Midtdjurs Lokalarkiv

VELKOMMEN TIL

MIDTDJURS LOKALARKIV

Header-foto er fra et maleri af Marie Magdalene, årstal ukendt, men det skal formodentlig tilsigte at give et billede af den lille by ca. 1925. 

MIDTDJURS LOKALARKIV HOLDER LUKKET 21.DEC.2020 – 03. JAN. 2021

I indholdsfortegnelsen – og kun i indholdsfortegnelsen nedenfor – slettes emnerne efter to måneder.

INDHOLD på denne forside:

KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG (29. nov.)
BESØGSTÆLLER 
KALENDER
GALLERI – efterårsbilleder
MONTREN i forhallen: Udstilling af   “Ikoner”, – indsat forklaring af sognepræst Susanne Munk Hjørlund.
MUNTERT HJØRNE

NYT:

SEND FOTOS TIL OS 
SPECIELLE ØNSKER

GENERELT OM SITET
KILDEMATERIALE

• SENESTE INDLÆG  (indlæg indenfor de sidste 2 måneder)

2020

30. nov.
Nyt foto indsat under emnet: send foto til os. Se lidt længere nede🔽  

29. nov.
Erland Skovbjerg skrev for mange år siden denne artikel om Nimtofte Forsamlingshus.

27. nov.
Sporløs fra 8. nov. er opklaret og fulgt yderligere op af en lille artikel under fanen Arkiv-hylden.

24. nov.
Vi har modtaget nyt om et af vore fotos fra 10. april 2020 under fanen sporløs.

22. nov.
Knud Jensen skriver om Frants Mortensen, en af de kendteste pionerer i Sundby-kolonien. Se under omegn.

8. nov.
Under sporløs er et nyt foto indsat. Kontakt os venligst for bud på en løsning.

5. nov.
Under sporløs er indsat opklaring fra foto fra 18. okt. Et nyt foto til opklaring indsættes senest 10. nov.

28. okt.
Midtdjurs Lokalhistoriske Forening – ny formand efter Keld Østergårds død.

24. oktober
Efterårsfotos indsat under galleri, se nedenfor

20. oktober
Under fanen Omegn er indsat en artikel om statshusmandskolonien Sundbys grundlæggelse.

18. oktober
Sporløs – foto fra 26. sept. er opklaret, og et nyt indsat, som vi gerne hører om.

SEND fotos til os
Kære publikummer: Du/I inviteres til at sende os fotos til vor site, gerne naturfotos eller andre af lokalhistorisk interesse, (men helst ikke personlige/familiære fotos).
Send dem til vor mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk.
Indsat 30. nov. 2020: Foto nedenfor er taget af K. Solberg, mens Hotel Kolind endnu eksisterede.

Kapelvej i Kolind med Hotel Kolind t.v. (juli 2019)

Specielle ønsker
Da vi påtænker en specialudstilling om besættelsestiden, vil vi meget gerne – ikke blot nu, men naturligvis også senere – modtage effekter (fotos og andet) fra 1940 -45. Kontakt os venligst, hvis du har effekter, som vi gerne må få eller blot fotografere. Se vore adresser under fanen: OM, eller brug blot vor mailadresse: lokalarkivmidtdjurs.outlook.dk


KOMMENDE TING OG SAGER

✔ I december fortæller Knud Jensen om Koed Afholdsforening.

✔ Dengang og nu i Kolind 2004 (Bent Møller Pedersen) og 2005 af (Bent Møller Pedersen og Knud Jensen) bringes som PDF-filer i december og januar, – opr. lovet i november, men vi er lidt forsinket.
T.v. ses et foto af den ene bog. Hvis man foretrækker at låne bogen fysisk, kan det godt lade sig gøre på biblioteket eller hos os på Lokalarkivet.

✔ I januar bringes en artikel om Skarresø i gamle dage.

BESØGS-KLIK på vor hjemmeside
– www.midtdjurslokalarkiv.dk

Kage-Kalender:

Der kan jo byttes indbyrdes, men det er under kage-straf at glemme 🙄

GALLERI – tema TRÆER

UDSTILLING I VOR MONTRE i forhallen til Kolind +
Denne gang “Ikoner”, – indsat forklaring af sognepræst Susanne Munk Hjørlund.

MUNTERT HJØRNE

GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, herunder fotos på gallerisiden, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler (sitet er senere nedlagt og de fleste artikler overført til www.midtdjurslokalarkiv.dk)
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, daværende Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©
Udgivet i Ikke-kategoriseret | 6.546 kommentarer