Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN
    PÅ VOR EGN MED
    MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

Header-foto er det såkaldte “Vogterhus”, Tårnhøjvej 5 i Koed.

INDHOLD på denne forside:

Kommende ting og sager

Seneste indlæg
Generelt om sitet
Besøgstæller
Galleri  
Udstilling 
Kalender
Ryomgård Midtbyprojekt
Kildemateriale
Rettelsesblad – er udarbejdet til hæftet “Rundt om Ryom”
Rettelsesblad er udarbejdet til bogen om Ryomgård Realskoles 100 års jubilæum, se sitet https://ryomreal65.wordpress.com/ hvorfra det kan downloades

• SENESTE INDLÆG

2020

14. feb.
Nyt program for Lokalhistorisk Forening – forår 2020 foreligger nu.

08. feb.
Under sporløs er seneste foto opklaret og et nyt indsat.

07. feb.
Under Omegn er indsat “Tanker på kirkebænken, 4-6”, af fhv. arkivleder Knud Jensen.

06. feb.
Under fanen bøger og avisklip er indsat en avisartikel fra 1913 om indvielse af Ryomgaard Realskoles nye skolebygning på Vestergade i Ryomgård.

03. feb.
Knud Jensen har skrevet sine erindringer fra krigens tid, se under Kolind i går.

03. feb.
Fanen Bøger har fået denne tilføjelse: “og avisklip”, idet sådanne oprindelige klip fra gamle aviser er efterspurgte. Foreløbig er kun indsat et enkelt – det er fra 1913 om “Ryom Kartoffeltørreri” – , men flere følger. Vi modtager meget gerne indput fra vore læsere om sådanne gamle avisklip.

28. jan.
Af en jernbanes historie. Artikel om “Gjerrild-Grisen” og dens vej med elever til Ryomgård Realskole. Se under Nimtofte.

18. jan.
Under fanen Arkivalier er indsat en liste over Lokalarkivets USB-nøgler. De kan som hovedregel ikke udlånes, men beses på arkivet. Tag derfor egen PC med og få syn for sagn, – eller lån bibliotekets pc.

17. jan.
Anders Lund, Kolind har skrevet historien om Kolind Brandvæsen / Midtdjurs Brandvæsen gennem tiden. Se under Kolind.

 

2019

Til hæftet “Rundt om Ryom” er udarbejdet et lille rettelsesblad, der kan downloades og printes ud ved at klikke på dette link:

Kommende ting og sager:

Planen er også at bringe Per Allan Nielsens lokale tegninger, men tidspunkt herfor er endnu usikkert.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ALLE KAN SØGE OS OM PLADS TIL GRATIS UDSTILLING I VOR MONTRE I KOLIND PLUS

Bopladsen ved Kolind.
Under denne overskrift bringer vi sidst i februar en artikel om udgravninger ved Kolind i 1926.
Begivenheden omkring denne udgravning, der blev overvåget af Nationalmuseet, omtaltes d. 26/8 1926 i Randers Dagblad i en artikel, der ses til venstre. Mange af emnerne fra udgravningerne er til stede den dag i dag i Ryomgård Realskoles forhistoriske samling, som vi også bringer et – desværre uskarpt – billede af.

—————————————–

Midtdjurs Lokalhistoriske Forening
program for foråret 2020 indsættes, når det foreligger i det nye år.

BESØGENDE på vor hjemmeside – www.midtdjurslokalarkiv.dk

Galleri
Februar 2020

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


Lokalarkivet bringer af og til en udstilling i sin montre i KolindPLUS.
Denne gang – fra 17. jan. til ca. midt i marts – har Grønlænderhuset i Århus lånt plads til en udstilling, som bringes nedenfor.

Stueplan – Nederst t.h. er den sorte bygning, der kun ses delvist Butik hjørnet med overfor liggende garagebygning. Herefter ses indgangsvejen til arealet, der runder hen mod Markedsgade, hvor der bliver udkørsel. De afsatte røde bygningsarealer var opr. tænkt til erhverv, hvilket er opgivet.

RYOMGÅRD MIDTBYPROJEKT (Ovenfor)
Projekt-skitse vedrører området ved det gamle mejeri/Holm P – sko/Blomsten og Co og realisering sker i tiden 14. jan 2020 – 02. juli 2021.
Maskinerne har i dec. 2019 ryddet grunden, se i øvrigt mini-artiklen om byens gamle mejeri under fanen arkivhylden.
Den almene Boligselskab DjursBO står bag opførelsen af 38 lejeboliger på arealet, hvor det gamle mejeri – sammen med stationen og hotellet – udgjorde byens centrum i “gamle dage”. Da mejeriet ophørte blev det efter en kort periode med udlejling købt af Holm P Sko, og senere et galleri for sidst at huse en blomsterforretning (Blomsten og Co, der nu er flyttet til naboejendommen, tidl. Butik Jytte. Men altså denne bygning – det gamle mejeri – samt arealet bagved, er nu ryddet for at give plads til det nye byggeri.
Øverst ses en tegning over det samlede projekt og nedenfor en tegning af stueplanet.


• GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.
Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde, samt navne, hvis der er tale om pluk fra artikler eller fotos.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• Der er copyright © på sitet.
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar