Midtdjurs Lokalarkiv

VELKOMMEN TIL

MIDTDJURS LOKALARKIV

Nyt header-foto ovenfor er indsat d. 11. maj 2021. Fotoet er taget fra syd op mod Ryomgård ad nuværende Slotsgade. Den “dobbelte” jernbaneoverskæring skyldes Gjerrild-banen, ligeledes remisen t.v., hvor “Gjerrild-Grisen” overnattede. Fotoet er formodentlig fra 1920’erne, hvor 1923 er et godt bud.

FERIELUKKET I JULI MÅNED

OVERSIGT:
KOMMENDE TING OG SAGER

SENESTE INDLÆG (indlæg ældre end 2 mdr. slettes her i oversigten, – og kun her)
SEND BILLEDER TIL OS
SPECIELLE ØNSKER
BESØGSTÆLLER
KAGEKALENDER
GALLERI
UDSTILLING I VOR MONTRE
MUNTERT HJØRNE
GENERELT OM SITET
KILDER


Kære arkiv-interesserede!

Nu er der lys forude!
Vi kan nu modtage besøg igen onsdage kl. 14 – 16.30

Er der behov for kontakt i øvrigt, f.eks. for at aflevere arkivalier, kan vi – helst arkivlederen – kontaktes pr. tlf eller mail.

GENERELT:
www.syddjurs.dk samt
www.syddjursbibliotek.dk.
Her opdateres hele tiden coronareglerne, som vi jo er underlagte.

SØGEFUNKTION:
På flere sider kan anvnedes tastekombinationen ctrl + f
Nogle sider reagerer ikke herpå pga. den teknisk form, indlægget er udarbejdet i.


SENESTE INDLÆG

17. juni
Lidt gammelt fra Ugebladet Hjemmet 1963 er indsat under muntert hjørne.

14. juni
En lille historie om et lille hus i en lille by, – Jens Erik Mehlsen har besøgt Carl Skomagers hus i Marie Magdalene. Se under omegn.

08. juni
Stabrand Brugsforenings historie, fortalt af Sinne Guldholt, der med ægtefællen Robert Guldholt drev brugsen i Stabrand i 38 år. Se under omegn.

03. juni
Under fanen arkiv-hylden er indsat et indlæg om vores nye gave, – en skrivemaskine fra ca. 1925.

01. juni.
Besøgstæller opdateret for maj 2021.

16. maj.
Nye fotos om foråret 2021 er indsat nedenfor.

01. maj.
Ny arkivalie-fortegnelse for perioden 01. okt. 2020 – 01. maj 2021.

19. apr.
Nedenfor under Galleri er temaet omkring tidligere anvendte fotos under sporløs (siden 2013) indsat to nye gamle fotos. Flere følger.
Se nyere fotos ved at klikke på fanen sporløs ovenfor.

19. apr.
Nedenfor under overskriften: UDSTILLING I VOR MONTRE har vi fortsat serien med fotos fra Mortens garage i Ryomgård, hvor 8 nye fotos erstatter de 9 forrige fra veteranbil-museet.

17. apr.
Under fanen Omegn er indsat en artikel om den store brand i landsbyen Nødager i 1889.

SEND BILLEDER TIL OS

Indsat sidst i maj

Byparken i Ryomgård


Indsat 15. maj.

En af terrasseagrene i Fjeld tæt på Marie Magdalene, forår 16. maj 2021

Et kik ind i vildsvine-området i Fjeld fra Pindstrupvej, – 16. maj 2021

Forår i Kongeskoven ved Kolind

Forår i Fjeld

Indsat 26. feb.

Ryomgård fra oven – set fra syd (Mesballe). (Rasmus Bække Rasborg)

Indsat 20. feb.

Mølledammen med Mølledamhuset (Sally Salminen)

Specielle ønsker
Da vi påtænker en specialudstilling om besættelsestiden, vil vi meget gerne – ikke blot nu, men naturligvis også senere – modtage effekter (fotos og andet) fra 1940 -45. Kontakt os venligst, hvis du har effekter, som vi gerne må få eller blot fotografere. Se vore adresser under fanen: OM, eller brug blot vor mailadresse: lokalarkivmidtdjurs.outlook.dk

SOLDAT PÅ VAGT CA. 1942

Det ikke særligt tydelige foto viser en tysk soldat med gevær på vagtrunde i rundt i Ryomgård. Her går han forbi Købmand Boysens benzin-stander på Jernbanegade.
I baggrunden skimtes lidt af jernbaneterrænnet samt – med de to skorstene – cementtagstensfabrikken, der senere blev omdannet til træbetonfabrikken RYPI (la Cours påhit efter forbogstaverne i Ryomgård – Pindstrup). Til højre herfor ses den senere JIFFY, dengang Ryomgård Ægpakkeri v/ Jens Chr. Møller. Han havde ansat en bestyrer Jensen. Pakkeriet måtte lukke i 1942.

