkiv fået lov at sælge 10 af disse bøger for blot 20 kr. stk. Først til mølle. Ring til web-master eller besøg os – se under fanen om.

Vi følger 3 projekter i 2020.

Først 3 fotos er Ryomgård Bypark:

BYPARKEN SIDST I APRIL 2020

Dernæst Mejeri-grunden/Møllers k-marked i Kolind:

Og sidst Mejerigrunden /Holm P sko i Ryomgård:

BESØGENDE på vor hjemmeside – www.midtdjurslokalarkiv.dk

Antal klik på vor hjemmeside

Galleri
Maj 2020FORÅR I FJELD SKOV

RYOMGÅRD SKOV 9. MAJ 2020


Lokalarkivet bringer af og til en udstilling i sin montre i KolindPLUS.
Den sidste udstilling i marts er nu afviklet, men Corona-krisen gør, at udstillingerne er sat i stå. Indtil videre må man nøjes med udpluk fra gamle postkort, der har ligget i reserve fra en tidligere udstilling.

KALENDER
NY KALENDER INDSÆTTES NÅR VI FÅR LOV TIL AT ÅBNE IGEN😋

Stueplan – Nederst t.h. er den sorte bygning, der kun ses delvist Butik hjørnet med overfor liggende garagebygning. Herefter ses indgangsvejen til arealet, der runder hen mod Markedsgade, hvor der bliver udkørsel. De afsatte røde bygningsarealer var opr. tænkt til erhverv, hvilket er opgivet.

RYOMGÅRD MIDTBYPROJEKT (Ovenfor)
Projekt-skitse vedrører området ved det gamle mejeri/Holm P – sko/Blomsten og Co og realisering sker i tiden 14. jan 2020 – 02. juli 2021.
Maskinerne har i dec. 2019 ryddet grunden, se i øvrigt mini-artiklen om byens gamle mejeri under fanen arkivhylden.
Den almene Boligselskab DjursBO står bag opførelsen af 38 lejeboliger på arealet, hvor det gamle mejeri – sammen med stationen og hotellet – udgjorde byens centrum i “gamle dage”. Da mejeriet ophørte blev det efter en kort periode med udlejling købt af Holm P Sko, og senere et galleri for sidst at huse en blomsterforretning (Blomsten og Co, der nu er flyttet til naboejendommen, tidl. Butik Jytte. Men altså denne bygning – det gamle mejeri – samt arealet bagved, er nu ryddet for at give plads til det nye byggeri.
Øverst ses en tegning over det samlede projekt og nedenfor en tegning af stueplanet.


GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, herunder fotos på gallerisiden, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar