Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN PÅ VOR EGN MED MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER.

Velkommen til Midtdjurs Lokalarkiv.

Mange indlæg fra Lokalarkivets tidligere sites vil efterhånden blive overført til dette site. Da de som sagt er af ældre dato, bekendtgøres de ikke umiddelbart, men indføres blot efterhånden i al ubemærkethed på de forskellige faner, hvor de hører hjemme.

INDHOLD på denne forside:
Seneste indlæg
Generelt om sitet
Video
Besøg på sitet
Gave
Udstilling
Kalender
Krudt og kugler
Kildemateriale

• SENESTE INDLÆG

2019

20. mar.
Sofie Adamsen Sørensens selvbiografi, del 11, er indsat under Kolind.

19. mar.
Opklaring er sket under sporløs og et nyt foto er indsat, som vi meget gerne vil have hjælp til at opklare. 

12. mar.
En ny fane er oprettet specielt med Ryomgårds nyere historie: Ryom i går.

08. mar.
Pluk af Tøstrups historie, se under fanen omegn

08. mar.
Ny “udstilling” er indsat nedenfor.

05. mar.
En ny fane er oprettet: jernbane og krigen

01. mar.
Under sporløs er opklaring sket af foto fra februar, og et nyt foto indsat, som vi ønsker hjælp til at opklare.

23. feb.
Selvbiografien del 10 om Sofie Adamsen Sørensen er indsat under Kolind.

21. feb.
Ryomgård Realskole, – Under fanen arkivalier er indsat et register over gamle ting og sager fra Ryomgård Realskole. Det opdateres løbende efterhånden som nyt indleveres, – akkurat som de øvrige arkivalier. Realskolen gamle elever har iøvrigt sin egen hjemmeside: https://ryomreal65.wordpress.com

18. feb.
Forslag til opklaring af foto af 3. feb. er indkommet, men måske tvivlsom. Et nyt foto er indsat, og vi hører gerne nærmere herom. Se under sporløs.

17. feb
Under Nimtofte er indsat en artikel af Karl Meinecke fra 1974:
Nimtofte tur – retur.

14. feb
En ny fane er indsat: Arkiv-KIK, hvor der bringes spredte  kik i arkivet. Der indsættes et nyt “KIK” i slutningen af marts 2019.

 

GENERELT

Materialet til dette site kommer fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

I den forbindelse tænkes også på at overføre materiale fra den hedengangne lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv.

Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Lidt mere om sitet:
På få undtagelser nær er det meningen, at artiklerne i sitet her i og for sig aldrig afsluttes, men ændres og udvides efterhånden som ny viden indsamles. Det er trods alt nettets fordel, fremfor den trykte bog.
Har nogen lyst til at deltage – hvilket er meningen – er det meget velkomment. Det kan ske via kontakt til Jens Erik Mehlsen (2825 1100) eller pr. mail:  jenseriks@gmail.com…
jeg står for tekst og nyere fotos, medmindre andet er anført. Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos – med kildeangivelse.

Venlig hilsen

Midtdjurs Lokalarkiv
Jens Erik Mehlsen, web

VIDEO:

Fra dengang vi havde tog – en ganske lille video:
1) Marker linket nedenfor
2) højreklik
3) klik herefter på “go to…galleri”:

https://galleri.midtdjurslokalarkiv.dk/#share?id=1135a7e1-6513-4dc2-ba29-1f9992142abe

 

ANTAL klik på sitet i 2019:

Fordeling i perioden jan-feb 2019

Gave
Sparekassen Djursland, Ryomgård Afd. har skænket disse 3 malerier nedenfor til Midtdjurs Lokalarkiv. Vi takker mange gange og har hængt dem op i vort lokale i Kolind, hvor alle er velkomne til at komme og se dem.

Lokalarkivet bringer hver måned fotos fra en lille udstilling i vor montre i Kolind +.
Denne gang rekvisitter fra slagteren i Kolind, se nedenfor.

Udstilling fra slagteren i Kolind

Kalender – vigtige begivenheder:

En løve samt krudt og kugler

På Jakobs mark mellem Ryomgård og Koed stod en løve. Den blev stjålet. Nu er en ny sat op. Velkommen løve 😍

Læste for nylig i et FDM-Motor blad fra 1967 denne annonce, t.v.

Vi har en medarbejder, der hedder Peer.

Måske har han engang været buschauffør?

KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. 2825 1100…
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.

Der er copyright © på sitet.
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar