Midtdjurs Lokalarkiv

Om cookie-politik – se nedenfor

VELKOMMEN TIL

MIDTDJURS LOKALARKIV

27/02 2023, Nyt header-foto ovenfor – Parti fra Nimtofte 1948 – Ryomgårdvej ned mod apoteket. Viggo Hansens købmandsforretning t.h. i en del af hotellet.
T.v. skimtes Marie Lassens “altmulig” forretning i “Slagterens Hus”.

OVERSIGT

SENESTE INDLÆG (15. mar. 2023)
(indlæg ældre end 3 mdr. slettes her i oversigten, – og kun her)

KOMMENDE TING OG SAGER

UDSTILLINGS-MONTREN (Malene Møller Hansens keramik)

BESØGSTÆLLER

KAGEKALENDER (kun intern)
GENERELT OM SITET
KILDER


Kære arkiv-gæst

Vi har åbent hver onsdag kl. 14 – 16.30

Er der behov for kontakt i øvrigt, f.eks. for at aflevere arkivalier, kan vi – helst arkivlederen – kontaktes pr. tlf eller mail.


SØGEFUNKTION:
På flere sider kan anvendes tastekombinationen ctrl + f for at søge.
Nogle sider reagerer dog ikke herpå pga. den teknisk form, indlægget er udarbejdet i.

SENESTE INDLÆG

2023

16. mar.
Skolefoto fra Marie Magdalene Skole 1934, se under omegn.

11. mar.
Ryomgård Egnsspil opførte i 1988 “De banede en vej”. Se fotos m.v. på fanen Ryom i går.

07. mar.
Nyt foto er indsat under sporløs og det gamle fra 18 feb. er opklaret.

04. mar.
Vore databaser er delvist reviderede, – se under arkivalier/databaser

02. mar.
Keramisk formgiver Malene Møller Hansen udstiller i vor montre.

29. feb.
Nyt header-foto er indsat ovenfor, ligeledes er indsat besøgstal for februar, se nedenfor.

20. feb.
Midtdjurs Lokalhistoriske Forening har udsendt deres program for foråret 2023.

18. feb.
Nyt foto til opklaring er indsat under sporløs.

17. feb.
Sporløs – opklaring er sket af foto fra 5. feb. Et nyt foto indsættes d. 18. feb.

10. feb.
“GREVENS FALD” – Ryomgård Egnsspil lancerede for ca. 35 år siden en række teater-opførelser, hvor vi bringer fotos af den første: Grevens Fald. Flere følger i den kommende tid. Se under fanen Ryom i går.

04. feb.
Under “Bøger og avisklip“/ punktet: ANDET er indsat foto af 4 platter med Ryomgård motiver.

30. jan.
Nye arkivalier for perioden 30 mar. 2022 – 11 jan. 2023

22. jan
Ryomgård Egnsspil – introduktion (Kirsten Frandsen).

17. jan.
Ryomgård Borgerforening i glimt (Jens Erik Mehlsen).

06. og 21 jan.
Under fanen sporløs er sidste måneds (d. 13. dec. 2022) foto opklaret og et nyt er indsat til opklaring.
NB: 21. jan: Løsning på sidste måneds foto er berigtiget og udvidet.

Kommende ting og sager

OVERSIGT

2023
MARTS
Sporløs opklares og et nyt foto indsættes.

En del tidligere bragte artikler bringes igen i løbet af året. De er ca. 10-13 år gamle og var bragt på et af vore tidligere sites. Genoptryk sker på opfordring.

APRIL

Erland Skovbjerg skrev et indlæg i 1974 om et foto af Nimtofte Apotek og broen overfor.

Biografi – Smedemester Thomas Larsen, Møllevej, Nimtofte.

Ryomgård Egnsspil 1989: Balladen om Rasmus på Vedø.
Vi mangler fotos herfra. Kontakt os venligst, hvis du har fotos, som vi anvende.

Midtdjurs Lokalarkiv😊

UDSTILLINGS-MONTREN

BESØGS-KLIK
på vor hjemmeside
www.midtdjurslokalarkiv.dk

KAGEKALENDER

2023 – Der kan jo byttes indbyrdes, men det er under kage-straf at glemme 😁


Kage-kalender jan-jun 2023

Nimtofte Mølledam – sidst i juli 2022

GENERELT OM SITET

Om cookie-politik:
Denne meddelelse er påkrævet i henhold til EU’s cookie-lovgivning.
Hjemmesiden gør sit bedste for ikke at bruge cookies, og gør det kun, når det teknisk er nødvendigt. Ingen personlige oplysninger, ikke engang din brugerID eller adgangskode, er gemt i cookies skabt af dette websted.
Af tekniske årsager, som dette websted ikke er herre over, slettes de nødvendige cookies ikke straks du afslutter din session, men først, når du slukker for din browser
.

Om materialet til dette site: Kilder er bl.a. Midtdjurs lokalarkiv samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com, der dog nu er lukket ned.

Der er også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet af forskellige forfattere, der enten er nævnt ved de forskellige indlæg eller nedenfor.
Fotos nævnes ved opmand, hvis denne kendes. Nyere fotos uden angivelse af opmand, skyldes web-masteren himself, f.eks. forsidefoto (headerfoto).

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site og opmand angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler (sitet er senere nedlagt og de fleste artikler overført til www.midtdjurslokalarkiv.dk)
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, daværende Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Midtdjurs Lokalarkiv