Midtdjurs Lokalarkiv

Om cookie-politik – se nedenfor

VELKOMMEN TIL

MIDTDJURS LOKALARKIV

Nyt header-foto ovenfor er fra Skarresø d. 28. okt. 2021.

OVERSIGT:
KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG (indlæg ældre end 2 mdr. slettes her i oversigten, – og kun her)
SEND BILLEDER TIL OS
SPECIELLE ØNSKER
BESØGSTÆLLER
KAGEKALENDER
GALLERI
UDSTILLING I VOR MONTRE
MUNTERT HJØRNE
GENERELT OM SITET
KILDER


Kære arkiv-interesserede!

Vi kan nu modtage besøg igen onsdage kl. 14 – 16.15

Er der behov for kontakt i øvrigt, f.eks. for at aflevere arkivalier, kan vi – helst arkivlederen – kontaktes pr. tlf eller mail.

GENERELT:
www.syddjurs.dk samt
www.syddjursbibliotek.dk.
Her opdateres hele tiden coronareglerne, som vi jo er underlagte.

SØGEFUNKTION:
På flere sider kan anvendes tastekombinationen ctrl + f for at søge.
Nogle sider reagerer dog ikke herpå pga. den teknisk form, indlægget er udarbejdet i.


SENESTE INDLÆG

06.dec
Okt-foto under sporløs er opklaret og et nyt foto er indsat.

06.dec.
Mesballegården – uddrag af Birger Vitved-Jensens erindringer om Mesballegården. Se under fanen Omegn.

05. dec.
På fanen Arkivalier er indsat en fortegnelse over arkivets USB-nøgler. Den skal suppleres på et senere tidspunkt.

01. dec.
Pindstrup-fanen er indsat få yderligere fotos fra fabrikken.

25. nov.
På fanen Arkivhylden er indsat to malerier af kunstmaleren Anton Lütz, som vi har fået indleveret og egentlig gerne vil vide, om der findes flere af.

24. nov.
Fortegnelse over erindringer, memoirer og biografier i Midtdjurs Lokalarkiv (nov. 2021). Se under fanen Arkivalier.

15.nov.
Vores montre i Kolind+ er denne gang udstillet med gamle foto-kamera, telefoner og en enkelt ældgammel skrivemaskine.

19. okt.
Under fanen sporløs er et nyt foto indsat til opklaring. Det forrige har desværre ikke kunnet opklares.

13. okt.
Indkomne arkivalier maj-okt. 2021, se fanen arkivalier.

——————————–

SEND BILLEDER TIL OS

Indsat d. 26. juli

Fuldmåne d. 24. juli 2021, fotograferet af Per Allan Nielsen, Ryomgård.

Indsat juni

Fhv. museumsinspektør Niels Axel Boas, Grenå har taget dette foto fra den gamle nedlagte Randers jernbanelinje over mod Blakbjerg, hvor regnbuen (tilfældigvis?) rammer oldtidsanlægget.

Indsat sidst i maj

Byparken i Ryomgård


Indsat 15. maj.

En af terrasseagrene i Fjeld tæt på Marie Magdalene, forår 16. maj 2021

Et kik ind i vildsvine-området i Fjeld fra Pindstrupvej, – 16. maj 2021

Forår i Kongeskoven ved Kolind

Forår i Fjeld

Indsat 26. feb.

Ryomgård fra oven – set fra syd (Mesballe). (Rasmus Bække Rasborg)

Indsat 20. feb.

Mølledammen med Mølledamhuset (Sally Salminen)

Specielle ønsker
Da vi påtænker en specialudstilling om besættelsestiden, vil vi meget gerne – ikke blot nu, men naturligvis også senere – modtage effekter (fotos og andet) fra 1940 -45. Kontakt os venligst, hvis du har effekter, som vi gerne må få eller blot fotografere. Se vore adresser under fanen: OM, eller brug blot vor mailadresse: lokalarkivmidtdjurs.outlook.dk

SOLDAT PÅ VAGT CA. 1942

Det ikke særligt tydelige foto viser en tysk soldat med gevær på vagtrunde i rundt i Ryomgård. Her går han forbi Købmand Boysens benzin-stander på Jernbanegade.
I baggrunden skimtes lidt af jernbaneterrænnet samt – med de to skorstene – cementtagstensfabrikken, der senere blev omdannet til træbetonfabrikken RYPI (la Cours påhit efter forbogstaverne i Ryomgård – Pindstrup). Til højre herfor ses den senere JIFFY, dengang Ryomgård Ægpakkeri v/ Jens Chr. Møller. Han havde ansat en bestyrer Jensen. Pakkeriet måtte lukke i 1942.

