Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN PÅ VOR EGN MED MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER.

Fotoet i streameren øverst er fra vest-alléen på Gl. Ryom, sommer 2019. Fotostreamer jan-jun var fra øst-alléen.

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

 

INDHOLD på denne forside:
Seneste indlæg
Generelt om sitet
Besøgstæller
Galleri  
Udstilling
Kalender
Ryomgård Midtbyprojekt
Cykelsti indvielse Ryomgård – Kolind
Kildemateriale

• SENESTE INDLÆG

2019

07.sep
Midtdjurs Lokalhistoriske Forenings program for efteråret 2019.

03. sep
Sidste del af Sofie Adamsen Sørensens erindringer – del 15  – bringes under Kolind.

03. sep
Fortegnelsen over arkivalier er ført a jour for perioden 2007 – (april) 2019. Opdatering vil ske løbende, ca. en gang i kvartalet.

27. aug
Nyt foto til opklaring er indsat under Sporløs

23. aug
Under fanen ArkivHylden er indsat et indslag om vognmand Laurits Hansen, der drev vognmandsforretning i Ryomgård igennem mere end 52 år.

15. jul
Jens Hougaard, f. 1944, skriver i artiklen “Ved et afvandet sund” om sin barndomsby og især sit barndomhjem: Hotel Kolind, se under Kolind i går.

 

BESØGENDE på vor hjemmeside – Midtdjurs Lokalarkiv.dk

Oversigt over sitets besøg igennem månederne samt ialt for året

Galleri
august – september 2019

CYKELSTI INDVIELSE
Lørdag den 14. sept indvies den nye cykelsti mellem Ryomgård og Kolind. Programmet ses nedenfor. Mange deltagere fra Ryomgård har snakket om at mødes kl. 09.30 ved stationen, for så i samlet flok at cykle ad cykelstien til Kolind. Her deltager vi i arrangementet kl. 10, hvorefter vi drager hjem igen samme vej. I Ryomgård er der herefter ved stations-pladsen endnu et arrangement/traktement for deltagerne, hvor også de medfølgende Koed og Kolind borgere naturligvis er velkomne.


Lokalarkivet bringer af og til en udstilling i sin montre i Kolind Plus. Lige nu er der dog en lille pause, men en ny kommer inden længe.


Kalender – vigtige begivenheder (kager til kaffen):

RYOMGÅRD MIDTBYPROJEKT
Projekt-tegning vedrører området bag det gamle mejeri, – realisering forventes at ske 2020.
Snart begynder maskinerne at arbejde i Ryomgård midtby.
Den almene Boligorganisationen djursBO står bag opførelsen af 38 familieboliger på arealet, hvor det gamle mejeri – sammen med stationen og hotellet – udgjorde byens centrum. Senere kom her Holm P Sko, og så et galleri for i dag at huse en blomsterforretning. Denne bygning, samt arealet bagved, ryddes nu for at give plads for det nye byggeri.
Øverst ses en tegning over det samlede projekt og nedenfor en tegning af stueplanet.

Stueplan – Nederst t.h. er den sorte bygning, der kun ses delvist Butik hjørnet med overfor liggende garagebygning. Herefter ses indgangsvejen til arealet, der runder hen mod Markedsgade, hvor der bliver udkørsel. De afsatte røde bygningsarealer var opr. tænkt til erhverv, hvilket er opgivet.

• GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.
Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde, samt navne, hvis der er tale om pluk fra artikler eller fotos.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. 2825 1100…
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• Der er copyright © på sitet.
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar