Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN
    PÅ VOR EGN MED
    MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER
 
Velkommen til
Midtdjurs Lokalarkiv

Header-foto er fra et maleri af Marie Magdalene, årstal ukendt, men det skal formodentlig tilsigte at give et billede af den lille by ca. 1925.

INDHOLD på denne forside:

KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG (28. sep. 2020)
BESØGSTÆLLER 
KALENDER
GALLERI – efterårsbilleder
MONTREN i forhallen: Udstilling af gamle landkort, heriblandt kopi af det ældste Danmarkskort overhovedet, 1585
MUNTERT HJØRNE

GENERELT OM SITET
KILDEMATERIALE

• SENESTE INDLÆG  (indlæg indenfor de sidste 2 måneder)

2020

24. oktober
Efterårsfotos indsat under galleri, se nedenfor

20. oktober
Under fanen Omegn er indsat en artikel om statshusmandskolonien Sundbys grundlæggelse.

18. oktober
Sporløs – foto fra 26. sept. er opklaret, og et nyt indsat, som vi gerne hører om.

28. september
Under fanen Omegn bringes en artikel af Knud Jensen om Stabrand Kirke.

27. september
Under Bøger og avisklip er indsat en artikel fra 1965 omhandlende karetmager Johs. Christensens omforandring af en gammel kane til et moderne møbel.

26. september
Under Sporløs er sket opklaring af seneste foto fra 4. sep. opklaret og et nyt foto indsat til opklaring. Arkivet eller webmaster modtager gerne henvendelser herom. Opklaring indsættes ca. midt i oktober.

25. september
Nyt Galleri – efterår – er indsat, se nedenfor.

24. september
Ny liste over indkomne arkivalier er udarbejdet for 1. – 3. kvartal 2020.

23. september
Helge Qvist Frandsen fortæller om “Genforeningsstene og andre mindestene”. Se fanen Arkivhylden.

21. september
Under fanen Pindstrup er indsat en artikel af Knud Jensen om, hvordan Kongsvej i Pindstrup fik sit navn.

 

Indlæg slettes i oversigten – og kun i oversigten her –
når de er mere end 2 mdr. gammel.

KOMMENDE TING OG SAGER

Knud Jensen har skrevet en artikel, der fortæller om en af de kendteste pionerer i Sundby-kolonien: Frantz Mortensen. Artiklen bringes i okt-nov.

I oktober/november bringes en artikel af Erland Skovbjerg om Nimtofte Forsamlingshus

BESØGS-KLIK på vor hjemmeside
– www.midtdjurslokalarkiv.dk

Kage-Kalender:

Der kan jo byttes indbyrdes, men det er under kage-straf at glemme 🙂

GALLERI

UDSTILLING I VOR MONTRE i forhallen til Kolind +
Denne gang gamle landkort, – fotoene retfærdiggør ikke helt kortene, da de er fotograferet gennem glas. Øverst t.v. udsnit af montren. I midten ses Ryomgård, dvs. byen er endnu ikke opstået, formodentlig er fotoet fra 1850’erne. Længst t.h. Ryomgård fra 1943 og nedenfor ældste Danmarkskort 1585, dog kun i kopi. Originalen findes kun i Rigsarkivet.
Har du noget af interesse for udstilling i vor montre, hører vi meget gerne fra dig.

MUNTERT HJØRNE

GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, herunder fotos på gallerisiden, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©
Udgivet i Ikke-kategoriseret | 5.575 kommentarer