Midtdjurs Lokalarkiv

VELKOMMEN TIL

MIDTDJURS LOKALARKIV

OVERSIGT:
KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG (indlæg ældre end 2 mdr. slettes her i oversigten, – og kun her)
SEND BILLEDER TIL OS
SPECIELLE ØNSKER
BESØGSTÆLLER
KAGEKALENDER
GALLERI
UDSTILLING I VOR MONTRE
MUNTERT HJØRNE
GENERELT OM SITET
KILDER

TRODS DEN DELVISE ÅBNING AF SAMFUNDET MÅ VI SOM ARKIV IKKE ÅBNE.
VI HOLDER LUKKET SOM HIDTIL FORELØBIG TIL 21. APRIL., HVOR DER ER ADGANG MED NEG. TEST (72 timer), HAR HAFT SYGDOMMEN (2-12 uger) ELLER VACCINATIONSATTEST.
MEN RING TIL VORES ARKIVLEDER JAKOB JAKOBSEN (2218 1805), HVIS MAN ENKELTVIS ØNSKER AT BESTILLE TID TIL AT BESØGE OS FORINDEN F.EKS FOR AT AFLEVERE ARKIVALIER.

Delvis søgefunktion på de enkelte sider: ctrl + f
(Delvis = afhængig af i hvilken teknisk form, indlægget er indsat)


SENESTE INDLÆG

28. mar.
Dannebrogsmand Søren Christensen, Koed, se fanen Arkiv-hylden.

22. mar.
Nyt Galleri er indsat med tema af gamle fotos fra vor sporløs-site siden 2013 og fremefter. I fortsættelse heraf indsættes flere af tilsvarende om ca. en måned.

20. mar.
Artikel om Nimtofte Apotek er indsat under fanen Nimtofte.

15. mar.
Mord på en herremand på Gl. Ryom. Et sagn fra 1700-tallet, der måske har noget på sig (?). Se fanen Arkiv-hylden.

13. mar.
Under fanen Midtdjurs Lokalhistoriske Forening er indsat nyt program for foråret 2021.

28. feb.
Under fanen Omegn er indsat denne artikel: Skarresø by og sogn i gamle dage.

27. feb.
Under sporløs er foto fra 19. jan opklaret og et nyt er indsat til opklaring.

26. feb.
Nyt foto er indsat under “Send billeder til os“.

24. feb.
Dengang og nu – rundt om Kolind – bog 1 og 2 er indsat som PDF filer under Kolind.

24. feb.

Da vi pga. Corona ikke har adgang til vor montre, erstatter vi “Udstilling i vor montre” i Kolind+ med en række fotos fra Mortens finurlige Museum på Industrivej i Ryomgård.

23. feb.
Se reklamer fra 1923 under “Muntert Hjørne“, scrool ned.

17. feb.
Dengang og nu i Kolind – det daglige liv – Bent Møller Pedersen og Knud Jensen. Bog 2 om Kolind er indsat som PDF under Kolind

13. feb.
Dengang og nu i Kolind – fra landsby til handelscenter (Bent Møller Pedersen). Bog 1 om Kolind er indsat som PDF under Kolind.

10. feb.
Under fanen Omegn fortæller Karl Mejnecke om Skarresø-Bataljen anno 1774.

SEND BILLEDER TIL OS

Indsat 26. feb.

Ryomgård fra oven – set fra syd (Mesballe). (Rasmus Bække Rasborg)

Indsat 20. feb.

