Midtdjurs Lokalarkiv

  • BEGIV DIG UD I NOSTALGIEN
    PÅ VOR EGN MED
    MIDTDJURS LOKALARKIV SOM VEJLEDER OG BISIDDER

SÅ ER FERIEN SLUT OG VI ER PÅ BANEN IGEN

 
Velkommen til
Midtdjurs Lokalarkiv

Header-foto er fra et maleri af Marie Magdalene, årstal ukendt, men det skal formodentlig tilsigte at give et billede af den lille by ca. 1925.

 

 

INDHOLD på denne forside:

KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG
BESØGSTÆLLER 
KALENDER

GALLERI – denne gang fra Ryomgård Bypark august 2020

GENFORENINGSTUR

GENERELT OM SITET
KILDEMATERIALE

• SENESTE INDLÆG

2020

06. august
Konstituering. Efter vor arkivleder Keld Østergård er afgået ved døden, har vi konstitueret os påny, se under fanen “om os“.

02. august
Udskiftningen i Ebdrup.
Knud Jensen fortæller om udskiftninge i Ebdrup i 1799. Se under omegn.

01. august
Nyt foto er indsat til opklaring under fanen sporløs. Denne gang røber vi, at det er fra Pindstrup, og spørger blot: hvor i Pindstrup? Svaret bringes sidst i august.

25. juli
Opklaring af sporløs fra 7. juni. Et nyt foto til opklaring indsættes ca. 1. aug.

12. juli
Midtdjurs Lokalhistoriske Forening – Nyt program for efteråret 2020 er indsat.

5. juli
De graa Busser – 100 års virke – i starten i Rønde, senere i Ryomgård. Se og læs to afsnit af virksomhedens historie, – og køb eventuelt bogen om virksomheden.

19. juni
Telefon i Nimtofte – en lille artikel om etablering af telefoncentral i Nimtofte.

 

Indlæg slettes i oversigten – og kun i oversigten her –
når de er mere end 2 mdr. gammel.

KOMMENDE TING OG SAGER

LAURITS SIMONSEN
I september indsættes en artikel om Kolind-pioneren Laurids Simonsen.

PINDSTRUP GL. SKOLE
Knud Jensen har fundet en artikel fra 1913 om den gamle skole i Pindstrup, hvilken bringes i august.

DE GRAA BUSSER
er en 100 år gammel Ryomgård virksomhed. Firmaets historie er skrevet i bogen t.v. (fra 90 års jubilæet), som vi har gengivet de to første afsnit af, se fanen Ryomgård.
I anledning af 100 året for de graa busser har Midtdjurs Lokalarkiv fået lov at sælge 10 af disse bøger for blot 20 kr. stk. (+ evt. porto). Ring eller skriv til web-master eller besøg os en onsdag mellem kl. 14 – 15.

BARNDOMMENS BY
Den 14. aug. bringes erindringer af Helmer Andersen omhandlende hans barndomsby, Marie Magdalene, hvor hans far var præst. Artiklen bringes også i “OPTIMISTEN”.
T.v. et ældre foto af MM kirke med de to flyverøn, der voksede over indgangsdøren i våbenhuset.

BESØGS-KLIK på vor hjemmeside – www.midtdjurslokalarkiv.dk

Antal klik på vor site i juli 2020

Kage-Kalender:

GALLERI

GENFORENINGSTUR


GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra det gamle Midtdjurs lokalarkivs site samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com. Ideen er således at sammenkøre de to sites og håbet er at få en bredere hjemmeside.

Der overføres også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, herunder fotos på gallerisiden, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©

Udgivet i Ikke-kategoriseret | 69 kommentarer