TYSKERE I KOLIND
Fotoet er taget fra hjørnet af Bredgade og Vesterågade.

KOMMENDE TING OG SAGER

✔ I dec. indsættes en lille avisnotits bl.a. om spillernavne på Pindstrup fodboldhold serie 3-holdet 1965. (denne samt nedenfor var egentlig lovet i nov. – beklager forsinkelsen).

✔ I dec. indsættes 3 fotos af håndboldspillere på “Anlægget” i Kolind 1954, den senere dyrskueplads. Vi har endda navnene på et af holdene (fra Koed).

BESØGS-KLIK på vor hjemmeside
– www.midtdjurslokalarkiv.dk

KAGEKALENDER

Der kan jo byttes indbyrdes, men det er under kage-straf at glemme 😁

GALLERItema: gamle sporløs-fotos

Indsat 19. april 2021

De to kvinder er af Boysen-familien, – købmanden på hjørnet t.v. i billedet, der er taget i Jernbanegade (dengang Stations-vænget). Cyklerne med de hvide bagskærme fortæller, at vi er under krigen, måske 1943.

Husmandsbruget Blegmosegården lidt nord for Ryomgård, Fotoet er fra ca. 1918 og foran huset står ejerne Mathilde og Hans Kristensen. Gården overtoges senere af sønnen Kresten Krestensen og i 1950 – 2004 af dennes datter Lilly og ægtefælle Jens Ejlersen. Herefter købt af Benny Behrens, der nedrev bygningerne og byggede nyt lidt tættere byen mod vest.

Indsat 22. mar. 2021

Cigarhandler Gustav Jensen, Kolind, anslået årstal ca. 1935
Ryomgård Realskole med Hakon Kirkegårds hvide hus klinet op ad den en-fløjede skolebygning. Foto fra ca. 1929. Anlægget t.h. for skolen er anlagt, og Kirkegaards hus fungerer nu som Anneks. Det blev nedrevet ca. 1933 i forbindelse med skolens udvidelse..
Skolen købte Hakon Kirkegårds hus ved hans afgang i 1917 og brugte det som anneks inden det blev nedrevet ved skolens udvidelse i 1932-33. Huset var i øvrigt en spejlvendt kopi af Blæsenborg
Manufakturhandler Simonsen, Nimtofte, årstal ukendt men måske 1925
Barndomshjem – Købmand (1904-1938) A.C. Andersen, Ryomgård. I baggrunden Vallumsø

UDSTILLING I VOR MONTRE – er denne gang om gamle telefoner, kameraer og en ældgammel skrivemaskine.

MUNTERT HJØRNE OG GAMLE REKLAMER

Ovenstående tegninger er hentet fra Illustreret Fam-journal 1928.

GENERELT OM SITET

Om cookie-politik: Denne meddelelse er påkrævet i henhold til EU’s cookie-lovgivning.
Denne hjemmeside gør sit bedste for ikke at bruge cookies, og gør det kun, når det teknisk er nødvendigt. Ingen personlige oplysninger, ikke engang din brugerID eller adgangskode, er gemt i cookies skabt af dette websted.
Af tekniske årsager, som dette websted ikke er herre over, slettes disse cookies ikke, når du afslutter din session med dette websted. De slettes dog med det samme, når din browser ophører.

Om materialet til dette site: Kilder er bl.a. Midtdjurs lokalarkiv samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com, der dog nu er lukket ned og overført hertil.

Der er også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet af forskellige forfattere, der enten er nævnt ved de forskellige indlæg eller nedenfor.
Fotos nævnes ved opmand, hvis denne kendes. Nyere fotos uden angivelse af opmand, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler (sitet er senere nedlagt og de fleste artikler overført til www.midtdjurslokalarkiv.dk)
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, daværende Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Midtdjurs Lokalarkiv