Mølledammen med Mølledamhuset (Sally Salminen)

Specielle ønsker
Da vi påtænker en specialudstilling om besættelsestiden, vil vi meget gerne – ikke blot nu, men naturligvis også senere – modtage effekter (fotos og andet) fra 1940 -45. Kontakt os venligst, hvis du har effekter, som vi gerne må få eller blot fotografere. Se vore adresser under fanen: OM, eller brug blot vor mailadresse: lokalarkivmidtdjurs.outlook.dk

SOLDAT PÅ VAGT CA. 1942

Det ikke særligt tydelige foto viser en tysk soldat med gevær på vagtrunde i rundt i Ryomgård. Her går han forbi Købmand Boysens benzin-stander på Jernbanegade.
I baggrunden skimtes lidt af jernbaneterrænnet samt – med de to skorstene – cementtagstensfabrikken, der senere blev omdannet til træbetonfabrikken RYPI (la Cours påhit efter forbogstaverne i Ryomgård – Pindstrup). Til højre herfor ses den senere JIFFY, dengang Ryomgård Ægpakkeri v/ Jens Chr. Møller. Han havde ansat en bestyrer Jensen. Pakkeriet måtte lukke i 1942.

TYSKERE I KOLIND
Fotoet er taget fra hjørnet af Bredgade og Vesterågade.

KOMMENDE TING OG SAGER

✔ I april indsættes mere fra det snurrige Ryomgård-Museum: Mortens Garage.

✔ I april bringes historien om en skrivemaskine fra 1938.

✔ I april bringes en artikel om en ødelæggende bybrand i Nødager for mere end 130 år siden.

✔ I maj/juni bringes en artikel om Jane og Carl Skomager (Søndergaards) hjem i Marie Magdalene, med fotos af det siden 1950’erne uberørte hus på Savværksvej.

BESØGS-KLIK på vor hjemmeside
– www.midtdjurslokalarkiv.dk

KAGEKALENDER
NB: Da Karin er udenfor normalt arbejde på biblioteket pga. Corona-restriktioner, er hun tilsvarende midlertidigt udenfor kagekalenderen.

Der kan jo byttes indbyrdes, men det er under kage-straf at glemme 😁

GALLERI – tema: gamle sporløs-fotos

Cigarhandler Gustav Jensen, Kolind, anslået årstal ca. 1935
Ryomgård Realskole med Hakon Kirkegårds hvide hus – EN SPEJLVENDT KOPI AF bLÆSENBORG – klinet op ad den en-fløjede skolebygning. Foto fra ca. 1929. Anlægget t.h. for skolen er anlagt, og Kirkegaards hus fungerer nu som Anneks. Det blev nedrevet ca. 1933 i forbindelse med skolens udvidelse..
Skolen købte Hakon Kirkegårds hus ved hans afgang i 1917 og brugte det som anneks inden det blev nedrevet ved skolens udvidelse i 1932-33. Huset var i øvrigt en spejlvendt kopi af Blæsenborg
Manufakturhandler Simonsen, Nimtofte, årstal ukendt men måske 1925
Barndomshjem – Købmand (1904-1938) A.C. Andersen, Ryomgård. I baggrunden Vallumsø

UDSTILLING I VOR MONTRE i forhallen til Kolind +
Corona har lukket Kolind +, og dermed også vor montre. Så vi har lavet en nødløsning: Fotos fra Mortens garage i Ryomgård (De graa Busser). Det er et lille museum, hvorom der er lavet en fotobog (- den er ikke til salg, kan ikke købes – ), men vi kan bringe nogle få bil-fotos fra den. Vi startede sidst med 8 fotos og fortsætter nu med resten (af bilserien). Vi bringer nok mere fra Museet på Industrivej, men hvis corona tillader, kan det være, at vi tager montren i besiddelse igen.

Fiat Multipla

MUNTERT HJØRNE OG GAMLE REKLAMER
Indsat d. 23. feb. 2021: Denne gang fra Familie-Journalen d. 1. aug. 1928.

Nedenfor foto af de to flyverønnetræer, der voksede over døren på våbenhuset i Marie Magdalene kirke. Fotoet er fra Familie Journalen 25. februar 1964.

GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra Midtdjurs lokalarkiv samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com, der af samme årsag er lukket ned og overført hertil.

Der er også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler (sitet er senere nedlagt og de fleste artikler overført til www.midtdjurslokalarkiv.dk)
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, daværende Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Midtdjurs Lokalarkiv