TYSKERE I KOLIND
Fotoet er taget fra hjørnet af Bredgade og Vesterågade.

KOMMENDE TING OG SAGER

✔ I maj bringes nogle få fotos fra 1955 fra Mosebruget i Pindstrup. Vi er lidt forsinkede – kommer i juni.

✔ Da vi holder ferie i juli er der endnu ikke planlagt noget til efter ferien.

BESØGS-KLIK på vor hjemmeside
– www.midtdjurslokalarkiv.dk

KAGEKALENDER

Der kan jo byttes indbyrdes, men det er under kage-straf at glemme 😁

GALLERItema: gamle sporløs-fotos

Indsat 19. april 2021

De to kvinder er af Boysen-familien, – købmanden på hjørnet t.v. i billedet, der er taget i Jernbanegade (dengang Stations-vænget). Cyklerne med de hvide bagskærme fortæller, at vi er under krigen, måske 1943.

Husmandsbruget Blegmosegården lidt nord for Ryomgård, Fotoet er fra ca. 1918 og foran huset står ejerne Mathilde og Hans Kristensen. Gården overtoges senere af sønnen Kresten Krestensen og i 1950 – 2004 af dennes datter Lilly og ægtefælle Jens Ejlersen. Herefter købt af Benny Behrens, der nedrev bygningerne og byggede nyt lidt tættere byen mod vest.

Indsat 22. mar. 2021

Cigarhandler Gustav Jensen, Kolind, anslået årstal ca. 1935
Ryomgård Realskole med Hakon Kirkegårds hvide hus klinet op ad den en-fløjede skolebygning. Foto fra ca. 1929. Anlægget t.h. for skolen er anlagt, og Kirkegaards hus fungerer nu som Anneks. Det blev nedrevet ca. 1933 i forbindelse med skolens udvidelse..
Skolen købte Hakon Kirkegårds hus ved hans afgang i 1917 og brugte det som anneks inden det blev nedrevet ved skolens udvidelse i 1932-33. Huset var i øvrigt en spejlvendt kopi af Blæsenborg
Manufakturhandler Simonsen, Nimtofte, årstal ukendt men måske 1925
Barndomshjem – Købmand (1904-1938) A.C. Andersen, Ryomgård. I baggrunden Vallumsø

UDSTILLING I VOR MONTRE – er i dvale pga. corona. Derfor nedenstående, hvor vi fortsætter vores lille udstilling fra Mortens finurlige garage i Ryomgård. Her holder bl.a. “DE GAMLE GRAA” til, en flok finurlige personligheder, som står bag flere dele af “garage-museet”.
De to sidste indlæg har været fra veteranbil-museet, og vi fortsætter denne gang med lidt interiør samt fotos af den imponerende modeljernbane.

MUNTERT HJØRNE OG GAMLE REKLAMER

Nedenfor foto af de to flyverønnetræer, der voksede over døren på våbenhuset i Marie Magdalene kirke. Fotoet er fra Familie Journalen 25. februar 1964.

GENERELT OM SITET

Materialet til dette site kommer bl.a. fra Midtdjurs lokalarkiv samt fra sitet ryomgaardhistoriskeblade.wordpress.com, der af samme årsag er lukket ned og overført hertil.

Der er også materiale fra den tidligere site lokalarkivmidtdjursland.dk, samt dele af Ryomgaard Realskoles arkiv og endelig fra pensionist-bladet Optimisten.
Og naturligvis tilføres der også helt nyt til sitet. Om kilder henvises til nederst på denne side, samt til de enkelte indlæg.

Nyere fotos uden angivelse af opmand, skyldes web-masteren himself.

Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos, hvis blot nærværende site angives som kilde.

Har du specielle ønsker eller gode ideer, kontakt os da. Vi modtager meget gerne indlæg fra alle, – kontakt venligst webmaster eller lederen af lokalarkivet herom. Se kontakter under: OM

Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.


KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler (sitet er senere nedlagt og de fleste artikler overført til www.midtdjurslokalarkiv.dk)
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, daværende Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com… eller pr. tlf. …28251100…..
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.


• copyright ©
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Midtdjurs Lokalarkiv